Press "Enter" to skip to content

Qaşların mükəmməl forması

Əgər yeganə sahibisinizsə, EIN-ə malik olsanız belə, burada sosial təhlükəsizlik nömrənizi daxil edin.

VERGİLƏR

İdxal əməliyyatları sahibkarların, vergi ödəyicilərinin təsərrüfat əməliyyatlarında ən çox həyata keçirdiyi işlərdir. Sərbəst auditor Altay Cəfərov idxal əməliyyatları zamanı vergi ödəyicilərinin diqqətlə yanaşmalı olduqları bəzi məqamları şərh edib.

Malların idxalında ƏDV necə hesablanılır, necə əvəzləşdirilir? İdxalın nəticəsi kimi mallar uçotda necə əks olunmalıdır ? Bu suallarla bağlı müəyyən incəliklərə bir daha misallarla baxaq:

 • Malların idxal əməliyytalarının rəsmiləşdirilməsi Gömrük Məcəlləsinə və bunun bazasında qəbul edilmiş digər normativ hüquqi aktlar əsasında aparılır;
 • Mallar idxal olunanda idxalçı malları müvafiq gömrük orqanlarına bəyan edir;
 • Bəyan olunan mallar üzrə müvafiq gömrük rüsumları, xidmət haqları və ƏDV hesablanılmalıdır və ödənilməlidir;
 • Bunun üçün bəyannaməçi malların gömrük dəyəri haqqında məlumatları gömrük bəyannamələrində əks etdirir və gömrük orqanları bu məlumatların, hesablamaların düzgünlüyünü yoxlayır;
 • Onu da bildirim ki, gömrük dəyərinin hesablanmasının müxtəlif metodları vardır;
 • Gömrük dəyəri formalaşandan sonra artıq əvvəldən qeyd olunduğu kimi rüsumlar, vergilər hesablanılır.

Çox hallarda idxalçıların sualları mallaırn alış (invoys dəyəri ilə) gömrük dəyərinin fərqli olması, hətta xeyli yüksək olması ilə yaranır. İdxal məlumatlarını idxalçı gömrük orqanlarına bəyan edir, gömrük orqanları yoxlayır və fərqlər aşkarlanırsa yenidən hesablayır.

Misal: “AA” MMC 10.000 dollar (17.000 manatlıq) mallar idxal etmişdir. Malların invoys dəyəri 10.000 dollardır. Bəyan olunan zamanı gömrük orqanları malların gömrük dəyərinin 14.000 dollar hesablamışdır (23.800 manat). Gömrük dəyərinə görə 3570 manat gömrük rüsumları, 4930 manat ƏDV, həmçinin 100 manat xidmət haqları, 60 manat broker xidməti, 300 manat saxlanılması xərləri və 500 manat anbara daşınması xərcləri olmuşdur.

Burada “AA” MMC ƏDV hesabatında, malların invoys dəyərinin 17.000 manat (əvəzləşdirmə üçün hesabatlarda gömrük dəyəri götürülür) olmasına baxmayaraq, ƏDV-nin əvəzşləşdirilməsi kimi 4930 manat əks etdirəcəkdir. Vergi uçotunda da malların dəyərini gömrük dəyəri ilə yox, faktiki maya (anbar) dəyəri ilə uçota almalıdır.Yəni bu dəyər Vergi Məcəlləsinin 139.2.-ci maddəsinə əsasən formalaşır.

139.2-ci maddəyə görə, əmtəə-material ehtiyatlarının uçotunu apararkən vergi ödəyicisi istehsal etdiyi, yaxud satın aldığı malların istehsal xərclərinə və ya satınalma qiymətlərinə əsasən müəyyənləşdirilən dəyərini uçotda əks etdirməyə borcludur. Vergi ödəyicisi bu malların saxlanmasına və nəql olunmasına çəkilən xərcləri də onların dəyərinə daxil etməlidir.

Bundan əlavə, “AA” MMC malları satanda gömrük dəyəri ilə yox, malların maya dəyərinə müvafiq qaydada ticarət əlavəsi və ya marjanı gəlməklə satmalıdır. Amma malların satış dəyəri real bazar dəyərində olmalıdır: vergi orqanları kameral və səyyar vergi yoxlamaları zamanı bu məsələlərlə bağlı tələblərə düzgün əməl edilməsinə daha çox diqqət yetirir.

Hazırladı:
Fəxriyyə İKRAMQIZI

Qaşların mükəmməl forması

Düzgün və qüsursuz qaşlar – bu qadının hər hansı bir imicini tamamlamaq üçün lazım olan bir şeydir. Şəklini tapmaq olduqca çətin ola bilər, xüsusilə qız bir növü və ya digər qaşlarla necə görünəcəyini təsəvvür edə bilməz.

Əslində, qaşlarınızın hansı formada sizin üçün ideal olacağını başa düşmək üçün kifayət qədər üzə baxmaq və bəzi xüsusiyyətlərini qeyd etmək kifayətdir. Bu üz ovalı və qaşlarının ədalətli bir cinsiyyət üçün ən yaxşı olduğunu müəyyən edən xüsusi xüsusiyyətləri.

Qaşların mükəmməl formasını necə seçə bilərəm?

Qaşların ideal şəklini almaq üçün bəzi sadə manipulyasiyalar etməlisiniz. Bunu etmək üçün bir qələm lazımdır: bir tərəfdən burun qanadında nöqtəni xəyali bir xətlə qeyd edin, bu nöqtəni göz köşəsi ilə birləşdirin və qaş kəməri ilə kəsişməsinə gətirin. Bura qaşlarınızın başlaması lazımdır.

Sonra eyni nöqtəni iris mərkəzinə zehni olaraq bağlayın. Bu xəttin qaş ilə kəsdiyi bir yerdə, üstündən yuxarı bir nöqtə olacaq, orada heç bir saç olmur. Nəhayət, qaş sonunun yeri burun qanadından və gözün xarici küncindən və düz qaşların xətti ilə çəkilmiş düz xəttin kəsişməsi nöqtəsi ilə müəyyən edilir.

Bundan əlavə, sağ şəkli vermək və qaşları əymək üçün üz ovalın formasını nəzərə almaq lazımdır. Nə cür insana bağlı olduğunuza görə, aşağıdakı qaşların forması lazımdır:

 • Oval üz üçün qaşların ideal forması – üfüqi düz və ya az yuvarlaq qaşlar. Çox yüksək bir xırtıldan qaldırsanız, bu üzü daha uzatdıqda və konturları kəskin və çirkin olur. Qaşların genişliyi orta olmalıdır, ancaq böyük yanaqları və böyük gözləri varsa, üzünüzdə sıx bir bitki tərk edə bilərsiniz;
 • Geniş üzlü qızların vəzifəsi genişliyini əyani şəkildə artırmaqdır. Bunu etmək üçün, qaşları düz bir üfüqi xətt şəklində üstünlük vermək, görünüşün yumşaqlığı və görünüşün mövcud çatışmazlıqlarını aydınlaşdırmaq üçün yaxşıdır;
 • Dəyirmi bir üz üçün qaşların ideal forması, əksinə, açıq bir qırıq olan kiçik bir qövsdür. Belə qaşlar kifayət qədər geniş başlanğıc və nazik bir ipucu olmalıdır. Bu vəziyyətdə onlar üzünü görmə qabiliyyətini uzadar və şəklini ovala yaxınlaşdırırlar;
 • Üzünüzün bir kvadrat şəklində olması halında, qaşlar arched olmalıdır, ancaq dəqiq bir ara vermədən. Kvadrat üzlərinin sahibləri üçün qaşların ideal forması düz keçid ilə geniş və çox fərqli yüksək yuvarlaq yaydır;
 • Üçbucaqlı üzlü qızlar çiyin və yanaqları daha da kəskin köşelerdən düzəldəcəkləri kimi, qaşlarını düz düzəldə bilməzlər. Bu küncləri yumşaltmaq üçün, qaşlarınızın bir qədər qaldırılmasını və hamar bir forma verməsini təmin etməlisiniz. Üçbucaqlı üz üçün ideal forma klassik qaşlar hesab olunur;
 • Nəhayət, bir brilyant şəklində olan şəxsin sahibi eyni zamanda kvadrat və üçbucaqlı üzlü qızlar üçün tövsiyələri birləşdirməlidir. Beləliklə, bu vəziyyətdə, klassik yüngül əyri qaşlar başqalarından daha yaxşıdır, lakin onlar çox nəzərə çarpan bir eni olmalıdır.

Gördüyünüz kimi, qaşların ideal forması ilk növbədə üzün konturlarına bağlıdır.

Daha asan W-9 formasını necə tərtib etmək olar?

Bu yazıda W-9 formasının müzakirəsi və yeni formanın nəyə görə istifadə edilməsi daha asandır. Müxtəlif növ müəssisələr üçün təyinatın daha asan olduğunu anlamaq daha asandır.

Vacib: IRS ilə 1099 formada verilməsi üçün son tarix 2016 vergi ili üçün 31 yanvar 2017-dən başlayaraq 31 yanvar tarixinə qədər köçürüldü. Belə ki, W-9 formalarını fərdi şəxslərə vermək və son tarixə qədər IRS ilə faylları çatdırmaq üçün bol-bol vaxt verin.

Bu məqalədə əvvəllər yeni 1099 sənədin son tarixi haqqında daha ətraflı məlumat verilir . (Bu yeni daha son tarix Sosial Təhlükəsizlik İdarəsi ilə birlikdə W-2 formalarının verilməsi üçün də tətbiq olunur).

IRS Formu W-9 , “Vergi ödəyicisi Kimlik nömrəsi və Sertifikatlaşdırma üçün İstek” altındadır. Forma W-9, işçi olmayan işçilər üçün vergi ödəyicisi identifikasiya nömrəsini qeyd edir. Formada həmçinin aşağıdakı formanı dolduran şəxsin sertifikatı qeyd olunur:

1. Vergi ödəyicisinin identifikasiya nömrəsi düzgündür. Vergi ödəyicisinin identifikasiya nömrəsi bir iş üçün Sosial Müdafiə nömrəsi və ya İşəgötürən Kimlik nömrəsi (EIN) ola bilər.

2. Vergi ödəyicisinin zəmanət törətməsinə məruz qalmaması , Zərərin törədilməsinə görə işəgötürənlər tərəfindən Form-W-9-da etibarlı vergi ödəyicisi identifikasiya nömrəsini daxil etməyən şəxslər üçün saxlama tələb olunur. Yedəkməli töhfə 28% dərəcəsində (hazırda) həyata keçirilir.

3. Bu şəxs ABŞ vətəndaşıdır və ya “ABŞ-ın başqa bir şəxsidir”

4. Formada hər hansı bir FATCA kodu düzgündür. FATCA (Xarici Hesab Vergisi Uyğunluğu Qanunu) hesabatları, ABŞ xaricində tutulan xarici maliyyə aktivlərini ABŞ vətəndaşlarından hesabat tələb edir

Forma W-9 haqqında daha çox məlumat

Forma bütün qeyri-işçilər üçün başa çatdırılmalıdır ki, IRS bu şəxslər üçün həmin şəxslər üçün gəlir hesabatını vermək üçün lazım olan illik vergi hesabatı (Form 1099-MISC) ilə gəlir əldə edə bilər. İşəgötürən hər bir ödəniş üzrə müvafiq vergi ödəyicisi identifikasiya nömrəsini qeyri-işçiyə daxil etməlidir və il üzrə bütün ödənişlərin hamısı işçi və IRS-ə verilən Form 1099-MISC-a daxil edilməlidir.

W-9 formu da digər məqsədlər üçün istifadə olunur, bu da təlimatları qarışıqlaşdırır. W-9 formaları faiz, dividend və barter əməliyyatları, daşınmaz əmlak əməliyyatları, ipoteka faizləri və digər ödənişlər üçün istifadə olunur.

Burada ən son W-9 forması (PDF formatı) bir surəti . Bu forma doldurulur, buna görə boşluqları dolduraraq formu çap etdirə bilərsiniz.

W-9 formasını necə doldurmaq olar?

Forma W-9, 7 maddədən ibarətdir. Daha ətraflı məlumat və sizə tətbiq oluna biləcək xüsusi hallar üçün W-9 forması təlimatlarına baxın.

Xətt 1. Adı – Bu formanı dolduran şəxsin adıdır. Bireysel vergi bəyannamızın adı olmalıdır.

Bu maddənin təlimatında “nəzərə alınmayan şəxs” termini qeyd olunur. İtirilmiş bir müəssisə öz sahibindən ayrı olan bir sahibkarlıq subyektidir.

Xətt 1-də nəzərə alınmayan şəxsin adını daxil etməyin.

Xətt 2. Biznes adı / nəzərə alınmamış müəssisə adı . Bir iş adınız, ticarət adınız, DBA (iş / biznes / as) ( qeyd edilmiş saxta ad ) və ya nəzərə alınmamış şəxs adı varsa, buraya daxil edin.

Line 3. Biznesinizin Federal vergi təsnifatı. Bu asanlaşdırılan hissəsidir.

a. Sizin biznesiniz yeganə sahibkarlıq işi və ya bir nəfərlik MMC- nin ilk qutusunu yoxlayın. Bir sahibkar biznes sahibinin sosial təminat nömrəsi altında fəaliyyət göstərir və başqa bir dövlət kimi dövlətlə qeydə alınmayıb. Tək üzv MMC tək sahibkarlıq kimi vergiyə cəlb edilən bir sahibkardır.

İşinizin növü olduğundan əmin deyilsinizsə, yəqin ki, yeganə sahibisiniz, ancaq əmin olmaq üçün avukatınızla və ya vergi məsləhətçinizlə əlaqə saxlayın.

Işiniz nəzərə alınmayan bir şəxs olan tək üzvlüyə sahibdirsə, “Fərdi / yeganə mülkiyyətçi və ya tək üzv” MMC qutusunu yoxlayın.

b . Sizin biznesiniz bir neçə üzvlüyə malik bir MM-dirsə, Məhdud Məsuliyyətli Şirkəti qutusunu yoxlayın. Sonra iş vergi statünüzə uyğun olan qutuyu yoxlamalısınız. Sizin MMC bir C korporasiyası və ya S korporasiyası kimi vergiyə cəlb edilmək üçün müraciət etməyibsə, MMC tərəfdaşlıq kimi vergiyə cəlb olunur.

c. Işiniz bir dövlətlə qeydiyyata alındı ​​və bir korporasiya, yaxud korporasiya kimi vergiyə cəlb olunarsa, müvafiq qutuyu yoxlayın.

Xətt 4. İstisnalar. Bu bölmədə təsvir edilən iki növ istisna vardır:

a. Yedəkləmə dayandırmadan azad. Bəzi fərdlər və biznes növləri, ehtiyatın saxlanmasından azad edilmir. Sizin biznesiniz bir şirkətdirsə, müəyyən ödənişlər üçün ehtiyatın saxlanmasından azad ola bilər. Bu suala vergi məsləhətçinizə baxın.

b. FATCA hesabatından azad. IRS deyir ki, “Bu kodlar ABŞ-dan kənarda saxlanılan hesablar üçün bu formanı təqdim edən şəxslərə tətbiq edilir . Yalnız bu formu ABŞ-da saxladığınız bir hesaba təqdim edirsinizsə, bu sahəni boş buraxa bilərsiniz.”

Xəttlər 5 və 6. Ünvan, Xətt 6, Şəhər, dövlət və Zip kodu. 1099-MISC-nin göndərilməsini istədiyiniz ünvanı istifadə edin.

Line 7. Hesab nömrələri (isteğe bağlı).

II hissə vergi ödəyicisi identifikasiya nömrəsi. Bu asanlaşdırılmamış formanın ən incə hissəsidir.

Əgər yeganə sahibisinizsə, EIN-ə malik olsanız belə, burada sosial təhlükəsizlik nömrənizi daxil edin.

Əgər bir üzvü nəzərə alınmırsa, sahibin SSN və ya EIN-ni daxil edin.

Bir şirkət və ya tərəfdaşlıq kimi təsnif edilən çoxsaylı bir MMC-nin bir hissəsi olsanız, təşkilatın EIN-ni daxil edin.

Vergi ödəyicisi identifikasiya nömrənizin forma bu hissəsinə daxil olacağı barədə səhv düşünsəniz, vergi məsləhətçinizlə yoxlayın və ya birbaşa IRS çağırın. Düzgün vergi ödəyicisi identifikasiya nömrəsini daxil etmədikdə, ödəmələriniz, ehtiyatın saxlanılması və vergi bəyannaməsi ilə bağlı məsələlər yarana bilər.

III hissə Sertifikatlaşdırma. Bu bölmədə, verdiyiniz məlumatın (a) vergi ödəyicisi şəxsiyyət nömrənizlə, (b) ehtiyatın geri qaytarılmasından imtina etdiyinizə və (c) FATCA hesabat statünüzə aid olduğundan əmin olun. Bu hüquqi sənəddir, belə ki, diqqətlə oxuyun və sertifikatlaşdırma təlimatlarına əməl edin.

Müəllif hüquqşünas və ya vergi peşəkar deyildir və bu məqalədə və bu saytda vergi və ya hüquqi məsləhət olmayacaqdır. Bu formada suallarınız və narahatlıqlarınız varsa, avukatınıza və ya vergi mütəxəssisinizə müraciət edin.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.