Press "Enter" to skip to content

Monitor konsaltinq servis muhasibat uçotu

Bildiyimiz kimi hal-hazırda Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlara keçidi prosesi gedir. Bunu nəzərə alaraq çalışacayıq ki, mövzularda həm köhnə, həm də yeni uçot standartları barədə danışaq.

MÜHASİBAT UÇOTU VƏ 1C

Mühasibatlıq uçotu + 1C və vergi hesabatı xidmətləri

İstər böyük müəssisə, istərsə də fəaliyyətdə olan kiçik biznes sahibləri mühasibat uçotu aparmalıdır. FINCON şirkətinizin pul dövriyyəsinin həcmindən, fəaliyyət dairəsindən və şirkətin mürəkkəbliyindən asılı olmayaraq, sizin üçün mühasibat xidmətlərini yerinə yetirməyə hazırdır. Maliyyə hesabatlarında tam şəffaflığı təmin etməklə hesabınızın xidmətini üzəriizə götürməyə hazırıq – mühasibat uçotu, vergi hesabatları, xərclərin optimallaşdırılması, vaxtında ödənişlərin həyata keçirilməsi

Mühasibat hesabatının aparılması

▪ Mühasibat uçotunun təşkili, qurulması və bərpası;

▪ Mühasibat hesabatlarının hazırlanması (AYLIQ, RÜBLÜK, İLLİK hesabat);

▪ Şirkətin əsas vəsaitlərinin və mal qalığının inventarizasiyası;

▪ Əmək müqavilələrinin hazırlanması;

▪ Obyektlərin qeydiyyat kodunun alınması, qeydiyyat məlumatlarının hazırlanması;

▪ Milli Mühasibat Uçot Sisteminin tətbiq edilməsi;

▪ 1C Proqram təminatı, konsultasiya;

Vergi hesabatı xidmətləri:

▪ BTP proqramında vergi hesabatlarının (bəyannamələrin) hazırlanması və göndərilməsi;

▪ Gəlir vergisinin bəyannaməsi;

▪ Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyindən tutulan vergi bəyannaməsi;

▪ Ödəmə mənbəyindən tutulan vergi bəyannaməsi;

▪ Fiziki və hüquqi şəxslərin bəyannaməsi-hesabatları;

Nə əldə edirsiniz:

▪ Mühasibat və maliyyə sənədlərində tam dəqiqlik, vaxtında təqdim olunmuş hesabatlar;

▪ Şirkətin maliyyə vəziyyətinin monitorinqi, səhvlərin aradan qaldırılması;

▪ Vergi müfəttişləri tərəfindən tələblərin olmaması(aradan qaldırılması);

▪ Qənaət: tam ştatlı mühasibin əmək xərcləri, lisenziyalı proqram, zaman;

▪ Müxtəlif profilli şirkətlər üçün mühasibatlıq təcrübəsi olan mütəxəssislər;

Xidmət haqqları bir çox amillərdən, o cümlədən fəaliyyət sahəsindən və pul əməliyyatlarının həcmindən asılıdır. Biznesinizin xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, daxil olan müraciəti hərtərəfli öyrənəcək, qısa zaman ərzində optimal həllər təqdim edəcəyik. Əməkdaşlarımız lazımi sənədləri hazırlayacaq, vergi yükünün azaldılmasına kömək edəcək və hesabatları zamanında təqdim edəcəklər. Təcrübəli komandamıza etibar edin – Mühasibat hesabatlarınızı FINCON peşəkarlarına həvalə edin və maliyyə resurslarınızı biznesin inkişafına yatırın.

Daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizimlə əlaqə saxlayın:

Tel / WhatsApp: +994 77 345 01 50
Email: info@fincon.az

FINCON – Sizin güvənli tərəfdaşınız

ƏLAQƏLİ XİDMƏTLƏR

MALİYYƏ AUDİTİ

FINCON-dan audit xidməti sifariş etməklə siz səhvləri və qeyri-dəqiqlikləri vaxtında aşkarlaya, həmçinin biznesinizdə mövcud maliyyə vəziyyəti haqqında tam hesabat ala biləcəksiniz. Şirkətinizin açıq və şəffaf auditi.

AKTİVİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Biz Azərbaycanda mülkiyyət formasından aslı olmayaraq müəssisənin bazar dəyərini müəyyənləşdirmək və biznes aktivlərinin qiymətləndirilməsi xidmətlərini təklif edirik. Yüksək ixtisaslı mütəxəssislərimiz bu sahədə 5.

ŞİRKƏTLƏRİN QEYDİYYATI

Azərbaycan iqtisadiyyatının sürətli inkişafı ölkə vətəndaşları və əcnəbi vətəndaşlar tərəfindən şirkətlərin qeydiyyatına tələbat yaradıb. Strateji iqtisadi inkişaf kursu sayəsində Azərbaycan MDB məkanı (Rusiya.

Məqsədimiz sizinlə effektiv iş qurmaqdır. Mürəkkəb məsələlərin həllinə çevik yanaşırıq.

Facebook

Monitor Konsaltinq на Facebook. Если вам интересны новости Monitor Konsaltinq, регистрируйтесь на Facebook сегодня!

Monitor Konsaltinq на Facebook. Если вам интересны новости Monitor Konsaltinq, регистрируйтесь на Facebook сегодня!

Monitor Konsaltinq

О пользователе Monitor Konsaltinq

“Monitor Konsaltinq Servis” MMC muhasibatlıq, audit, bank, mətbuat, vergi və informasiya texnologiyalari sahəsində çalişan gənc, eyni zamanda professional mütəxəssislər tərəfindən yaradılıb. Məqsədimiz muhasibat, vergi, maliyyə və insan resurslarının idarə olunması ilə baglı yenilikəri informasiya – komunikasiya texnologiyalarəndan yararlanmaqla Sizə təqdim etməkdir . Məhz elə buna görə təşkilatımızı “Monitor” adlandırdıq . Siz sadaladıgımız sahələrdəki yenilikləri sözün birbaşa mənasında “Monitor”unuzda görəcəksiniz . Qarşımıza qoyduğumuz məqsədə çatmaq üçün 3 əsas vasitədən istifadə etməyi planlaşdırırıq :
1.Maarifləndirmə.
Bura kitabların çapı, jurnal buraxılması, konsaltinq və təlimlərin keçirilməsi daxildir;
2.Vəkillik.
Qanunvericilikdə baş verə biləcək dəyişikliklərin ictimai muzakirəsini təşkil etmək və hökümətə tövsiyyələr hazırlamaq;
3.Informasiya texnologiyalarının tətbiqi.
Bu fəaliyyət istiqaməti muhasibat, vergi, bank və insan resurslarının idarə olunması sahəsində yeni proqram təminatının hazirlanmasını əhatə edir;

Monitor konsaltinq servis muhasibat uçotu

Mühasibat uçotu – vacib və mürəkkəb bir sistemdir . Bu sistemin düzgün və effektiv qurulmasından, bəzi hallarda, müəssisənin gələcəyi asılıdır. Mühasibat şöbəsinin işi müəssisənin daxili idarəetmə hesabatlarının və maliyyə hesabatlarının hazırlanması, vergi uçotunun aparılmasıdır. Burada biliklər ilə yanaşı, işçi-mühasiblər arasında işlərin düzgün bölüşdürülməsi, qarşılıqlı yardımlaşma və komanda şəklində işləmə kimi amillər də mühüm rol oynayır.

Bu gün mühasibat uçotu müəssisənin elə bir sahəsidir ki, bu sahədən müəssisə gəlir də əldə edə bilər, zərər də.

İdarə heyyətinin vaxtında və düzgün idarəetmə uçotunun məlumatları ilə təmin etməsindən, onların müəssisənin fəaliyyəti ilə bağlı effektiv qərarların qəbul edilməsi asılıdır.

Maliyyə hesabatlarında təqdim olunan müəssisənin maliyyə vəziyyətindən investorların, kreditorların, müştərilərin qərarları asılıdır.

Beləliklə, idarəetmə, maliyyə və vergi uçotu sistemlərinin effektiv qurulması son dərəcə vacibdir.

Mühasibat uçotuna biznesin və iqtisadiyyatın dili deyirlər. Bu dil ilə müəssisələrin hazırki vəziyyətini, onların gələcəyi haqqında proqnozları öyrənmək olar.

Saytın bu hissəsində mühasibat uçotunun əsasları, əsas təsərrüfat sahələrinin mühasibat uçotu, uçotun təşkili və müxtəlif növ müəssisələrdə uçotun aparılması qaydaları veriləcək.

Bildiyimiz kimi hal-hazırda Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlara keçidi prosesi gedir. Bunu nəzərə alaraq çalışacayıq ki, mövzularda həm köhnə, həm də yeni uçot standartları barədə danışaq.

Maliyy? hesabatlar?n?n beyn?lxalq standart?na ?sas?n icar? m�qavil?si �zr? g?lir v? x?rcl?rin maliyy? hesabatlar?nda .

qtisadi subyektl?rd? nizamnam? kapital?n?n formala?mas?n?n m�xt?lif formalar? m�vcuddur. Nizamnam? kapital?na .

Nazirl?r Kabineti “Elektron al?? akt?n?n formas?n?n, t?tbiqi, u�otu v? istifad?si Qaydalar?” v? “Elektron al?? akt?”n?n formas?n? t?sdiq edib.

Sahibkarl?q subyektl?rinin maliyy? durumunu m�?yy?n etm?y? imkan ver?n ?n vacib g�st?ricil?rd?n .

M�vcud qanunvericiliy? ?sas?n, p?rak?nd? ticar?tl? m. ul olan vergi �d?yicil?ri g?lirl?rinin v? x?rcl?rinin vaxtl?-vaxt?nda d?qiq u�otunu aparma?a borcludurlar. .

Íĺ ěîăó ńîçäŕňü ńîĺäčíĺíč

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.