Press "Enter" to skip to content

Mühasibatlıq nədir

İkiqat giriş sistemi altında qeydiyyatdan keçərkən, inventar qeydinizi aktiv olaraq debet etməli və pul hesabınıza kredit verməlisiniz.

Necə Mühasib ola bilərəm? Mühasibat uçotu nədir?

Mühasibat uçotunun nə demək olduğunu öyrənmək üçün mühasibat uçotunun tərifini qısaca başa düşməliyik. Mühasibatlığa gəldikdə, qısa bir tərif ağla gəlməlidir. Beləliklə, tərifi əzbərləmək əvəzinə mühasibat uçotu nə demək olduğunu başa düşə bilərik. Mühasibat uçotunun tərifinə əsasən tədricən mühasibat uçotuna başlaya biləcəyimiz üçün “mühasibatlıq nədir” sualına cavab tapa bilərik.

Uçot anlayışı: İqtisadi fəaliyyətlərdə və hadisələrdə bütün strukturların maliyyə fəaliyyətini izləyən, təsnifləşdirən, ümumiləşdirən, hesabat verən və şərh edən məlumat bir qoludur.

Mühasibatlıq: İqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan bütün təşkilatların maliyyə xarakterli əməliyyatlarını və hadisələrini pul ilə ifadə edilmiş şəkildə yazan , sinifləndirən , yekunlaşdıraraq hesabat edən, nəticələrini şərh edən və analiz edən bir elm sahəsidir. Bu sahə ilə məşğul olan şəxsə Mühasib deyilir.

Mühasibat uçotu – vacib və mürəkkəb bir sistemdir. Bu sistemin düzgün və effektiv qurulmasından, bəzi hallarda, müəssisənin gələcəyi asılıdır. Mühasibat şöbəsinin işi müəssisənin daxili idarəetmə hesаbatlarının və maliyyə hesabatlarının hazırlanması, vergi uçotunun aparılmasıdır. Burada biliklər ilə yanaşı, işçi-mühasiblər arasında işlərin düzgün bölüşdürülməsi, qarşılıqlı yardımlaşma və komanda şəklində işləmə kimi amillər də mühüm rol oynayır.

Mühasibat uçotunun əsas məqsədi (vəzifəsi) aşağıdakılardır:

 • maliyyə, bank, vergi orqanları, investorlar, mal satanlar, mal alanlar, kreditorlar, dövlət orqanları və digər marağı olan təşkilatlar və şəxslər tərəfindən operativ rəhbərlik və idarəetməni həyata keçirmək, təqdim ediləcək maliyyə (mühasibat) hesabatlarının tərtibi üçün, həmçinin müəssisənin təsərrüfat prosesləri və maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti haqqında zəruri olan məlumatları tam və düzgün formalaşdırmaq;
 • əmək, material və maliyyə ehtiyatlarının təsdiq edilmiş normalara, normativlərə və smetalara Müvafiq olaraq istifadəsi, əmlakın mövcudluğu və hərəkəti, mülkiyyət hüququ və öhdəlikləri üzərində nəzarəti təmin etmək;
 • maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətindəki mənfi halların qarşısını vaxtında almaq, təsərrüfatdaxili ehtiyatları aşkara çıxarmaq və onları səfərbər etmək.

Mühasibat uçotunun hesablamaları mühasibatlıq proqramı olan 1C proqramı vasitəsi ilə həyata keçirilir.

1C proqramı

Proqramın quruluşu.

Hal-hazırda “1C:Müəssisə” ERP II tələblərinə tam cavab verən müəssisənin bütün biznes proseslərinin avtomatlaşdırılmasını təmin edən proqram təminatıdır. Kiçik və orta müəssisələrdə geniş istifadə olunur. Son zamanlar iri şirkətlərdə istifadə olunmağa başlayıb. Əsas rəqibləri SAP, Microsoft Dinamics NAV, Oracle E-Business Suite proqram təminatlarıdır.

“1C:Müəssisə” texniki nöqteyi-nəzərindən iki əsas hissədən ibarətdir:

 • “1C:Müəssisə” platforması – üzərində konfiqurasiyalar yazılan və proqramçılar və s. tərəfindən istifadə olunan proqramın əsasını təşkil edir. İstifadəçi təkcə platforma ilə işləyə bilmir. Özünəməxsus freymvörk (framework) platformasına bənzəyir. Platforma daim yenilənir və sonuncu versiya 8.3 versiyasıdır

Mühasib kimlərə deyilir?

“Mühasib” sözü ərəb sözü olub hesabat aparan,hazırlayan şəxs mənasını verir.

“Mühasib peşəsi” hal-hazırda dünya miqyasında ən çox tələbat olan və əmək haqqı məbləği kifayət qədər olan sahələrdən biridir. Və hətta işinizi yaxşı bilsəniz ali təhsil almadan belə PEŞƏKAR MÜHASİB ola bilərsiniz.

Bəs yaxşı, savadlı və işinin peşəkarı olan mühasib olmaq üçün nə etmək üçün lazımdır?

Çox düşünməyə ehtiyac yoxdur, yolunuzu EDU COMPANY TƏHSİL ŞİRKƏTİNDƏN salmağınız kifayətdir. Çünki EDU COMPANY TƏHSİL ŞİRKƏTİNDƏ savadlı və peşəkar müəllimlər tərəfindən ən müasir dərs metodları ilə cəmi 4 aya peşəkar mühasib ola bilərsiniz.

Siz bu müddət ərzində 2 ay nəzəriyyə, 1 ay praktika, 1 ay isə mühasibatlıq proqramı 1C nin ən son versiyası olan 8.3 öyrənəcəksiniz.

Dərslərimiz həftədə 2 dəfə 90 dəqiqə olmaqla fərdi və qrup formasında, əyani və online(zoom vasitəsilə) olmaqla keçirilir. İlk dərsimiz ödənişiniz sınaq dərsidir. (Sınaq dedikdə biz sizi deyil, siz bizi sınayacaqsınız, müəllimlərimizin dərs keçmə metodikası və kursumuzun keyfiyyəti ilə yaxından tanış olacaqsınız)

Həmçinin 4 ay ərzində siz aşağıdakı biliklərə yiyələnəcəksiniz:

● Mühasibatlıq nəzəriyyəsi (praktik məsələlər)

● DSMF və Vergi hesabatlarının hazırlanması

● Müəssisənin mühasibatlığını aparmaq üçün lazımi praktiki işlər

● Maliyyə hesabatlarının müstəqil şəkildə hazırlanması

● Alış-satış, Anbar uçotu və əməliyyatları

● Yeni hesablar planı

● Kassa hesabının aparılması

● Qalıq dövriyyə cədvəlinin qurulması

● Kassa və Bank əməliyyatları

●Məzuniyyətlərin, ezamiyyətlərin hesablanması

Proqramı uğurla bitirən tələbələrimiz sonda sertifikatla təltif olunur.

Sertifikatlarımız universaldır. Həm özəl həm də dövlət müəssisələrində işə qəbul zamanı keçərlidir.

Ümidvarıq ki, məqaləmiz sizin üçün çox faydalı oldu.

Daha ətraflı məlumat üçün aşağıdakı linkə daxil olun:

Mühasibatlıq nədir?

The mühasibat uçotu Bu, bir şirkətdə və ya qeyri-kommersiya təşkilatında maliyyə əməliyyatlarının sistematik qeydi və təşkilidir. Bu mühasibat təcrübəsi bir işin böyüməsi və saxlanması üçün vacibdir.

Mühasibat uçotu ilə məşğul olan bəzi maliyyə əməliyyatları bunlardır: müştərilərə göstərilən mal və ya xidmətlərin hesablanması, müştəri qəbzlərinin qeydiyyatı, təchizatçı hesab -fakturalarının yoxlanması və qeydiyyatı, təchizatçıların ödənilməsi, işçilərin əmək haqqı və hökumət hesabatlarının işlənməsi və maliyyə hesabatlarının yaradılması.

Mühasibat uçotunun ən vacib tərəfi, bütün məlumatların dəqiq və aktual qeydini aparmaqdır. Dəqiqlik bütün bu prosesin ən vacib hissəsidir.

Bu element maliyyə hesabatlarının yaradılması üçün zəruri olan ilkin məlumatları təmin etmək üçün hazırlanmışdır. Hər bir əməliyyat kitabda qeyd edilməli və bütün dəyişikliklər daim yenilənməlidir.

Bu gün dünyada mühasibat uçotunun çox hissəsi proqram təminatının köməyi ilə həyata keçirilir.

Debet və kredit biliklərinin, habelə balans və gəlir hesabatlarının daxil olduğu maliyyə uçotu haqqında əsas biliklər tələb olunur.

Mühasibat uçotunun əsas xüsusiyyətləri

Mühasibat, hər gün yenilənən maliyyə əməliyyatlarının və bir işlə əlaqəli məlumatların qeydidir.

Fərdi maliyyə əməliyyatlarının qeydlərinin düzgün, aktual və hərtərəfli olmasını təmin edir. Bu səbəbdən dəqiqlik bu proses üçün çox vacibdir.

Bu element hesabların və hesab -fakturaların hazırlandığı məlumatları təmin edir. Bu fərqli proses geniş mühasibat uçotu çərçivəsində baş verir. Alqı -satqı olsun, hər bir əməliyyat kitabda qeyd olunmalıdır.

Ümumiyyətlə, mühasibat uçotu üçün yaradılmış və keyfiyyətə nəzarət adlanan strukturlar var ki, bu da dəqiq və adekvat qeydləri təmin etməyə kömək edir.

Əməliyyat jurnalı

Mühasibat uçotu prinsipi olaraq, təşkilat daxilində baş verən bütün əməliyyatlar gündəlik olaraq kitablarda və ya mühasibat sistemində qeyd edilməlidir.

Hər bir əməliyyat üçün biznes əməliyyatını təsvir edən sənəd olmalıdır. Buraya satış fakturası, satıcıya edilən ödənişlər, satış qəbzi, satıcı hesab -fakturası, banka ödənişlər və dəqiqələr daxil ola bilər.

Bu müşayiət sənədləri hər bir əməliyyat üçün audit yolunu (şirkətdə əməliyyatın sənədləşdirilmiş tarixini təmin edən hər hansı bir şeyi) təmin edir və audit baş verdikdə adekvat qeydlərin aparılmasının vacib hissəsidir.

İkiqat giriş sistemi

İkiqat giriş sistemi, hər bir əməliyyatın müvafiq müsbət və mənfi girişinin (debet və kredit) olduğu mühasibat sistemidir. Bu sistem mühasibatlıqda ən populyardır.

Mühasibatlığın bu ikiqat giriş sistemi, hər bir əməliyyatın iki hissədən ibarət olmasına əsaslanaraq iki hesab kitabını təsir edir.

Bunun səbəbi, hər bir əməliyyatda bir hesabda debet, digərində kredit girişi olmasıdır.

Bu o deməkdir ki, hər bir əməliyyat iki hesabda qeydə alınmalıdır; bir hesab, bir qiymətli kağız çıxarıldığı üçün debetdən silinəcək, digər hesab isə qiymətli kağız aldığı üçün kredit alacaq. Bu prinsipin əsas qaydası alana debet, verənə isə kredit verməkdir.

Hesab kitabçası

Hesab kitabçaları əlyazma və ya kompüterləşdirilə bilər; Hər bir aktivin və hər bir öhdəliyin və sahibinin kapitalının (qoyulan məbləğin) qeydlərini ehtiva edir. İş əməliyyatları ilə məşğul olan hər bir maddə üçün ayrıca bir qeyd aparılır.

İkiqat giriş sistemi hər bir əməliyyat üçün iki giriş tələb edir: debet və kredit. Xammal və ya mal kimi hər hansı bir alış, habelə müştərilərdən edilən ödənişlər, bu sistemə əsasən kitabda iki yerdə qeyd edilməlidir.

mənşəyi

İkiqat giriş sistemi müasir mühasibatlığın inkişafı ilə əlaqələndirilə bilər. Əsasən hər hansı bir sənayedə dəqiq qeydlər əldə etmək üsullarını təyin etdi.

Tarixi qeydlər göstərir ki, ikiqat giriş sistemi ilk dəfə orta əsrlərdə tacirlər tərəfindən müşahidə edilmişdir. Bu, köhnə dövrdə istifadə edilən abacus və tək başlanğıc sistemlərində böyük bir inkişaf deməkdir.

İkiqat giriş sistemi populyarlaşdıqca məhsul və xidmətlərin, gəlirlərin, xərclərin, kreditlərin, borcların və s.

Nümunələr

Marcelinonun işi bir təchizatçıdan 3000 dollar dəyərində xammal alışı edir. Bu materiallar daha sonra müştərilərinizə satacağınız məhsullar hazırlamaq üçün lazımdır.

İkiqat giriş sistemi altında qeydiyyatdan keçərkən, inventar qeydinizi aktiv olaraq debet etməli və pul hesabınıza kredit verməlisiniz.

Marcelino bir parça işi ilə məşğul olur və müştəriyə 800 dollarlıq yorğan ödəyir. Bu əməliyyat aşağıdakı kimi qeydə alınacaq:

 • Debitor borcunuza 800 dollarlıq borc.
 • Qazanc hesabınıza 800 dollar kredit.

Daha ətraflı qeydlər, inventar və satılan malların dəyərini idarə etmək üçün ikiqat giriş sistemini də əhatə edə bilər (COGS):

 • COGS hesabına 400 ABŞ dolları məbləğində debet.
 • İnventar hesabına 400 dollarlıq kredit. Bu yazılar Marcelinonun ümumi qazancını daha yaxşı qeyd etməsinə imkan verərdi.

Mühasibat tənliyi

Mühasibat tənliyi debet və kredit hesablarında olan cəmi balanslaşdırmalıdır. Bunu aşağıdakı kimi göstərmək olar:

Aktivlər + Xərclər = Öhdəliklər + Kapital + Mənfəət.

Buna görə: Debet hesabları (Aktivlər + Xərclər) = Kredit hesabları (Öhdəliklər + Mənfəət + Kapital).

Borclar sol tərəfdədir və debet hesabını artırır və kredit hesabını azaldır. Həmçinin, kreditlər sağdadır və kredit hesabını artırır və debet hesabını azaldır.

İkiqat giriş sistemi, hər hesabın sol tərəfində bir girişin və sağ tərəfdə müvafiq bir girişin olmasını tələb edir. Bir kitabda bunu xatırlamaq lazımdır:

 • Xərclər həmişə borcdur.
 • Qazanc həmişə kreditdir.
 • Pul alındıqda nağd hesabdan silinir.
 • Pul köçürüldükdə kassa hesabına köçürülür.

İstinadlar

 1. İkiqat giriş mühasibatlığı. Debitoor.com saytından bərpa edildi
 2. Mühasibatlıq nədir? Accountcoach.com saytından bərpa edildi
 3. Mühasibatlıq 101- Başlanğıc dərsliyi (2016). Thebalance.com saytından bərpa edildi
 4. Mühasibat uçotu – mühasibat uçotu nədir? Debitoor.com saytından bərpa edildi
 5. Mühasibatlıq nədir. Reviso.com saytından bərpa edildi
 6. Audit yolu. debitoor.com saytından bərpa edilmişdir

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.