Press "Enter" to skip to content

Məktəb Psixoloqunun əmək funksiyası

İnkişaf edən psixoloqlar, inkişaf problemləri və ya yaşlanma ilə əlaqədar problemlərlə üzləşə bilən həyatın hər nöqtəsində fərdlərə dəstək verə bilər. Bu mütəxəssislər uşaqları bir inkişaf gecikdirməsinin olub-olmadığını müəyyənləşdirmək üçün qiymətləndirirlər və ya kognitif azalmalar, fiziki mübarizələr, emosional çətinliklər və ya dejenerativ beyin xəstəlikləri kimi yaşlılıqla əlaqəli sağlamlıq problemləri ilə üzləşən yaşlı xəstələrlə işləyə bilərlər.

Erkən Uşaqlıq Dövründə İnkişaf

Portal BMT-nin Uşaq Fondu (UNICEF) və “Regional İnkişaf” İctimai Birliyi tərəfindən Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən “Erkən uşaqlıq dövründə inkişaf” (EUDİ) layihəsi çərçivəsində hazırlanıb.

Yenidoğulmuş uşağın (0- 2 ay) psixi inkişafı

Yetkin insanla qarşılıqlı münasibətin xüsusiyyətləri

İnkişafın bu dövründə uşaq, demək olar ki, bütün təlabatlarını yetkin insanın (ana-ata) vasitəçiliyi ilə ödəyir. Uşaq özünü narahat hiss etdikdə, yemək istəyəndə bu barədə siqnal verir (ağlayır) və böyüklər bu narahatlığın səbəbini aradan qaldırır.

Lakin bilmək lazımdır ki, uşaq bu siqnalı xüsusi olaraq hansısa adamlara yox, ümumi ətrafa verir. Təlabatları ödənildikdə sakitləşir və qarşılıqlı ünsiyyəti davam etdirmir. İnkişafın bu mərhələsində uşaq və böyük arasında ünsiyyət hələ yoxdur.

2-3-cü həftə uşağın oyaq olma vaxtının artması ilə xarakterizə olunur. Bu zaman uşağın sizin üzünüzə yönəlmiş baxışını izləmək olar. Təxminən bu dövrlərdə uşaq səsə reaksiya verməyə başlayır. Belə ki, səsli əşyanın (zəng, açar) səsinə bir anlıq donur və sonra səsin mənbəyini gözləri ilə axtarmağa cəhd edir.

Uşaq gözünüzə baxır. Bu, ünsiyyətin ilkin yaranması haqqında sizə məlumat verə bilər. Uşaqla dünyaya gəldiyi ilk gündən danışılmasa, qarşılıqlı münasibət yalnız fiziolojı ehtiyacları ödəməklə məhdudlaşsa, onda bu baxış (ünsiyyətin ilk komponenti) və əşyaları izləmə gec formalaşır.

Düzgün tərbiyə zamanı birinci ayın sonunda uşaq ona müraciət olduqda nəinki “donub” qalır, böyüyün gözünə baxır və təbəssüm edir. Qeyd etmək lazımdır ki, təbəssüm psixi inkişafın vacib məqamlarından biridir. Uşaq doğulandan sonra onun üzündə müxtləlif mimikalara (üz cizgilərinin ani vaxtda dəyişməsi) və təbəssümə rast gəlmək olur. Lakin bu təbəssüm ümumi ətrafa yönəlir və çox vaxt uşağın gözləri bağlı olur. Belə təbəssümü “fizioloji” adlandırırlar. Lakin böyüyün müraciəti əsnasında uşaq tərəfindən verilən təbəssüm (bu zaman uşağın baxışının böyüyün gözünə yönəlmisi şərtdir) “sosial” təbəssüm adlanır.

Beləliklə, yenidoğulmuş uşaqda normal psixi inkişaf diqqətin insanlara və əşyalara yönəlməsi ilə xarakterizə olunur. Bu dövr həm də uşaq və böyük arasında olan ünsiyyətə hazırlıq mərhələsi hesab olunur.

Məktəbəqədər təhsil və onun əhəmiyyəti | EUDİ | Xalidə Həmidova

EUDİ lahiyəsinin qonağı olan pedaqoq Xalidə Həmidova “Məktəbəqədər təhsil və onun əhəmiyyəti” haqqında məlumatlar verərək, izləyicilərimizdən gələn sualları cavablandırmışdır.

Canlı yayımı izləməyə sizi də dəvət edirik.

Məktəbəqədər təhsil və onun əhəmiyyəti | EUDİ | Xalidə Həmidova

EUDİ lahiyəsinin qonağı olan pedaqoq Xalidə Həmidova “Məktəbəqədər təhsil və onun əhəmiyyəti” haqqında məlumatlar verərək, izləyicilərimizdən gələn sualları cavablandırmışdır.

Canlı yayımı izləməyə sizi də dəvət edirik.

COVID-19 və uşaqlar | EUDİ | Nərmin Məmmədova

EUDİ lahiyəsinin qonağı olan həkim pediatr – neonatoloq Nərmin Məmmədova canlı yayımda COVID-19 virusundan uşaqların qorunması yollarından danışıb və izləyicilərimizdən gələn sualları cavablandırmışdır.

Canlı yayımı izləməyə sizi də dəvət edirik.

Uşaqlarda cərrahi patologiyalar | EUDİ | Aqil Abilov

“Regional İnkişaf” İctimai Birliyi və BMT-nin Uşaq Fondu (UNICEF) tərəfindən “Erkən Uşaqlıq Dövründə İnkişaf” (EUDİ) layihəsi həyata keçirilir. Layihəmizin yeni rubrikasının qonağı uşaq cərrahı və uroloqu Aqil Abilov canlı yayımda uşaqlarda cərrahi patologiyalar haqqında danışıb və izləyicilərimizdən gələn sualları cavablandırmışdır.

Canlı yayımı izləməyə sizi də dəvət edirik.

Məktəb Psixoloqunun əmək funksiyası

]PSİXOLOQ (TƏHSİL SİSTEMİNDƏ) Əmək funksiyası: Psixoprofilaktik və psixodiaqnostik iş prosesində, təhsildə çətinliklərlə qarşılaşan, inkişafı və davranışında çatışmazlığı olan uşaqların üzə çıxarılması məqsədi ilə şagirdlərin intellektual və şəxsi emosional inkişafının fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərini öyrənir, siniflərdə və qruplarda sosial-psixoloji mühiti tədqiq edir.

Uşaqların məktəbə psixoloji cəhətdən hazırlığını diaqnostika edərək, onların birinci sinfə qəbul edilməsində iştirak edir, şagirdlərin yaş və inkişaf səviyyələrini müəyyən edərək onları ibtidai məktəbdən natamam orta, natamam orta məktəbdən orta ümumtəhsil və peşə məktəblərinə keçərkən psixoloji müayinə edir və müəllim, valideyn və ustalarla birlikdə uşaqlarla fərdi iş proqramını işləyib hazırlayır.

Psixodiaqnostik iş zamanı psixoloq psixi cəhətdən inkişaf edən uşaqları, effektiv-emosional pozuntulara və pis davranışa meylli olan uşaqları, habelə ümumi və xüsusi istedadı olan uşaqları üzə çıxarır.

Peşəyə yararlığı üzə çıxarmaq və peşə seçməkdə kömək etmək məqsədi ilə psixoloq xüsusi olaraq şagirdlərin maraq və meyllərini öyrənir.

Alkoqolizmin, narkomaniyanın cəmiyyətə zidd davranış formalarının qarşısını almaq üçün yeniyetmələrlə, onların valideynləri və müəllimləri ilə profilaktik iş aparır.

Aparılmış psixodiaqnostik tədqiqatların əsasında psixoloq şagirdlərin inkişafı, təlimi və davranışında aşkara çıxarılmış çatışmazlıqları təhlil edir və səbəblərini müəyyənləşdirir; psixoloq əqli geriliyi, psixi inkişafın ləngliyini, pedaqoji cəhətdən özbaşına buraxılmış, psixogen məktəb dezadatasiyası (didaktogen və didaskapoken) olan uşaqları müəyyən edərək məktəbdə müvəffəqiyyətsizliyin arxasında duran konkret səbəbləri aşkara çıxarır. Psixodiaqnostik işin gedişində əldə edilmiş məlumatların təhlili əsasında psixoloq uşaqlarla, valideyn və müəllimlərlə həm fərdi, həm də qrup şəklində aparılacaq korreksiya işinin proqramını hazırlayır. Buraya təlimlə (məktəb müvəffəqiyyətsizliyi, disleksiya, disqrafiya və s.) şəxsiyyətlərarası və emosional pozulmalarla (qorxu, yüksək həyəcanlılıq, depressiya və s.) sosial dezaptasiya və pis davranışla (yüksək təcavüzkarlıq, yalançılıq, oğurluq, proqullar və s.) bağlı müxtəlif növ çətinliklərin aradan qaldırılmasına yönəldilmiş kompleks tədbirlər daxildir.

Məktəbdə, sinifdə sosial-psixoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə şagirdlər, müəllimlər və məktəbin müdiriyyəti ilə treninq keçirir.

Uşaqların və istedadlı şagirdlərin daha optimal inkişafı məqsədi ilə psixoloq müəllimlərlə birgə şagirdlərin fərdi keyfiyyətlərini nəzərə alan konkret proqram işləyib hazırlayır və onun həyata keçirilməsini təmin edir.

Uşaqların təlim-tərbiyəsi problemləri ilə bağlı məktəbin müdiriyyətinə, müəllimlərinə, valideynlərinə və tərbiyəçilərə məsləhətlər verir; uşaqlarla ayrı-ayrılıqda təlim, inkişaf, həyatda öz yerini tutmaq problemləri, həmyaşıdları ilə qarşılıqlı münasibətləri, özünütərbiyə məsələləri ilə bağlı məsləhətlər verir. Pedaqoji şuranın iclaslarında, metodbirləşmələrdə, ümum-məktəb və valideyn yığıncaqlarında iştirak edir.

Tibbi-pedaqoji komissiyaların, uşaqların və yeniyetmələrin sosial-hüquqi müdafiəsi üzrə komissiyaların işində iştirak edir; müvafiq instansiyaların valideyn hüququndan məhrum etmə, uşaqların xüsusi məktəblərə və s. göndərilməsi zamanı daha əsaslandırılmış qərar verməsi məqsədi ilə xalq məhkəməsi, himayə və qəyyumluq orqanlarının, həddi-buluğa çatmamış uşaqlarla işləyən komissiyaların, rayon polis şöbələrinin həddi-buluğa çatmamışların işi üzrə müfəttişliyinin tələbnamələri üzrə uşaqların psixi vəziyyətini, ailə tərbiyəsi şəraitini müəyyən edən psixoloji ekspertiza keçirir.

Bilməlidir:

“Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanununu, insan hüquqları və azadlıqları qətnaməsini, uşaq hüquqları haqqında konvensiyanı, uşaq və yeniyetmələrin təlim və tərbiyəsi haqqında normativ sənədləri, əməyin mühafizəsi, sağlamlığının qorunması, ümumi psixologiyanı, pedaqoji psixologiyanı və ümumi pedaqogikanı, şəxsiyyətin psixologiyasını, sosial psixologiyanı, uşaq və yaş psixologiyasını, fərdi və qrup məsləhətinin müasir metodlarını, uşağın normal və anormal inkişafının diaqnostikası və korreksiya metodlarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:
10-cu dərəcə (psixoloq) – baza psixoloji təhsili olan (staj tələb olunmamaqla) psixoloq;

11-ci dərəcə (psixoloq) – baza psixoloji təhsili olan, müvafiq ali məktəbi fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş və ya ixtisası üzrə 1 ildən az olmayaraq iş stajına malik olan;

12-ci dərəcə (psixoloq) – baza psixoloji təhsili olan, ixtisası üzrə 1 ildən 3 ilədək stajı olan.

13-cü dərəcə (II kateqoriya psixoloq) – baza psixoloji təhsili olan, ixtisası üzrə 3 ildən 5 ilə qədər stajı olan psixoloq. Testləşdirməni və diaqnostikanı, psixotreninq və korreksiya işlərinin mürəkkəb formalarını həyata keçirilməsinə xüsusi icazəsi olan.

14-cü dərəcə (I kateqoriya psixoloq) – baza psixoloji təhsili olan ixtisas üzrə 5 ildən az iş stajı olmayan psixoloq. Psixoloji təhsildən əlavə xüsusiləşdirilmiş elmi-praktiki psixoloji mərkəzlərin birində əlavə hazırlıq keçmiş, şəxsiyyətin psixoemosional inkişaf korreksiyası, qruplarda psixotreninq keçirilməsi ilə, sosial psixoloji təsir və təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin optimallaşdırılması ilə bağlı metodlardan istifadə üçün mürəkkəb növlü psixokorreksiya işlərini aparmağa icazə verən sertifikatı olduqda.

15-ci dərəcə (ali kateqoriya psixoloq) – baza təhsilli, ixtisası üzrə 5 ildən 10 ilə qədər stajı olan psixoloq. Əlavə, xüsusiləşdirilmiş hazırlıq keçmiş (aspirantura, doktorantura), psixodiaqnostik, konsultativ və psixokorreksion işlərin mürəkkəb formalarının aparılmasına xüsusi icazə olduğunu sübut edən sertifikatı olduqda, elmi və praktiki psixologiya sahəsində elmi işləri, elmi adları p.e.n. və ya p.e.d.

İnkişaf Psixologiyası

İnsanlar həyatı boyunca bir çox dəyişikliklər keçirirlər. İnkişaf insan həyatının ömrü boyunca, anlayışdan ölüme qədər böyüməsini təsvir edir. Psixoloqlar insanın həyat boyunca necə və nə ilə dəyişdiyini anlamaq və izah etməyə çalışır. Bu dəyişikliklərin bir çoxu normal və gözlənilən olsa da, hələ də insanlar bəzən idarə etmək üçün əlavə yardım lazımdır ki, problemlər yarada bilərlər.

Normativ inkişaf prosesini başa düşməklə peşəkarlar potensial problemləri daha yaxşı bilir və daha yaxşı nəticələrə səbəb ola biləcək erkən müdaxilələr verirlər.

İnkişaf edən psixoloqlar, hər yaşdan olan insanlar ilə uşaqlıq, yetkinlik və yaşlılıq kimi xüsusi bir sahədə ixtisaslaşmayı seçmələrinə baxmayaraq, problemləri müalicə etmək və böyüməyi dəstəkləmək üçün işləyə bilər.

İnkişaf Psixologiyası nədir?

İnkişaf etməkdə olan psixologiya psixologiyanın şöbəsidir ki, insanlar bir ömür boyu necə böyümək və dəyişir. Bu sahədə ixtisaslaşmış olanlar yalnız insanlar böyüdükcə baş verən fiziki dəyişikliklərlə əlaqəli deyil; onlar həyat boyunca baş verən sosial, emosional və idrak inkişafına da baxırlar.

Psixoseksual İnkişafın Freud mərhələləri nədir?

Erikson və Freudun nəzəriyyələri necə müqayisə edilir?

İnkişaf edən psixoloqların xəstə ilə məşğul olmasına kömək edə biləcəyi bir çox məsələlər bunlardan ibarətdir:

  • motor bacarıqlarının inkişafı
  • dil əldə
  • emosional inkişaf
  • öz-özünə şüurun və öz-özünə konsepsiyanın ortaya çıxmasıdır
  • uşaqlıq dövründə və həyatı boyunca idrak inkişafı
  • uşaq inkişafında sosial və mədəni təsirlər
  • şəxsiyyət inkişafı
  • mənəvi əsaslandırma
  • inkişaf problemləri və öyrənmə əlilliyi

Bu mütəxəssislər bu proseslərin normal şəraitdə necə baş verdiyini araşdırmaq və müşahidə etmək üçün böyük vaxt sərf edirlər, eyni zamanda inkişaf proseslərini poza biləcək şeyləri öyrənməklə maraqlanırlar.

İnsanların necə dəyişdiyini və nəyə görə dəyişdiyini daha yaxşı bilməklə, bu məlumat insanlara tam potensialına uyğun yaşamaq üçün tətbiq edilə bilər. Normal insan inkişafının gedişatını anlamaq və erkən yaşanacaq potensial problemləri anlamaq vacibdir, çünki müalicə edilməmiş inkişaf problemləri depressiya, aşağı ittiham , hüsran və məktəbdə aşağı müvəffəqiyyətə səbəb ola bilər.

İnkişaf edən psixoloqlar insan inkişafının müxtəlif aspektləri barədə düşünmək üçün bir çox nəzəriyyələrdən istifadə edirlər. Məsələn, bir uşağın intellektual inkişafını qiymətləndirən psixoloq Piagetin bilik inkişafı nəzəriyyəsini nəzərdən keçirə bilər ki, bu da uşaqların öyrəndikləri kimi getdiyi əsas mərhələləri özündə əks etdirir. Bir uşağa işləyən bir psixoloq da uşaqların davranışları ilə davranışlarını necə təsir etdiyini düşünmək istəyə bilər, buna görə Bowlby’nin bağlılıq nəzəriyyəsi əsas ola bilər.

Psixoloqlar, sosial əlaqələrin həm uşaqlar, həm də yetkinlərin inkişafına necə təsir göstərdiyini də maraqlandırır.

Eriksonun psixososial inkişaf nəzəriyyəsi və Vygotskinin sosioloji inkişaf nəzəriyyəsi , inkişaf prosesinə ictimai təsirləri həll edən iki məşhur nəzəri çərçivəsidir. Hər bir yanaşma uşaqların inkişafı və inkişafı ilə bağlı zehni, sosial və ya valideyn təsirləri kimi inkişafın müxtəlif aspektlərini vurğulamağa çalışır.

Siz (və ya uşaqlarınız) inkişaf psixologiyasına ehtiyacınız olduqda

İnkişaf olduqca öngörülebilir bir nümunə baxmağa davam edərkən, əlbəttə gedə biləcək şeylər var. Valideynlər tez-tez inkişaf mərhələləri kimi tanınanlara diqqət yetirirlər və bu, əksər hallarda uşaqların inkişafın müəyyən bir nöqtəsi ilə nümayiş etdirməyə meyllidir. Bunlar odur ki, fiziki , bilişsel , sosial / emosional və kommunikasiya mərhələləri olan dörd müxtəlif sahədən birinə diqqət yetirir. Məsələn, gəzinti ən çox uşaqların 9-15 aylıq dövrlər arasında əldə etdiyi bir fiziki mərhələdir. Bir uşağın gəzinti və ya 16-18 aya girməyə çalışmadığı təqdirdə, valideynlər bir ailə həkimi ilə məsləhətləşmələr apara bilərlər.

Bütün uşaqlar fərqli dərəcələrdə inkişaf etsələr də, bir uşaq müəyyən bir yaşa görə müəyyən mərhələləri yerinə yetirmədikdə, narahatlığa səbəb ola bilər. Bu mərhələlərdən xəbərdar olmaq üçün valideynlər yardım ala bilər və səhiyyə işçiləri uşaqların inkişaf gecikmələrini aradan qaldırmasına kömək edə biləcək müdaxilələr təklif edə bilərlər.

İnkişaf edən psixoloqlar, inkişaf problemləri və ya yaşlanma ilə əlaqədar problemlərlə üzləşə bilən həyatın hər nöqtəsində fərdlərə dəstək verə bilər. Bu mütəxəssislər uşaqları bir inkişaf gecikdirməsinin olub-olmadığını müəyyənləşdirmək üçün qiymətləndirirlər və ya kognitif azalmalar, fiziki mübarizələr, emosional çətinliklər və ya dejenerativ beyin xəstəlikləri kimi yaşlılıqla əlaqəli sağlamlıq problemləri ilə üzləşən yaşlı xəstələrlə işləyə bilərlər.

İnkişafın Müxtəlif mərhələlərində qarşılaşa biləcəyiniz narahatlıqlar

Təsəvvür edə bilərsiniz ki, inkişaf psixologları həyatın müxtəlif mərhələlərinə görə inkişafı tez-tez pozurlar. İnkişafın bu dövrlərindən hər biri müxtəlif dövrlərin adətən əldə edildiyi bir vaxtdır.

Bilişsel İnkişafın Sensorimotor mərhələsi nədir?

Uşaq İnkişafının Bəzi Quruluşları Nədir?

İnsanlar hər nöqtədə xüsusi problemlərlə üzləşə bilərlər və inkişaf psixologları tez-tez problemlərlə mübarizə aparan insanlara kömək edə bilərlər.

Prenatal: Prenatal dövr inkişafın ən erkən təsirlərinin uşaqlıq dövründə daha çox böyüməyə necə təsir göstərəcəyini anlamaq istəyən inkişaf psixologlarına maraqlıdır. Psixoloqlar doğuşdan əvvəl başlanğıc reflekslərin necə ortaya çıxdığını, qohumlarda stimullara necə cavab verdiyini və fetusların doğumdan əvvəl aşkarlana biləcəyi duyğular və algılarını görür. İnkişaf edən psixoloqlar da Down sindromu, ana dərman istifadəsi və gələcək inkişaf prosesinə təsir göstərə biləcək miras xəstəlikləri kimi potensial problemlərə baxa bilər.

Erkən Uşaqlıq: Erkən uşaqlıq dövründən uşaqlıqdan olan dövr diqqətəlayiq böyümə və dəyişiklik zamanıdır. İnkişaf edən psixoloqlar bu kritik inkişaf dövründə baş verən fiziki, bilişsel və emosional böyümə kimi şeylərə baxır. Bu nöqtədə potensial inkişaf problemləri üçün müdaxilələrlə yanaşı, psixoloqlar da uşaqların tam potensialına nail olmasına kömək edirlər. Valideynlər və səhiyyə işçiləri tez-tez uşaqların düzgün şəkildə böyüdülməsini, adekvat bəslənməni təmin etdiyini və onların yaşına uyğun olan idrak dövrünə nail olmasını təmin etmək üçün gözləmədədirlər.

Orta Uşaqlıq: Bu inkişaf dövrü, uşaqların ibtidai məktəb vasitəsilə yola çıxması ilə fiziki olgunlaşma və sosial təsirlərin artmasının əhəmiyyəti ilə qeyd olunur. Uşaqlar dostluq qurduqları üçün məktəbdə iş qabiliyyətini qazanmaq və özünəməxsus mənada özünü qurmağa davam etdikləri üçün dünyaya öz izlərini verməyə başlayır. Valideynlər uşaqların sosial, emosional və psixi sağlamlıq məsələləri də daxil olmaqla, bu yaşda ortaya çıxa biləcək potensial problemlərlə məşğul olmasına kömək etmək üçün inkişaf psixoloqunun köməkçisi ola bilərlər.

Ergenlik: Uşaqlar, bu inkişaf dövründə tez-tez müşayiət olunan psixoloji qarışıqlıq və keçid yaşadıqda, yeniyetməlik illəri çox vaxt maraq doğurur. Erik Erikson kimi psixoloqlar bu dövrdə naviqasiya necə şəxsiyyət formalaşmasına gətirib çıxarır. Bu yaşda, uşaqlar kimlərdir və istədikləri kimin suallarını araşdırdıqda, tez-tez məhdudiyyətləri sınayır və yeni şəxsiyyətləri araşdırırlar. İnkişaf edən psixoloqlar yeniyetməlik dövrü, emosional qarışıqlıq və sosial təzyiq daxil olmaqla, adolesan dövrünə aid olan bəzi çətin məsələlərlə məşğul olduqda, yeniyetmələrə dəstək ola bilərlər.

Erkən Yetkinlik: Həyatın bu dövrü tez-tez əlaqələrin formalaşdırılması və saxlanılması ilə qeyd olunur. Bağlar, yaxınlıq, yaxın dostluq və ailə qurmaq erkən yetkinlik dövründə çox vaxt kritik mərhələlərdir. Bu münasibətləri qura və saxlaya bilənlər əlaqələri və sosial dəstəyi yaşamağa meyl edirlər, bu münasibətlər ilə mübarizə edənlər isə yalançı və yalnış hiss oluna bilərlər. Belə məsələlərlə üzləşən insanlar daha sağlam əlaqələr qurmaq və duygusal çətinliklərlə mübarizə aparmaq üçün inkişaf psixoloqunun kömək edə bilər.

Orta Yetkinlik: Həyatın bu mərhələsi məqsəd məqsədini inkişaf etdirməyə və cəmiyyətə töhfə verməyə yönəlib. Erikson onu generativlik və durğunluq arasında qarşıdurma kimi təsvir etmişdir. Dünyada məşğul olanlar, onları sürətləndirəcək və gələcək nəsillərə nişan qoymaq məqsədi duyğusu ilə ortaya çıxan şeyləri qatqı təmin edir. Karyera, ailə, qrup üzvlüyü və cəmiyyətin iştirakı kimi fəaliyyətlər, bu generativlik hissi üçün kömək edə biləcək hər şeydir.

Yaşlı Yaş: Böyük yaşlar çox vaxt pis sağlamlıq dövrü kimi baxılır, lakin bir çox yaşlı yetkinlər 80-ci və 90-cı illərdə aktiv və sıx məşğul olurlar. Artan sağlamlıq narahatlıqları bu inkişaf dövrünü qeyd edir və bəzi kəslər demans və Alzheimer xəstəliyi ilə əlaqədar zehni azalma yaşayır. Erikson, yaşlı illərini həyatın əksinə bir dəfə göstərdi. Geri dönüb yaxşı bir həyatı görənlər həyatlarını sona çatdırmaq üçün müdriklik hissi və hazırlıq hissi ilə yaşayırlar, təəssüflə dönənlər isə acı və ümidsizliyin hissləri ilə qalır. Gelişim psixologları yaşlı xəstələrlə yaşlanma prosesi ilə əlaqədar problemlərlə mübarizə aparmaq üçün işləyə bilərlər.

Bir inkişaf problemi ilə tanış olmaq

Bir inkişaf probleminin mövcud olub olmadığını müəyyən etmək üçün psixoloq və ya digər yüksək səviyyəli təlimatçı inkişaf tərəqqi və ya qiymətləndirməni idarə edə bilər. Uşaqlar üçün belə bir qiymətləndirmə adətən valideynlər və digər qayğı göstərənlər ilə görüşdükləri davranışlar, uşağın tibbi tarixinin nəzərdən keçirilməsi və ünsiyyət, sosial / emosional bacarıqları, fiziki / motor baxımından fəaliyyət göstərməsini ölçmək üçün standartlaşdırılmış testlərlə əlaqələndirir. inkişafı və bilik bacarıqları. Bir problem varsa, xəstə daha sonra bir danışma dilində patolog, fiziki terapevt və ya peşə terapevt kimi bir mütəxəssisə müraciət edilə bilər.

Bir sözdən

Belə bir diaqnozun alınması, xüsusən də təsirlənən öz uşaqlarınız olduğunda, həm də qarışıqlıq və qorxu hissi ilə qarşılaşa bilər. Siz və ya sevdikləriniz bir inkişaf problemi olan bir diaqnoz aldıqdan sonra, diaqnoz və mövcud müalicələr haqqında çox vaxt öyrənə bilərsiniz. Suallarınız və narahatlıqlarınızın siyahısını hazırlayın və bu məsələləri doktorunuzla, inkişaf psixoloğunuzla və müalicə qrupunuzun bir hissəsi ola biləcək digər səhiyyə işçiləri ilə müzakirə etdiyinizdən əmin olun. Bu prosesdə fəal rol oynayaraq, müalicə prosesində növbəti addımları həll etmək üçün daha yaxşı məlumat və təchiz olunacaqsınız.

> Erikson EH. (1963) .Çoxluq və cəmiyyət. (2-ci ed.). New York: Norton.

> Erikson EH. (1968) .İdmət: Gənclik və Böhran. New York: Norton.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.