Press "Enter" to skip to content

Microsoft Wördün əsas anlayışları

Настройка панели быстрого доступа

MS Word 2010 – Pəncərə quruluşu və Əsas anlayışlar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla tincidunt augue in interdum, convallis risus et, condimentum mi. Donec eget sodales erat.

Popular Posts

Kursumuzun böyük rəğbət görən tədris kitabları:

BU BÖLMƏ ARTIQ AKTİVDİR.

1-ci Online Magistr Sınaq İmtahanının Nəticələri

PRESTİJ-S TƏDRİS MƏRKƏZİ Online Magistr Sınaq İmtahanı təşkil edir.

Connect With Us

Label Cloud

 • 1-ci Online Magistr Sınaq İmtahanı
 • 2-ci Online Magistr Sınaq İmtahanı
 • Alman dili
 • Alqoritm
 • Cədvəllərlə İş
 • Dərs Vəsaitləri
 • EHM
 • Əməliyyat Sistemləri
 • File-Word
 • Fiqur Çevrilmələri
 • Fransız dili
 • Funksiyalar-Excel
 • GMAT
 • HARDWARE
 • Home-Excel
 • Home-Word
 • Hovuz Məsələləri
 • İmtahan
 • İmtahan Nəticələri
 • İnformasiya
 • İnformatika
 • İngilis dili
 • İnsert-Word
 • Kambinatorika
 • Kompüter Şəbəkələri
 • Kub Çevrilmələri
 • Magistr Hazırlığı
 • Mailings-Word
 • MBA
 • Məntiq
 • MS Access
 • MS Excel
 • MS Power Point
 • MS Word
 • Obyektlərlə İş
 • Online
 • Online İmtahan
 • Ölçü Vahidləri
 • Paye Layout-Word
 • Pəncərə Quruluşu-Excel
 • Pəncərə Quruluşu-PowerPoint
 • Pəncərə Quruluşu-Word
 • Prestij-S Nəşrləri
 • PRESTİJ-S TƏDRİS MƏRKƏZİ
 • Qovluqların Gizlədilməsi
 • Qrafiklərin Qurulması
 • References-Word
 • Review-Word
 • Rus dili
 • Say Sistemləri
 • Sınaq
 • SOFTWARE
 • Standart Proqramlar
 • Start Menusu
 • Təqdimatların Canlandırılması
 • Təqdimatların Hazırlanması
 • Təqdimatların Nümayişi
 • Verilənlər Bazası
 • Video-İzahlar
 • View-Word
 • Windows 7

Blog Archive

Newsletter

Subscribe Our Newsletter

Enter your email address below to subscribe to our newsletter.

Powered by PRESTİJ-S TƏDRİS MƏRKƏZİ. Blogger tarafından desteklenmektedir.

Microsoft Wördün əsas anlayışları

Microsoft Office paketinin ən geniş yayılmış proqramlarından biri Word mətn redaktorudur.Word ingiliscədən tərcümə edildikdə söz mənasını verir.Mürəkkəb mətnlərin yıqılmasında,sənədlərin,məktub və hesabatların cədvəllərin yaradılması və hazırlanmasında tətbiq olunur.Bu proqram vasıtəsilə böyük həcmli kitablar hazırlamaq,kitabı müxtəlif fəsillərə ayırmaq,hər fəslə müxtəlif formatlı stillər tətbiq etmək və bir cox faydalı əməliyyatları icra etmək mümkündür. Word proqramının icraedici faylı WinWord.exe.dir. Word proqramı kompüterə qoşulduqdan sonra baş menyunun Proqram altmenyusunda Word-ün nişanı yaranır. Proqramı bir neçə üsulla yükləmək olar.

1.Пуск-Программы- Microsoft Office -Microsoft Word2007

2.İşçi stolunda yaradılmış ( kontekst menyudan-Создать- Microsoft Word2007) nişanından

Proqram yükləndikdən sonra ekrana onun pəncərəsi açılır.

Pəncərə başlığında proqramın və redaktə edilən sənədin adı yazılır. Pəncərənin yuxarı sağ küncündə onun ölçülərini idarə edən düymələr, sol küncündə isə Настройка панели быстрого доступа panelinin düyməsi yerləşir. Paneldə tez-tez istifadə olunan əmrlərin düymələri yerləşir.Pəncərə başlığından aşağıda isə menyu sətri yerləşir.

Xətkeşlər-mətn sahəsinin yuxarı və sol tərəfində yerləşərək,səhifə kənarlarının tənzimlənməsinə və abzasın qoyulmasına xidmət edir.

Xətkeşləri ekrana gətirmək və ya götürmək üçün Вид menyusundan Линейка əmrini seçirik.

Сетка rejimini seçmək üçün Вид menyusundan Сетка əmrini seçirik.

Sürüşdürmə çubuqları mətn ekrana tam yerləşmədikdə şaquli və ya üfiqi istiqamətdə onun yerini dəyişməyə imkan verir. Üfiqi sürüşdürmə çubuğundan sağda sənədə baxış rejimlərini əks etdirən düymələr, Şaquli sürüşdürmə çubuğunun aşağısında isə mətn daxilində səhifələr arası keçid düymələr yerləşir.

İnformasiya sətri (Настройка строки состояния)- Pəncərənin aşağı hissəsində yerləşərək redaktə edilən sənəddə sətirlərin,sütunların və səhifənin nömrəsi,habelə işin gedişatı prosesində istifadəçi üçün əhəmiyyətli digər məlumatları əks etdirir. İnformasiya sətrindəki məlumatları əks etdirmək və yaxud da gizlətmək üçün Настройка строки состояния panelinin kontekst menyusundan istifadə edirik.

Ekranın müəyyən hissəsində mışkanın sağ düyməsini bir dəfə basdıqda həmin hissəyə aid olan əmrlərdən ibarət kontekst meny açılır. Kontekst meny-icra olunacaq əməliyyatları surətləndirmək məqsədi ilə istifadə olunur.
2.Menyu sətri
Menyu sətri pəncərə başlığının altında yerləşir və aşağıdakı əmrlərdən ibarətdir.

Главная- menyusu Буфер обмена, Шрифт, Абзац, Стили və Редактирование bölmələrindən ibarətdir.

Вставка-menyusu Страницы, Таблицы, Иллюстрации, Связи, Колонтитулы,Текст,Символы bölmələrindən ibarətdir.

Разметка страницы menyusu Темы,Параметры страницы,Фон страницы,Абзац Упорядочить bölmələrindən ibarətdir.

Ссылки menyusu Оглавление, Сноски, Ссылки и списки литературы, Названия, Предметный указатель, Таблица ссылок bölmələrindən ibarətdir.

Рассылки menyusu Создать, Начать слияние, Составление документа и вставка полей, Просмотр результатов, Завершить bölmələrindən ibarətdir.

Рецензирование menyusu Правописание, Примечания, Отслеживание, Изменения, Сравнить, Защитить bölmələrindən ibarətdir.

Вид menyusu Режимы просмотра документа, Показать или скрыть, Масштаб, Окно, Макросы bölmələrindən ibarətdir.

Hər hansı bir menyunu açmaq üçün mışqanın oxunu menyu adı üzərinə gətirib sol düyməni sıxmaq lazımdır.Bu zaman həmin menyuya daxil olan bölmələr tərkibindəki əmrlərlə ekranda əks olunacaqdır.

Menyuları klaviaturadan istifadə edərək açmaq üçün aşağıdakı düymələri birgə sıxmaq lazımdır.

Главная- menyusu- Alt+Я

Разметка страницы menyusu- Alt+З

Ссылки menyusu- Alt+К

Рассылки menyusu- Alt+Ы

Рецензирование menyusu- Alt+И

Вид menyusu- Alt+О

Yalnız Alt düyməsi sıxılarsa o zaman menyu çubuğundakı bütün menyuların üsərində klaviaturadan istifadə ediləcək düymələrin işarələri görsənəcəkdir.Bundan sonra ox işarələrindən istifadə edərək digər menyu adlarını seçə bilərik.

3.Настройка панели быстрого доступа panelinin sazlanması

Настройка панели быстрого доступа panelinin düyməsi proqramı açarkən pəncərə başlığının sol tərəfində əks olunur. Biz onu menyu sətrinin aşağısında yerləşdirmək istəsək,onda Настройка панели быстрого доступа panelindən Разместить под лентой əmrini seçirik. Paneli əvvəlki yerinə qaytarmaq üçün Настройка панели быстрого доступа panelindən Разместить над лентой əmrini seçirik. Bu əməliyyatları kontekst menyu vasitəsilədə yerinə yetirə bilərik. Kontekst menyunu açmaq üçün mışqanın oxunu menyu sətrinin boş bir yerində yerləşdirib mışqanın sağ düyməsini sıxırıq.Bu zaman ekrana kontekst menyu açılır.

Menyuda aşağıdakı əmrlər yerləşmişdir.

Настройка панели быстрого доступа

Разместить панель быстрого доступа под лентой

Настройка панели быстрого доступа panelin-də tez-tez istifadə olunan menyunun əmrləri yerləşmişdir.Menyunun əmrləri üç bölmədən ibarətdir.Bunlar aşağıdakılardır:

1.Создать, Открыть, Сохранить, Отменить, Вернуть, Быстрая печать, Предварительный просмотр, Правописание, Нарисоватьтаблицу,

Əgər biz menyunun əmrləri yerləşən paneli ekrandan götürmək istəsək,onda Настройка панели быстрого доступа panelindən Свернуть ленту əmrini seçirik. Настройка панели быстрого доступа panelinə yeni əmrlər daxil etmək üçün paneldən Другие команды əmrini seçirik.Bu zaman ekrana Параметры Word pəncərəsi açılır.Pəncərədən Настройка əmri seçilir.

Ekrana Настройка панели быстрого доступа и сочетаний клавиш pəncərəsi açılır.

Pəncərə iki bölmədən ibarətdir. Выбрать команды из və Настройка панели быстрого доступа. Pəncərənin Выбрать команды из bölməsindən Часто используемые команды əmrini sçirik. Açılan siyahıdan lazım olan əmri seçib Добавить düyməsi vasitəsi ilə Настройка панели быстрого доступа bölməsinə yerləşdirib-OK düyməsini sıxırıq.Silmək üçün həmin əmri seçib Удалить düyməsini sıxırıq.

Mövzu:2 Microsoft Word 2007 mətn redaktorunda mətnin daxil edilməsi və formatlaşdırılması

1.Mətnin daxil edilməsi
Mətn sahəsindəki yanıb sönən işarə kursor

adlanır. Kursor klaviaturadan daxil ediləcək simvolun yerini göstərir. Simvollar daxil etdikcə kursor sağa doğru yerini dəyişir.

Böyük hərflərlə yazmaq üçün Caps Lock düyməsini sıxmaq lazımdır. Bu zaman Caps Lock indikatoru yanır. Yenidən kiçik hərflərlə yazmaq üçün Caps Lock düyməsini sıxmaq lazımdır. Bir neçə böyük hərfi yazmaq üçün Caps Lock düyməsini sıxmağa ehtiyac yoxdur. Bunun üçün Shift düymələrindən birini sıxıb saxlamaqla uyğun hərf düyməsini sıxmaq vacibdir. Durğu işarələrini də daxil etmək üçün Shift düymələrindən istifadə edə bilərik.

Bir sətir dolduqda növbəti söz və kursor avtomatik olaraq yeni sətrə keçir.

Kursoru abzas məsafəsinə gətirmək üçün Tab düyməsindən istifadə edilir.

Yeni abzasdan başlamaq üçün Enter düyməsi sıxılır. Hərf və işarə səhvlərini düzəltmək üçün klaviaturadakı ox düymələri ilə kursoru simvolun sağında yerləşdirib Delete və solunda yerləşdirib Backspace düyməsini sıxmaq lazımdır.

İki simvol arasına yeni bir simvol daxil etmək üçün kursoru bu

simvolların arasında yerləşdirib uyğun düyməni sıxmaq lazımdır.

2. Mətn sahələrində dolaşmaq
Mətn sahəsində dolaşmaq yəni səhfənin müxtəlif yerlərinə gəlmək Worddə əsas mövzularından biridir.

Yeni bir sənəd açdığımız zaman kursor mətn sahəsinin yuxarı sol küncündə yerləşir. Mətnləri daxil etdikdən sonra müxtəlif redaktə işlərini görmək üçün kursoru mətnin müxtəlif yerlərinə gətirmək lazım gəlir.

Home – kursoru sətrin başlanğıcına gətirir

End – kursoru sətrin sonuna gətirir.

Page Up – kursoru bir ekran səhifəsi yuxarıya gətirir.

Page Down – kursoru bir ekran səhifəsi aşağıya gətirir.

Ctrl+Home – kursoru mətnin başlanğıcına gətirir.

Ctrl + End – kursoru mətnin sonuna gətirir.

Mətnin ekranda görünməyən sahəsinə baxmaq üçün pəncərənin alt və sağ tərəfində yerləşmiş sürüşdürmə çubuqlarından istifadə edirik. Bunun üçün sürüşdürmə çubuqlarının uclarındaki ox düymələrini sıxmaq, sürüşdürmə düyməsini sıxıb sürükləmək və ya bu düymələr arasındaki boş sahələrə bir neçə dəfə sıxmaq lazımdır.

Sənəddəki hər hansı bir səhifəyə, bölməyə, sətrə, şərhə, xüsusi sahəyə cəld keçmək üçün Главная menyusunun Редактирование bölməsindən Найти əmrini və yaxudda klaviaturadan Ctrl+G ya F5 seçirik. Bu zaman ekrana Найти и заменить pəncərəsi açılır.

Pəncərənin Обьект перехода siyahısından страница seçib, onun qarşısındaki Введите номер страница qutusuna səhifənin nömrəsini yazıb Перейти düyməsini sıxırıq. Обьект перехода siyahısında aşağıdaki parametrlərdən istifadə edilir.

Страница – bir səhifəyə keçmək

Строка – bir sətrə keçmək

Закладка – bir xülasəyə keçmək

Концевая сноска – bir sonluğa keçmək

Поле – bir sahəyə keçmək

Таблица – bir cədvələ keçmək

Рисунок – bir qrafikə keçmək

Формула – bir formula keçmək

Обьект – bir obyektə keçmək

Заголовок – bir başlığa keçmək
3. Mətni formatlaşdırmaq
Windows sistemi altında işləyən bütün proqramlarda hər hansı bir obyekt üzərində müxtəlif əməliyyatları yerinə yetirməzdən əvvəl həmin obyektləri seçmək lazımdır. Worddə silmə, köçürmə, daşıma, formatlaşdırma kimi əməliyyatları yerinə yetirməzdən əvvəl mətnin lazım olan hissəsini seçmək lazımdır. Bunun üçün müəyyən üsullardan istifadə olunur.

Hər hansı bir sözü seçmək üçün mişkanın oxunu sözün üzərinə gətirib sol

düyməni iki dəfə sıxırıq. Seçilmiş söz qara rəngə boyanır. Seçməni ləğv etmək üçün mətn sahəsinin hər hansı bir yerində mişqanın sol düyməsini sıxırıq.

Sətri seçmək üçün mişqanın oxunu sətrin sol tərəfindəki boş sahəyə gətiririk. Ox sağa doğru istiqamətini dəyişir.Bu vəziyyətdə mişqanın sol düyməsini sıxırıq.

Abzası seçmək üçün mişqanın oxunu sətrin sol kənarındaki boş sahəyə gətiririk.Ox sağa doğru istiqamətini dəyişir.Bu vəziyyətdə mişqanın sol düyməsini ikiqat sıxırıq.

Hər hansı bir mətn sahəsini seçmək üçün bu sahənin başlanğıcında mişqanın sol düyməsini sıxıb saxlayaraq sahənin sonuna doğru sürəkləyib düyməni buraxırıq.

Bütün mətni seçmək üçün sətrlərin sol tərəfində boş sahədə mişqanın sol düyməsini üçqat sıxırıq və yaxud da Главная menyusundan Выделить – Выделить все əmrini seçirik.

Klaviatura düymələrindən də istifadə edərək seçmə əməliyyatlarını aparmaq olar.

Hər hansı bir sözü seçmək üçün kursoru sözün başlanğıcında və ya sonunda yerləşdirib Shift düyməsini və oxlardan birini seçirik. Seçməni ləğv etmək üçün ox düymələrindən birini sıxırıq.

Sətri seçmək üçün kursoru sətrin başlanğıcında və ya sonunda yerləşdirib uyğun olaraq Shift+End və ya Shift+Home düymələrini biryerdə sıxırıq.

Bir ekran səhifəsi qədər yuxarıya doğru sahəni seçmək üçün kursoru

sahənin sonunda yerləşdirib Shift+Page Up düymələrini sıxırıq.

Bir ekran səhifəsi qədər aşağıya doğru sahəni seçmək üçün kursoru sətrin

başlanğıcında yerləşdirib Shift+Page Down düymələrini sıxırıq.

Bütün mətni seçmək üçün Ctrl+A düymələrini sıxırıq. Bundan başqa Ctrl

düyməsi sıxılmış vəziyyətdə mişqanın oxunu sətrlərin sol tərəfindəki boş sahəyə gətirib sol düyməni sıxırıq.

Simvolları formatlaşdırmaq üçün Главная menyusundan Шрифт əmrini seçirik. Bu zaman ekrana Шрифт dialoq pəncərəsi açılır.

Отступы и интервалы səhifəsində aşağıdaki parametrləri təyin edə bilərik.

Шрифт sahəsinin sürüşdürmə çubuğundaki ox düymələrini sıxaraq yazı tipi siyahısını gözdən keçiririk. Bunlardan birini seçib sol düyməni sıxırıq. Bu zaman Образец səhəsindən seçdiyimiz yazı tipinə uyğun nümunə görsənəcəkdir.

Начертание – siyahısındakı yazı stilləri dəyişir

Обычный – düz yazı stili

Курсив – kursiv yazı stili

Полужирный – qalın yazı stili

Полужирный курсив – qalın kursiv yazı stili

Размер – siyahısında şriftlərin ölçüsünü seçirik

Подчеркивание – siyahısından verilmiş müxtəlif alt cizgi formaıarından birini seçə bilərik

Цвет текста – qutusundan yazıların rəngini seçirik

Видоизменение – seçdiyimiz mətn sahəsinə müxtəlif effektlər vermək üçün aşağıdakı parametrlərdən istifadə edirik

Зачеркнутый – sözlər üzərindən xətt çəkir

Надстрочный – üst indeksə yazır

Подстрочный – alt indeksə yazır

С тенью – hərfə kölgə verir

Контур – hərflərin kontur xətlərini verir

Приподнятый – hərfləri qabardır.

Утопленный – hərfləri sıxlaşdırır.

Малые прописные – bütün hərfləri kiçildilmiş böyük hərflərə çevirir

Все прописные – bütün hərfləri böyük hərflərə çevirir.

Скрытый – seçilmiş mətni göstərir

Simvollar arası məsafəni təyin etmək üçün . Açılan pəncərənin Положение на странице səhifəsinə keçirik.

Масштаб – qutusuna daxil edilən rəqəmlər simvolların genişliyini faizlə artırıb azltmaq üçündür. 100% normal genişlikdir. Simvollar arası məsafəni təyin etmək üçün aşağıdaki parametrlərdən birini seçirik.

Worddə mətnləri daxil edərkən bir sətrə sığışmayan söz avtomatik olaraq növbəti sətrə keçir. Buna görədə sətrə sığışmayan sözləri hecalara bölməyə ehtiyac yoxdur. Yeni abzasların təşkil edilməsi üçün Enter düyməsi sıxılır. İki Enter düyməsinin sıxıldığı yer arasında qalan sahəyə paraqraf deyilir. Paraqrafları formatlaşdırmaq üçün Абзац dialoq pəncərəsindəki parametrlərdən və formatlaşdırma alətlər paneli üzərindəki uyğun düymələrdən və şaquli xətkeş üzərindəki xüsusi düymələrdən istifadə edə bilərik.

Bunun üçün Главная menyusundan Абзац əmrini seçirik. Bu zaman ekrana Абзац dialoq pəncərəsi açılır.

Pəncərə üç səhifədən ibarətdir.

1. Отступы и интервалы

2. Положение на странице

Sətrlər arası məsafəni təyin etmək üçün dialoq pəncərənin Отступы и интервалы səhifəsini açırıq. Интервал sahəsindəki Междустрочный qutusunun aşağı ox düyməsini sıxaraq siyahını açırıq.

Buradan lazım olan boşluğu seçirik.

Одинарный – sətrlər arsında bir boşluq buraxmaq üçündür

Полуторный – sətrlər arsında 1,5 boşluq buraxmaq üçündür

Двойной – sətrlər arsında ikiqat boşluq buraxmaq üçündür

Минимум – ən kiçik sətr boşluğunu seçirik

Точно – bu parametr bütün sətr boşluqlarının eyni ölçüdə olmasını təmin edir

Множитель – sətrlər arası boşluğu faizlə artırıb azaltmaq üçündür.

Hər bir paraqrafdan əvvəl yerləşdiriləcək boşluqları təyin etmək üçün Интервал sahəsindəki Перед sətrinə boşluq məsafəsini daxil edirik.

Paraqrafdan sonra yerləşdiriləcək boşluqları təyin etmək üçün Интервал sahəsindəki После sətrinə boşluq məsafəsini daxil edirik.

Nəzərə almaq lazımdır ki, iki paraqraf arasındaki boşluq Перед və После sətrlərinə daxil edilmiş məsafələrin cəminə bərabərdir. Ona görədə iki paraqraf arsındai boşluğu təyin etmək üçün bu sətrlərdən birinə qiymət daxil etmək lazımdır. Bir paraqrafı səhifənin soluna, sağına, mərkəzinə və ya hər iki tərəfinə görə bərabərləşdirmək üçün onu seçməyə ehtiyac yoxdur. Əgər iki və ya daha artıq paraqrafın sətrlərini bərabərləşdirmək lazım gələrsə onları seçmək lazımdır.

Bundan sonra açılan pəncərənin Выравнивание qutusunun aşağı ox düyməsini sıxaraq siyahını açırıq.

Bu siyahıdan uyğun bir bərabərləşdirmə formasını seçirik.

По левому краю – sətrləri səhifənin sol kənarına sıxışdırmaqla bərabərləşdirir

По центру – sətrləri mərkəzləşdirir

По правому краю – sətrləri səhifənin sağ kənarına sıxışdırmaqla bərabərləşdirir

По ширине – sətrləri səhifənin sol və sağ kənarlarına görə bərabərləşdirir.

Müxtəlif formalı mətnlərdə bəzi paraqrafların sətrlərinin səhifənin içərisindən başlaması və ya sətrlərin sağ tərəfindən içəriyə doğru sıxışdırılması lazım gəlir.

Paraqraf sətrlərinin sol və sağ sərhədlərini və paraqrafların abzas məsafələrini təyin etmək üçün əvvəlcə lazım olan paraqrafı seçirik. Sonra Отступ sahəsindəki Слева və Справа qutularına uyğun rəqəmləri daxil edərək seçilmiş paraqrafların sol və sağ boşluqlarını təyin edirik.

Paraqrafın Абзац məsafəsini təyin etmək üçün Первая строка qutusunun aşağı ox düyməsini sıxaraq siyahını açırıq.

Buradan lazım olan parametrlərdən birini seçib sağdakı qutuya rəqəmi daxil edirik.

Нет – seçsək paraqrafda Абзац sətri olmayacaqdır.

Отступ – parametrini seçsək paraqrafın birinci sətri Абзац sətri, qarşısındaki qutuya daxil etdiyimiz rəqəm isə Абзац məsafəsi kimi qəbul edilir.

Выступ – parametrini seçsək paraqrafın birinci sətrindən başqa digər sətrləri içəriyə doğru girəcəkdir.

Paraqrafın Абзац məsafəsini sol və sağ sətr boşluqlarını təyin etmək üçün şaquli xətkeş üzərindəki paraqraf düymələrindən istifadə edə bilərik.

Bəzən mətnləri hazırlayarkən müxtəlif başlıq sətrləri səhifənin başında və sonunda qalaraq digər mətnlərdən ayrı düşür. Başqa bir halda isə sonunda yer olduğu halda belə bir neçə sətrdən ibarət olan paraqraf növbəti səhifəyə keçir. Bu hallara avtomatik nəzarət etmək lazım gəlir. Bunun üçün Абзац dialoq pəncərəsinin Положение на странице – səhifəsindəki uyğun parametləri və avtomatik nəzarət olunacaq qonşu paraqrafları seçmək lazımdır.

Sonra paraqrafların sətrlərinin təklənməsinin qarşısını almaq üçün Разбивка на страницы – sahəsindəki Запрет висячих строк – parametrini işarələyirik.

Bir səhifədən digərinə keçərkən paraqrafın bütün sətrlərini növbəti səhifəyə keçməsini istəyiriksə Не разрывать абзац – parametrini işarələyirik.

Не отрывать от следующего – parametri seçilərsə növbəti paraqraf səhifə sonuna yerləmədiyi zama seçilmiş paraqrafıda özü ilə birlikdə növbəti səhifəyə keçirəcəkdir.

С новой страницы – paraqrafın həmişə səhifənin başlanğıcında olmasını təmin edir.

Запретить автоматический перенос слов – sözlərin hecalanmamısını təmin edir.

Qəzet, jurnal və digər səhifələri hazırlayarkən müxtəlif paraqrafların ilk sətrlərinin birinci hərflərini nəzərə çarpacaq dərəcədə iri hərflərlə göstərmək üçün aşağıdaki əməliyyatları yerinə yetirmək lazımdır. Kursoru lazım olan paraqrafda yerləşdiririk. Sonra Вставка menyusunun Текст bölməsindən Буквица əmrini seçirik.

Ekrana açılan siyahıdan Параметры буквицы əmrini seçirik.Açılan pəncərənin Положение sahəsindəki formalardan birini seçirik.

В тексте – Seçilmiş hərf üç sətrin əvvəlində yerləşəcək.

На поле – hərf paraqraf sətrlərinin sol kənarındakı boş bir sahədə yerləşəcək. Böyüdülmüş hərfin parametrlərini Параметры sahəsindən təyin edə bilərik.

Шрифт – hərfin yazı tipini seçmək üçün istifadə olunur. Hərfin neçə sətr hündürlüyündə olduğunu Высота в строках qutusuna daxil edirik. Hərflərlə sətrlər arasındaki məsafəni Расстояние от текста qutusuna daxil edirik.

Worddə hazırlanmış mətni kağız formatından asılı olaraq hər birinin ölçüsü minumum 1.27sm olan sütunlara bölmək olar. Sütunların maksimum sayı kağız formatından və səhifə genişliyindən asılıdır. Mətni yazmazdan əvvəl və ya yazılmış mətni seçdikdən sonra lazım olan sayda sütunlara ayırmaq üçün Разметка страницы menyusunun Параметры страницы bölməsindən Колонки əmrini seçirik. Bu zaman ekrana açılan siyahıdan Другие колонки əmrini seçirik.Ekrana Колонки dialoq pəncərəsi açılır.

Pəncərədə Tip sahəsində göstərilmiş formalardan birini seçirik.

Одна – bir sütunlu mətnlər hazırlamaq üçündür.

Две – iki sütunlu mətnlər hazırlamaq üçündür.

Три – üç sütunlu mətnlər hazırlamaq üçündür.

Слева – ensiz və enli iki sütunlu mətnlər hazırlamaq üçündür.

Справа – enli və ensiz iki sütunlu mətnlər hazırlamaq üçündür.

Sütunların sayını Число колонок qutusuna daxil etməklə təyin edə bilərik.

Разделить parametrindən istifadə edərək sütunlar arasında xətt çəkmək mümkündür. Hər bir sütunun genişliyini və sütunlar arası boşluğu Ширина и промежуток sahəsindən təyin edə bilərik. Sütunların genişliyini Ширина, sütunlar arası məsafələri isə Промежуток qutusuna daxil edirik. Bütün sütunların eyni genişlikdə olmağını istəyiriksə onda Колонки одинаковой ширины parametrini işarələyirik. Yuxarıda göstərilən seçilmiş parametrlərin mətnin hansı sahəsinə tətbiq ediləcəyini Применить siyahısında seçməklə təyin edə bilərik.

Seçilmiş mətni müxtəlif formalı çərçivələrlə əhatə edə bilərik. Bunun üçün Разметка страницы menyusunun Фон страницы bölməsindən Границы страниц əmrini seçirik. Bu zaman ekrana Границы и заливка pəncərəsi açılır.

Pəncərənin Поля səhifəsinə keçib oradan Тип sahəsində verilmiş formalardan birini seçirik.

Нет forması mətni çərçivəsiz edir.

Рамка – mətni çərçivəyə alır.

Обьемная – çərçivəyə kölgə verir.

Тип siyahısında çərçivə xətlərinin stili seçilir.

Цвет – sahəsinin aşağı ox düyməsini sıxaraq açılan siyahıdan xəttin rəngini seçirik.

Ширина – sahəsindən aşağı ox düyməsini sıxaraq açılan siyahıdan xəttin genişliyini seçirik.

Применить – qutusundan Абзац parametrini seçirik.

Образец sahəsi – pəncərədə seçdiyimiz formaya uyğun bir nümunə göstərəcəkdir. Bütün parametrlər təyin edildikdən sonra OK düyməsini sıxırıq.

Biz yalnız seçilmiş mətnləri deyil həmdə bütün səhifəni çərçivəyə ala bilərik. Bunun üçün Границы и заливка pəncərəsinim Размер бумаги səhifəsinə keçib oradan Тип sahəsində verilmiş formalardan birini seçirik.

Əlavə olaraq naxışlı çərçivələrdən istifadə etmək üçün Рисунок sahəsindəki formalarından birini seçə bilərik.

Образец sahəsi – pəncərədə seçdiyimiz formaya uyğun bir nümunə göstərəcəkdir. Bütün parametrlər təyin edildikdən sonra OK düyməsini sıxırıq.

Mətnin fonunu və ya çərçivəsinin içərisini rəngləmək və ştrixləmək üçün lazım olan mətn hissəsini seçirik, bundan sonra Границы и заливка dialoq pəncərəsinin Источник бумаги sahəsindəki parametrlərdən istifadə edə bilərik

Нет заливки – Seçdikdə sahənin fon rəngi olmayacaq.

Узор – siyahısında naxışın stilini seçirik.

Цвет фона – qutusundan isə naxışın rəngini seçirik.

Bu zaman Образец sahəsində seçdiyimiz parametrlərə uyğun nümunə görsənəcək.

Sətirləri işarələmək və nömrələmək üçün Главная menyusunun Абзац bölməsindəki sahələrdən istifadə edirik.

Маркированный sahəsində verilmiş maddə işarələrindən birini seçirik.

Seçdiyimiz işarənin formatını təyin etmək üçün Изменить уровень списка əmrini seçirik.

Əgər başqa bir işarədən istifadə etmək istəsək Определить новый маркер əmrini seçirik.Bu zaman Определение нового маркера pəncərəsi açılır.

Знак маркера sahəsində verilmiş variantlardan lazım olanını seçirik.

Seçilmiş sətirləri nömrələmək üçün Нумерация sahəsindəki parametrlərdən istifadə edirik.

Alt sətir nömrələri vermək üçün Многоуровневый список sahəsinə keçirik və uyğun parametrlərdən istifadə edirik.

Tabulyator məsafələri paraqraflardan asılı olaraq müxtəlif formada təyin edilə bilər. Yəni hər bir paraqraf üçün ayrı bir tabulyator məsafələri təyin etmək olar. Bunun üçün Разметка страница menyusunun Абзац bölməsindəki parametrlərdən istifadə edə bilərik.

Dostları ilə paylaş:

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

Mövzu: 1 Microsoft Word 2007 mətn redaktorunun əsas anlayışları

Microsoft Office paketinin ən geniş yayılmış proqramlarından biri Word mətn redaktorudur.Word ingiliscədən tərcümə edildikdə söz mənasını verir.Mürəkkəb mətnlərin yıqılmasında,sənədlərin,məktub və hesabatların cədvəllərin yaradılması və hazırlanmasında tətbiq olunur.Bu proqram vasıtəsilə böyük həcmli kitablar hazırlamaq,kitabı müxtəlif fəsillərə ayırmaq,hər fəslə müxtəlif formatlı stillər tətbiq etmək və bir cox faydalı əməliyyatları icra etmək mümkündür. Word proqramının icraedici faylı WinWord.exe.dir. Word proqramı kompüterə qoşulduqdan sonra baş menyunun Proqram altmenyusunda Word-ün nişanı yaranır. Proqramı bir neçə üsulla yükləmək olar.

1.Пуск-Программы- Microsoft Office -Microsoft Word2007

2.İşçi stolunda yaradılmış ( kontekst menyudan-Создать- Microsoft Word2007) nişanından

Proqram yükləndikdən sonra ekrana onun pəncərəsi açılır.

Pəncərə başlığında proqramın və redaktə edilən sənədin adı yazılır. Pəncərənin yuxarı sağ küncündə onun ölçülərini idarə edən düymələr, sol küncündə isə Настройка панели быстрого доступа panelinin düyməsi yerləşir. Paneldə tez-tez istifadə olunan əmrlərin düymələri yerləşir.Pəncərə başlığından aşağıda isə menyu sətri yerləşir.

Xətkeşlər-mətn sahəsinin yuxarı və sol tərəfində yerləşərək,səhifə kənarlarının tənzimlənməsinə və abzasın qoyulmasına xidmət edir.

Xətkeşləri ekrana gətirmək və ya götürmək üçün Вид menyusundan Линейка əmrini seçirik.

Сетка rejimini seçmək üçün Вид menyusundan Сетка əmrini seçirik.

Sürüşdürmə çubuqları mətn ekrana tam yerləşmədikdə şaquli və ya üfiqi istiqamətdə onun yerini dəyişməyə imkan verir. Üfiqi sürüşdürmə çubuğundan sağda sənədə baxış rejimlərini əks etdirən düymələr, Şaquli sürüşdürmə çubuğunun aşağısında isə mətn daxilində səhifələr arası keçid düymələr yerləşir.

İnformasiya sətri (Настройка строки состояния)- Pəncərənin aşağı hissəsində yerləşərək redaktə edilən sənəddə sətirlərin,sütunların və səhifənin nömrəsi,habelə işin gedişatı prosesində istifadəçi üçün əhəmiyyətli digər məlumatları əks etdirir. İnformasiya sətrindəki məlumatları əks etdirmək və yaxud da gizlətmək üçün Настройка строки состояния panelinin kontekst menyusundan istifadə edirik.

Ekranın müəyyən hissəsində mışkanın sağ düyməsini bir dəfə basdıqda həmin hissəyə aid olan əmrlərdən ibarət kontekst meny açılır. Kontekst meny-icra olunacaq əməliyyatları surətləndirmək məqsədi ilə istifadə olunur.
^ 2.Menyu sətri
Menyu sətri pəncərə başlığının altında yerləşir və aşağıdakı əmrlərdən ibarətdir.

Главная- menyusu Буфер обмена, Шрифт, Абзац, Стили və Редактирование bölmələrindən ibarətdir.

Вставка-menyusu Страницы, Таблицы, Иллюстрации, Связи, Колонтитулы,Текст,Символы bölmələrindən ibarətdir.

Разметка страницы menyusu

Разметка страницы menyusu Темы,Параметры страницы,Фон страницы,Абзац Упорядочить bölmələrindən ibarətdir.

Ссылки menyusu Оглавление, Сноски, Ссылки и списки литературы, Названия, Предметный указатель, Таблица ссылок bölmələrindən ibarətdir.

Рассылки menyusu Создать, Начать слияние, Составление документа и вставка полей, Просмотр результатов, Завершить bölmələrindən ibarətdir.

Рецензирование menyusu Правописание, Примечания, Отслеживание, Изменения, Сравнить, Защитить bölmələrindən ibarətdir.

Вид menyusu Режимы просмотра документа, Показать или скрыть, Масштаб, Окно, Макросы bölmələrindən ibarətdir.

Hər hansı bir menyunu açmaq üçün mışqanın oxunu menyu adı üzərinə gətirib sol düyməni sıxmaq lazımdır.Bu zaman həmin menyuya daxil olan bölmələr tərkibindəki əmrlərlə ekranda əks olunacaqdır.

Menyuları klaviaturadan istifadə edərək açmaq üçün aşağıdakı düymələri birgə sıxmaq lazımdır.

Главная- menyusu- Alt+Я

Разметка страницы menyusu- Alt+З

Ссылки menyusu- Alt+К

Рассылки menyusu- Alt+Ы

Рецензирование menyusu- Alt+И

Вид menyusu- Alt+О

Yalnız Alt düyməsi sıxılarsa o zaman menyu çubuğundakı bütün menyuların üsərində klaviaturadan istifadə ediləcək düymələrin işarələri görsənəcəkdir.Bundan sonra ox işarələrindən istifadə edərək digər menyu adlarını seçə bilərik.

3.Настройка панели быстрого доступа panelinin sazlanması

Настройка панели быстрого доступа panelinin düyməsi proqramı açarkən pəncərə başlığının sol tərəfində əks olunur. Biz onu menyu sətrinin aşağısında yerləşdirmək istəsək,onda Настройка панели быстрого доступа panelindən Разместить под лентой əmrini seçirik. Paneli əvvəlki yerinə qaytarmaq üçün Настройка панели быстрого доступа panelindən Разместить над лентой əmrini seçirik. Bu əməliyyatları kontekst menyu vasitəsilədə yerinə yetirə bilərik. Kontekst menyunu açmaq üçün mışqanın oxunu menyu sətrinin boş bir yerində yerləşdirib mışqanın sağ düyməsini sıxırıq.Bu zaman ekrana kontekst menyu açılır.
Menyuda aşağıdakı əmrlər yerləşmişdir.

Настройка панели быстрого доступа

Разместить панель быстрого доступа под лентой

Настройка панели быстрого доступа panelin-də tez-tez istifadə olunan menyunun əmrləri yerləşmişdir.Menyunun əmrləri üç bölmədən ibarətdir.Bunlar aşağıdakılardır:

1.Создать, Открыть, Сохранить, Отменить, Вернуть, Быстрая печать, Предварительный просмотр, Правописание, Нарисоватьтаблицу,

2.Другие команды, Разместить под лентой

Əgər biz menyunun əmrləri yerləşən paneli ekrandan götürmək istəsək,onda Настройка панели быстрого доступа panelindən Свернуть ленту əmrini seçirik. Настройка панели быстрого доступа panelinə yeni əmrlər daxil etmək üçün paneldən Другие команды əmrini seçirik.Bu zaman ekrana Параметры Word pəncərəsi açılır.Pəncərədən Настройка əmri seçilir.

Ekrana Настройка панели быстрого доступа и сочетаний клавиш pəncərəsi açılır.

Pəncərə iki bölmədən ibarətdir. Выбрать команды из və Настройка панели быстрого доступа. Pəncərənin Выбрать команды из bölməsindən Часто используемые команды əmrini sçirik. Açılan siyahıdan lazım olan əmri seçib Добавить düyməsi vasitəsi ilə Настройка панели быстрого доступа bölməsinə yerləşdirib-OK düyməsini sıxırıq.Silmək üçün həmin əmri seçib Удалить düyməsini sıxırıq.
Mövzu:2 Microsoft Word 2007 mətn redaktorunda mətnin daxil edilməsi və formatlaşdırılması

^ 1.Mətnin daxil edilməsi
Mətn sahəsindəki yanıb sönən işarə kursor

adlanır. Kursor klaviaturadan daxil ediləcək simvolun yerini göstərir. Simvollar daxil etdikcə kursor sağa doğru yerini dəyişir.

Böyük hərflərlə yazmaq üçün Caps Lock düyməsini sıxmaq lazımdır. Bu zaman Caps Lock indikatoru yanır. Yenidən kiçik hərflərlə yazmaq üçün Caps Lock düyməsini sıxmaq lazımdır. Bir neçə böyük hərfi yazmaq üçün Caps Lock düyməsini sıxmağa ehtiyac yoxdur. Bunun üçün Shift düymələrindən birini sıxıb saxlamaqla uyğun hərf düyməsini sıxmaq vacibdir. Durğu işarələrini də daxil etmək üçün Shift düymələrindən istifadə edə bilərik.

Bir sətir dolduqda növbəti söz və kursor avtomatik olaraq yeni sətrə keçir.

Kursoru abzas məsafəsinə gətirmək üçün Tab düyməsindən istifadə edilir.

Yeni abzasdan başlamaq üçün Enter düyməsi sıxılır. Hərf və işarə səhvlərini düzəltmək üçün klaviaturadakı ox düymələri ilə kursoru simvolun sağında yerləşdirib Delete və solunda yerləşdirib Backspace düyməsini sıxmaq lazımdır.

İki simvol arasına yeni bir simvol daxil etmək üçün kursoru bu

simvolların arasında yerləşdirib uyğun düyməni sıxmaq lazımdır.

^ 2. Mətn sahələrində dolaşmaq
Mətn sahəsində dolaşmaq yəni səhfənin müxtəlif yerlərinə gəlmək Worddə əsas mövzularından biridir.

Yeni bir sənəd açdığımız zaman kursor mətn sahəsinin yuxarı sol küncündə yerləşir. Mətnləri daxil etdikdən sonra müxtəlif redaktə işlərini görmək üçün kursoru mətnin müxtəlif yerlərinə gətirmək lazım gəlir.

Home – kursoru sətrin başlanğıcına gətirir

End – kursoru sətrin sonuna gətirir.

Page Up – kursoru bir ekran səhifəsi yuxarıya gətirir.

Page Down – kursoru bir ekran səhifəsi aşağıya gətirir.

Ctrl+Home – kursoru mətnin başlanğıcına gətirir.

Ctrl + End – kursoru mətnin sonuna gətirir.

Mətnin ekranda görünməyən sahəsinə baxmaq üçün pəncərənin alt və sağ tərəfində yerləşmiş sürüşdürmə çubuqlarından istifadə edirik. Bunun üçün sürüşdürmə çubuqlarının uclarındaki ox düymələrini sıxmaq, sürüşdürmə düyməsini sıxıb sürükləmək və ya bu düymələr arasındaki boş sahələrə bir neçə dəfə sıxmaq lazımdır.

Sənəddəki hər hansı bir səhifəyə, bölməyə, sətrə, şərhə, xüsusi sahəyə cəld keçmək üçün Главная menyusunun Редактирование bölməsindən Найти əmrini və yaxudda klaviaturadan Ctrl+G ya F5 seçirik. Bu zaman ekrana Найти и заменить pəncərəsi açılır.

Pəncərənin Обьект перехода siyahısından страница seçib, onun qarşısındaki Введите номер страница qutusuna səhifənin nömrəsini yazıb Перейти düyməsini sıxırıq. Обьект перехода siyahısında aşağıdaki parametrlərdən istifadə edilir.

Страница – bir səhifəyə keçmək

Раздел – bir bölməyə keçmək

Строка – bir sətrə keçmək

Закладка – bir xülasəyə keçmək

Концевая сноска – bir sonluğa keçmək

Поле – bir sahəyə keçmək

Таблица – bir cədvələ keçmək

Рисунок – bir qrafikə keçmək

Формула – bir formula keçmək

Обьект – bir obyektə keçmək

Заголовок – bir başlığa keçmək
^ 3. Mətni formatlaşdırmaq
Windows sistemi altında işləyən bütün proqramlarda hər hansı bir obyekt üzərində müxtəlif əməliyyatları yerinə yetirməzdən əvvəl həmin obyektləri seçmək lazımdır. Worddə silmə, köçürmə, daşıma, formatlaşdırma kimi əməliyyatları yerinə yetirməzdən əvvəl mətnin lazım olan hissəsini seçmək lazımdır. Bunun üçün müəyyən üsullardan istifadə olunur.

Hər hansı bir sözü seçmək üçün mişkanın oxunu sözün üzərinə gətirib sol

düyməni iki dəfə sıxırıq. Seçilmiş söz qara rəngə boyanır. Seçməni ləğv etmək üçün mətn sahəsinin hər hansı bir yerində mişqanın sol düyməsini sıxırıq.

Sətri seçmək üçün mişqanın oxunu sətrin sol tərəfindəki boş sahəyə gətiririk. Ox sağa doğru istiqamətini dəyişir.Bu vəziyyətdə mişqanın sol düyməsini sıxırıq.

Abzası seçmək üçün mişqanın oxunu sətrin sol kənarındaki boş sahəyə gətiririk.Ox sağa doğru istiqamətini dəyişir.Bu vəziyyətdə mişqanın sol düyməsini ikiqat sıxırıq.

Hər hansı bir mətn sahəsini seçmək üçün bu sahənin başlanğıcında mişqanın sol düyməsini sıxıb saxlayaraq sahənin sonuna doğru sürəkləyib düyməni buraxırıq.

Bütün mətni seçmək üçün sətrlərin sol tərəfində boş sahədə mişqanın sol düyməsini üçqat sıxırıq və yaxud da Главная menyusundan Выделить – Выделить все əmrini seçirik.

Klaviatura düymələrindən də istifadə edərək seçmə əməliyyatlarını aparmaq olar.

Hər hansı bir sözü seçmək üçün kursoru sözün başlanğıcında və ya sonunda yerləşdirib Shift düyməsini və oxlardan birini seçirik. Seçməni ləğv etmək üçün ox düymələrindən birini sıxırıq.

Sətri seçmək üçün kursoru sətrin başlanğıcında və ya sonunda yerləşdirib uyğun olaraq Shift+End və ya Shift+Home düymələrini biryerdə sıxırıq.

Bir ekran səhifəsi qədər yuxarıya doğru sahəni seçmək üçün kursoru

sahənin sonunda yerləşdirib Shift+Page Up düymələrini sıxırıq.

Bir ekran səhifəsi qədər aşağıya doğru sahəni seçmək üçün kursoru sətrin

başlanğıcında yerləşdirib Shift+Page Down düymələrini sıxırıq.

Bütün mətni seçmək üçün Ctrl+A düymələrini sıxırıq. Bundan başqa Ctrl

düyməsi sıxılmış vəziyyətdə mişqanın oxunu sətrlərin sol tərəfindəki boş sahəyə gətirib sol düyməni sıxırıq.

Simvolları formatlaşdırmaq üçün Главная menyusundan Шрифт əmrini seçirik. Bu zaman ekrana Шрифт dialoq pəncərəsi açılır.

Отступы и интервалы səhifəsində aşağıdaki parametrləri təyin edə bilərik.

Шрифт sahəsinin sürüşdürmə çubuğundaki ox düymələrini sıxaraq yazı tipi siyahısını gözdən keçiririk. Bunlardan birini seçib sol düyməni sıxırıq. Bu zaman Образец səhəsindən seçdiyimiz yazı tipinə uyğun nümunə görsənəcəkdir.

Начертание – siyahısındakı yazı stilləri dəyişir

Обычный – düz yazı stili

Курсив – kursiv yazı stili

Полужирный – qalın yazı stili

Полужирный курсив – qalın kursiv yazı stili

Размер – siyahısında şriftlərin ölçüsünü seçirik

Подчеркивание – siyahısından verilmiş müxtəlif alt cizgi formaıarından birini seçə bilərik

Цвет текста – qutusundan yazıların rəngini seçirik

Видоизменение – seçdiyimiz mətn sahəsinə müxtəlif effektlər vermək üçün aşağıdakı parametrlərdən istifadə edirik

Зачеркнутый – sözlər üzərindən xətt çəkir

Двойное зачеркивание – sözlər üzərindən iki qat xətt çəkir

Надстрочный – üst indeksə yazır

Подстрочный – alt indeksə yazır

С тенью – hərfə kölgə verir

Контур – hərflərin kontur xətlərini verir

Приподнятый – hərfləri qabardır.

Утопленный – hərfləri sıxlaşdırır.

Малые прописные – bütün hərfləri kiçildilmiş böyük hərflərə çevirir

Все прописные – bütün hərfləri böyük hərflərə çevirir.

Скрытый – seçilmiş mətni göstərir

Simvollar arası məsafəni təyin etmək üçün . Açılan pəncərənin Положение на странице səhifəsinə keçirik.

Масштаб – qutusuna daxil edilən rəqəmlər simvolların genişliyini faizlə artırıb azltmaq üçündür. 100% normal genişlikdir. Simvollar arası məsafəni təyin etmək üçün aşağıdaki parametrlərdən birini seçirik.

Worddə mətnləri daxil edərkən bir sətrə sığışmayan söz avtomatik olaraq növbəti sətrə keçir. Buna görədə sətrə sığışmayan sözləri hecalara bölməyə ehtiyac yoxdur. Yeni abzasların təşkil edilməsi üçün Enter düyməsi sıxılır. İki Enter düyməsinin sıxıldığı yer arasında qalan sahəyə paraqraf deyilir. Paraqrafları formatlaşdırmaq üçün Абзац dialoq pəncərəsindəki parametrlərdən və formatlaşdırma alətlər paneli üzərindəki uyğun düymələrdən və şaquli xətkeş üzərindəki xüsusi düymələrdən istifadə edə bilərik.

Bunun üçün Главная menyusundan Абзац əmrini seçirik. Bu zaman ekrana Абзац dialoq pəncərəsi açılır.

Pəncərə üç səhifədən ibarətdir.

1. Отступы и интервалы

2. Положение на странице

Sətrlər arası məsafəni təyin etmək üçün dialoq pəncərənin Отступы и интервалы səhifəsini açırıq. Интервал sahəsindəki Междустрочный qutusunun aşağı ox düyməsini sıxaraq siyahını açırıq.

Buradan lazım olan boşluğu seçirik.

Одинарный – sətrlər arsında bir boşluq buraxmaq üçündür

Полуторный – sətrlər arsında 1,5 boşluq buraxmaq üçündür

Двойной – sətrlər arsında ikiqat boşluq buraxmaq üçündür

Минимум – ən kiçik sətr boşluğunu seçirik

Точно – bu parametr bütün sətr boşluqlarının eyni ölçüdə olmasını təmin edir

Множитель – sətrlər arası boşluğu faizlə artırıb azaltmaq üçündür.

Hər bir paraqrafdan əvvəl yerləşdiriləcək boşluqları təyin etmək üçün Интервал sahəsindəki Перед sətrinə boşluq məsafəsini daxil edirik.

Paraqrafdan sonra yerləşdiriləcək boşluqları təyin etmək üçün Интервал sahəsindəki После sətrinə boşluq məsafəsini daxil edirik.

Nəzərə almaq lazımdır ki, iki paraqraf arasındaki boşluq Перед və После sətrlərinə daxil edilmiş məsafələrin cəminə bərabərdir. Ona görədə iki paraqraf arsındai boşluğu təyin etmək üçün bu sətrlərdən birinə qiymət daxil etmək lazımdır. Bir paraqrafı səhifənin soluna, sağına, mərkəzinə və ya hər iki tərəfinə görə bərabərləşdirmək üçün onu seçməyə ehtiyac yoxdur. Əgər iki və ya daha artıq paraqrafın sətrlərini bərabərləşdirmək lazım gələrsə onları seçmək lazımdır.

Bundan sonra açılan pəncərənin Выравнивание qutusunun aşağı ox düyməsini sıxaraq siyahını açırıq.

Bu siyahıdan uyğun bir bərabərləşdirmə formasını seçirik.

По левому краю – sətrləri səhifənin sol kənarına sıxışdırmaqla bərabərləşdirir

По центру – sətrləri mərkəzləşdirir

По правому краю – sətrləri səhifənin sağ kənarına sıxışdırmaqla bərabərləşdirir

По ширине – sətrləri səhifənin sol və sağ kənarlarına görə bərabərləşdirir.

Müxtəlif formalı mətnlərdə bəzi paraqrafların sətrlərinin səhifənin içərisindən başlaması və ya sətrlərin sağ tərəfindən içəriyə doğru sıxışdırılması lazım gəlir.

Paraqraf sətrlərinin sol və sağ sərhədlərini və paraqrafların abzas məsafələrini təyin etmək üçün əvvəlcə lazım olan paraqrafı seçirik. Sonra Отступ sahəsindəki Слева və Справа qutularına uyğun rəqəmləri daxil edərək seçilmiş paraqrafların sol və sağ boşluqlarını təyin edirik.

Paraqrafın Абзац məsafəsini təyin etmək üçün Первая строка qutusunun aşağı ox düyməsini sıxaraq siyahını açırıq.

Buradan lazım olan parametrlərdən birini seçib sağdakı qutuya rəqəmi daxil edirik.

Нет – seçsək paraqrafda Абзац sətri olmayacaqdır.

Отступ – parametrini seçsək paraqrafın birinci sətri Абзац sətri, qarşısındaki qutuya daxil etdiyimiz rəqəm isə Абзац məsafəsi kimi qəbul edilir.

Выступ – parametrini seçsək paraqrafın birinci sətrindən başqa digər sətrləri içəriyə doğru girəcəkdir.

Paraqrafın Абзац məsafəsini sol və sağ sətr boşluqlarını təyin etmək üçün şaquli xətkeş üzərindəki paraqraf düymələrindən istifadə edə bilərik.

Bəzən mətnləri hazırlayarkən müxtəlif başlıq sətrləri səhifənin başında və sonunda qalaraq digər mətnlərdən ayrı düşür. Başqa bir halda isə sonunda yer olduğu halda belə bir neçə sətrdən ibarət olan paraqraf növbəti səhifəyə keçir. Bu hallara avtomatik nəzarət etmək lazım gəlir. Bunun üçün Абзац dialoq pəncərəsinin Положение на странице – səhifəsindəki uyğun parametləri və avtomatik nəzarət olunacaq qonşu paraqrafları seçmək lazımdır.

Sonra paraqrafların sətrlərinin təklənməsinin qarşısını almaq üçün Разбивка на страницы – sahəsindəki Запрет висячих строк – parametrini işarələyirik.

Bir səhifədən digərinə keçərkən paraqrafın bütün sətrlərini növbəti səhifəyə keçməsini istəyiriksə Не разрывать абзац – parametrini işarələyirik.

Не отрывать от следующего – parametri seçilərsə növbəti paraqraf səhifə sonuna yerləmədiyi zama seçilmiş paraqrafıda özü ilə birlikdə növbəti səhifəyə keçirəcəkdir.

С новой страницы – paraqrafın həmişə səhifənin başlanğıcında olmasını təmin edir.

Запретить автоматический перенос слов – sözlərin hecalanmamısını təmin edir.

Qəzet, jurnal və digər səhifələri hazırlayarkən müxtəlif paraqrafların ilk sətrlərinin birinci hərflərini nəzərə çarpacaq dərəcədə iri hərflərlə göstərmək üçün aşağıdaki əməliyyatları yerinə yetirmək lazımdır. Kursoru lazım olan paraqrafda yerləşdiririk. Sonra Вставка menyusunun Текст bölməsindən Буквица əmrini seçirik.

Ekrana açılan siyahıdan Параметры буквицы əmrini seçirik.Açılan pəncərənin Положение sahəsindəki formalardan birini seçirik.

В тексте – Seçilmiş hərf üç sətrin əvvəlində yerləşəcək.

На поле – hərf paraqraf sətrlərinin sol kənarındakı boş bir sahədə yerləşəcək. Böyüdülmüş hərfin parametrlərini Параметры sahəsindən təyin edə bilərik.

Шрифт – hərfin yazı tipini seçmək üçün istifadə olunur. Hərfin neçə sətr hündürlüyündə olduğunu Высота в строках qutusuna daxil edirik. Hərflərlə sətrlər arasındaki məsafəni Расстояние от текста qutusuna daxil edirik.

Worddə hazırlanmış mətni kağız formatından asılı olaraq hər birinin ölçüsü minumum 1.27sm olan sütunlara bölmək olar. Sütunların maksimum sayı kağız formatından və səhifə genişliyindən asılıdır. Mətni yazmazdan əvvəl və ya yazılmış mətni seçdikdən sonra lazım olan sayda sütunlara ayırmaq üçün Разметка страницы menyusunun Параметры страницы bölməsindən Колонки əmrini seçirik. Bu zaman ekrana açılan siyahıdan Другие колонки əmrini seçirik.Ekrana Колонки dialoq pəncərəsi açılır.

Pəncərədə Tip sahəsində göstərilmiş formalardan birini seçirik.

Одна – bir sütunlu mətnlər hazırlamaq üçündür.

Две – iki sütunlu mətnlər hazırlamaq üçündür.

Три – üç sütunlu mətnlər hazırlamaq üçündür.

Слева – ensiz və enli iki sütunlu mətnlər hazırlamaq üçündür.

Справа – enli və ensiz iki sütunlu mətnlər hazırlamaq üçündür.

Sütunların sayını Число колонок qutusuna daxil etməklə təyin edə bilərik.

Разделить parametrindən istifadə edərək sütunlar arasında xətt çəkmək mümkündür. Hər bir sütunun genişliyini və sütunlar arası boşluğu Ширина и промежуток sahəsindən təyin edə bilərik. Sütunların genişliyini Ширина, sütunlar arası məsafələri isə Промежуток qutusuna daxil edirik. Bütün sütunların eyni genişlikdə olmağını istəyiriksə onda Колонки одинаковой ширины parametrini işarələyirik. Yuxarıda göstərilən seçilmiş parametrlərin mətnin hansı sahəsinə tətbiq ediləcəyini Применить siyahısında seçməklə təyin edə bilərik.

Seçilmiş mətni müxtəlif formalı çərçivələrlə əhatə edə bilərik. Bunun üçün Разметка страницы menyusunun Фон страницы bölməsindən Границы страниц əmrini seçirik. Bu zaman ekrana Границы и заливка pəncərəsi açılır.

Pəncərənin Поля səhifəsinə keçib oradan Тип sahəsində verilmiş formalardan birini seçirik.

Нет forması mətni çərçivəsiz edir.

Рамка – mətni çərçivəyə alır.

Обьемная – çərçivəyə kölgə verir.

Тип siyahısında çərçivə xətlərinin stili seçilir.

Цвет – sahəsinin aşağı ox düyməsini sıxaraq açılan siyahıdan xəttin rəngini seçirik.

Ширина – sahəsindən aşağı ox düyməsini sıxaraq açılan siyahıdan xəttin genişliyini seçirik.

Применить – qutusundan Абзац parametrini seçirik.

Образец sahəsi – pəncərədə seçdiyimiz formaya uyğun bir nümunə göstərəcəkdir. Bütün parametrlər təyin edildikdən sonra OK düyməsini sıxırıq.

Biz yalnız seçilmiş mətnləri deyil həmdə bütün səhifəni çərçivəyə ala bilərik. Bunun üçün Границы и заливка pəncərəsinim Размер бумаги səhifəsinə keçib oradan Тип sahəsində verilmiş formalardan birini seçirik.

Əlavə olaraq naxışlı çərçivələrdən istifadə etmək üçün Рисунок sahəsindəki formalarından birini seçə bilərik.

Образец sahəsi – pəncərədə seçdiyimiz formaya uyğun bir nümunə göstərəcəkdir. Bütün parametrlər təyin edildikdən sonra OK düyməsini sıxırıq.

Mətnin fonunu və ya çərçivəsinin içərisini rəngləmək və ştrixləmək üçün lazım olan mətn hissəsini seçirik, bundan sonra Границы и заливка dialoq pəncərəsinin Источник бумаги sahəsindəki parametrlərdən istifadə edə bilərik

Нет заливки – Seçdikdə sahənin fon rəngi olmayacaq.

Узор – siyahısında naxışın stilini seçirik.

Цвет фона – qutusundan isə naxışın rəngini seçirik.

Bu zaman Образец sahəsində seçdiyimiz parametrlərə uyğun nümunə görsənəcək.

Sətirləri işarələmək və nömrələmək üçün Главная menyusunun Абзац bölməsindəki sahələrdən istifadə edirik.

Маркированный sahəsində verilmiş maddə işarələrindən birini seçirik.

Seçdiyimiz işarənin formatını təyin etmək üçün Изменить уровень списка əmrini seçirik.

Əgər başqa bir işarədən istifadə etmək istəsək Определить новый маркер əmrini seçirik.Bu zaman Определение нового маркера pəncərəsi açılır.

Знак маркера sahəsində verilmiş variantlardan lazım olanını seçirik.

Seçilmiş sətirləri nömrələmək üçün Нумерация sahəsindəki parametrlərdən istifadə edirik.

Alt sətir nömrələri vermək üçün Многоуровневый список sahəsinə keçirik və uyğun parametrlərdən istifadə edirik.

Tabulyator məsafələri paraqraflardan asılı olaraq müxtəlif formada təyin edilə bilər. Yəni hər bir paraqraf üçün ayrı bir tabulyator məsafələri təyin etmək olar. Bunun üçün Разметка страница menyusunun Абзац bölməsindəki parametrlərdən istifadə edə bilərik.

Похожие:

Mövzu: Microsoft Word 2007 mətn redaktorunun əsas anlayışları
Настройка панели быстрого доступа panelinin düyməsi yerləşir. Paneldə tez-tez istifadə olunan əmrlərin düymələri yerləşir. Pəncərə.
Статья Вишникиной М. (гр. 10ГО14к) на X юбилейные всероссийские с.
Сертификат национального открытого университета интуит по курсу «Работа в Microsoft Excel 2007», «Работа в Microsoft Word 2007»
Литература 10 Ссылки Начало Microsoft Word многим обязан Bravo текстовому.
Первая версия была написана Ричардом Броди (Richard Brodie) для ibm pc, использующих dos, в 1983 году. Позднее выпускались версии.
Практический справочник: Microsoft Word 2007

Открой программу Microsoft Word (Пуск Программы- microsoft Word)
Скопируй стихотворение 1 раз и вставь ниже. Отредактируй (измени) стихотворение так, чтобы оно стало «правильным», понятным
Каким он был настоящий Гоголь?
«Жизнь и творчество Н. В. Гоголя» как результат поисково-исследовательской деятельности; привлечь внимание сверстников к творчеству.
Сценарий внеклассного мероприятия «Рождественские символы в Германии»
Среда: программа для создания презентаций Microsoft PowerPoint, текстовый редактор Microsoft Word PowerPoint
Доклад должен быть подготовлен на русском языке. Объем текста от.
Для набора текста использовать программу Microsoft Word версии не выше 2003, для набора формул – Microsoft Equation 0
Интеллектуальный турнир, посвящённый 300-летию
Ответы на все вопросы и задания оформляются в формате Microsoft Word отдельным файлом
Перевод брошюры для Battlefords Immigration Resource Centre. Канада
Работа с компьютером на уровне опытного пользователя. Программы: Microsoft Outlook, Excel, Word and Powerpoint

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.