Press "Enter" to skip to content

Prezident kitabxanası

İstiqlal Bəyannaməsinin elan edildiyi 1918-ci ilin 28 may tarixi hazırda dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi günü – Respublika Günü kimi qeyd edilir. Məlumatlardan istifadə zamanı istinad vacibdir.

AR Prezidenti Işlər Idarəsinin Prezident Kitabxanası

Kitabxananın fəaliyyətinin əsas istiqamətləri – Kitablar və digər sənəd növləri üzrə fondlar formalaşdıraraq informasiya ehtiyatları yaratmaq, onları mühafizə etmək, həmin fondları özündə əks etdirən mükəmməl ənənəvi və elektron kataloq-kartoteka və biblioqrafik vəsaitlər sistemini tətbiq etmək, onu daim inkişaf etdirməklə bu fondları oxucuların hərtərəfli istifadəsinə verməkdən ibarətdir.

Fondumuz

Kitabxananın fondunda XVI – XIX əsrlərdə və XX əsrin əvvəllərində nəşr olunmuş müxtəlif dillərdə olan nadir ədəbiyyat nümunələri saxlanılır. Fondda iqtisadiyyata, siyasətə, dövlət quruculuğuna, hüquqa, fəlsəfəyə, statistikaya, tarixə, ədəbiyyatşünaslığa və dilçiliyə dair ədəbiyyat üstünlük təşkil edir. Kitabxananın dövri mətbuat fonduna respublikamızda və digər ölkələrdə çap edilən 250 adda jurnal, qəzet və digər dövri nəşrlər daxil olur. Hazırda Kitabxanada fondun elektron nəşrlərlə komplektləşdirilməsi sahəsinə xüsusi diqqət yetirilir.

Kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılması sistemi

Kitabxanada müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqinə xüsusi önəm verilir. Kitabxanada lokal kompyuter şəbəkəsi yaradılmış, İnternetə çıxış təmin edilmişdir. Portativ kompyuterləri olan oxucular kitabxananın oxu zalından İnternetə simsiz əlaqə sistemi ilə də qoşula bilərlər. Kitabxanada İRBİS Kitabxana Avtomatlaşdırılma Sisteminin son versiyasının (İRBİS 64) tam komplekti tətbiq edilmişdir. Bu sistem fondun komplektləşməsindən tutmuş, kitab verilişinədək bütün kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılmasını təmin edir. Sistem həm də oxuculara Kitabxanada hazırlanmış tammətnli verilənlər bazasından istifadə etməyə imkan verir. Bundan əlavə, hər bir İnternet istifadəçisi Kitabxananın Web səhifəsi vasitəsi ilə onun Elektron kataloqundan və digər elektron resurslarından istifadə edə bilər.

Soraq – biblioqrafiya aparatı və biblioqrafik xidmət

Kitabxanada Azərbaycan, rus və digər dillərdə olan ədəbiyyatı əks etdirən əlifba və sistemli kataloq tərtib edilmişdir. 2003-cü ildən etibarən Kitabxananın aldığı bütün kitablar haqqında məlumat Elektron kataloqa (EK) daxil edilir. 2004-cü ildən isə fonda daxil olan dövri nəşrlərdəki ən əhəmiyyətli materialların biblioqrafik təsvirləri də EK-nın tərkibindəki ayrı bir verilənlər bazasına daxil edilir. Kitabxanada müxtəlif təyinatlı biblioqrafik vəsaitlər də tərtib və nəşr edilir. EK-dan və biblioqrafik vəsaitlərin elektron variantlarından həm də Kitabxananın Web səhifəsi ilə də istifadə etmək olar. Kitabxana öz istifadəçilərinə tam həcmdə soraq-biblioqrafiya və biblioqrafik informasiya xidməti göstərir. Xüsusi oxucu qruplarına elektron poçt (E-mail) vasitəsilə də biblioqrafik informasiya xidməti göstərilir.

preslib.az

CONTENT Page content here KEYWORDS ON
PAGE english,русский,azərbaycan,info@preslib az,ana səhifə,bizim kitabxana,ümumi məlumat,tədbirlər,görüşlər,xatirə kitabı,yeni nəşrlər,kitablar,jurnallar,digər kitabxanalar,e kitabxana,e kataloq,e kitablar,e resurslar,e layihələr,biblioqrafik göstəricilər SERVER nginx CONTENT-TYPE utf-8 GOOGLE PREVIEW

:: Prezident Kitabxanası | preslib.az Reviews

Azərbaycan Respublikası Prezidentin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası

SUBDOMAINS

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Təbiət və təbii sərvətlər. Məlumatlardan istifadə zamanı istinad vacibdir.

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı. Prezident Kitabxanası www.preslib.az.

Heydər Əliyev. Elektron sənədlər toplusu

Nitqləri, çıxışları, məruzələri, müsahibələri, bəyanatları. Xarici siyasət fəaliyyətinin xronologiyası. (1993-2003). H Əliyev haqqında elektron kitablar və məqalələr. Müstəqilliyimiz əbədidir. Elektron külliyyat. Məşhur adamlar H. Əliyev haqqında. Nitqləri, çıxışları, məruzələri,. 1969 (noyabr) 1982 (oktyabr). 1989 (noyabr) 1993 (iyun). Məşhur adamlar H. Əliyev haqqında. H Əliyev haqqında elektron. 2008 – 2018. Bütün hüquqlar qorunur. Məlumatlardan istifadə zamanı istinad vacibdir.

2010-cu il Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən ölkəmizdə ekologiya ili elan edilmişdir. Ekologiya ili çərçivəsində müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir, spesifik sahələr üzrə elektron resurslar yaradılır, əhali arasında maarifləndirmə işləri gücləndirilir. Bu gün dünyada ən aktual məsələlərdən biri bəşər sivilizasiyasının və onu əhatə edən ətraf mühitin sabitliyinin təhlükə qarşısında qalması, iqtisadiyyatın sürətli inkişafı ilə ətraf mühitin mühafizəsinin uzlaşdırılmaması, mövcud ekosistemlə.

Mehriban Əliyeva :: mehribanaliyeva.preslib.az

Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu. Heydər Əliyev Fondu və milli mədəniyyətimizin təbliği. Fransada fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dostları Assosiasiyası ikitərəfli əməkdaşlığa mühüm töhfə verir. The Jewish Journal nəşri Azərbaycanda və ABŞ-da birinci xanımların nümunəvi rolundan yazır. Tammətnli elektron nəşrdən istifadə zamanı istinad vacibdir.

ERMƏNİ CİNAYƏTLƏRİ: Soyqırım. Deportasiya. Terror.

Dövlət xadimlərinə qarşı terror. Ermənilər hər il aprelin 24-də Ermənistanda və erməni diasporunun mövcud olduğu ölkələrdə 1915-ci il uydurma erməni soyqırımının ildönümünə həsr olunmuş müxtəlif səpkili tədbirlər həyata keçirirlər. Bununla onlar özlərini məzlum, tarix boyu əzilən, müsəlman Şərqində soyqırıma məruz qoyulan xristian azlıq kimi təqdim etməyə çalışırlar. Bəs, əslində soyqırıma məruz qoyulan kimlərdir? Məlumatlardan istifadə zamanı istinad vacibdir.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti

İstiqlal Bəyannaməsinin elan edildiyi 1918-ci ilin 28 may tarixi hazırda dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi günü – Respublika Günü kimi qeyd edilir. Məlumatlardan istifadə zamanı istinad vacibdir.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin xarici siyasət fəaliyyəti

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin xarici siyasət fəaliyyəti”. Adlı dörd fəsildən ibarət olan bu elektron nəşrin birinci fəsli “Xarici siyasət fəaliyyətinin xronikası”. Ikinci fəsli “Xarici siyasətə dair nitqlər, çıxışlar, bəyanatlar, müsahibələr”. Üçüncü fəsli “Xarici siyasətlə bağlı qanun, fərman və sərəncamların xronikası”. Dördüncü fəsli isə “Xarici ölkələrə səfərlərin fotoxronikası”. BİRİNCİ. Xarici siyasət fəaliyyətinin. 304;KİNCİ. Xarici siyasətə dair nitqlər, çıxışlar,.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI – 20

1991-ci ilin 18 oktyabrı Azərbaycan tarixinin yenidən dövlət müstəqilliyinə qovuşduğu gündür. Müstəqilliyin elan edilməsindən ötən 20 il ərzində Azərbaycan hərc-mərcliyin hökm sürdüyü ölkədən regionun dinamik inkişaf etmiş ölkəsinə çevrilmişdir. Prezident Kitabxanasının əməkdaşlarının hazırladıqları 9 fəsildən ibarət Azərbaycan Respublikası 20. Elektron resursun ilk 3 fəsli dövlətçilik tariximizi, dövlət müstəqilliyinin qorunması, möhkəmləndirilməsi və dünya birliyinə inteqrasiyası sahəsində görülən işlə.

INTERNAL PAGES

Kitablar :: Prezident Kitabxanası

994 12) 493 30 77. Амиров, Эльдар Курбан оглы. Этнополитическая и культурная история Карабаха – в свете армянских притязаний: в 3-х томах / Э.К. Амиров, М. Майоров; науч. ред. М.А. Алиев.- Т. 1: Карабах в эпоху Кавказской Албании.- Баку: Шарг-Гарб, 2016.- 276 с.’ alt = ‘ Амиров, Эльдар Курбан оглы. Məmmədov, Fuad Teyyub oğlu. Kulturologiya, mədəniyyət, sivilizasiya: dərs vəsaiti / F.T. Məmmədov; tərc., red. Ş. Kəsəmənli; elmi red., ön sözün müəl. T. Nağıyev; Azərbaycan Res. Əliyev, İlham Heydər oğlu.

Məlumat bülletenləri :: Prezident Kitabxanası

994 12) 493 30 77. Kitabxana-informasiya xidmətinin müasir formalarından biri olan məlumat bülletenləri ən aktual mövzular üzrə yeni biblioqrafik informasiyanı tələbatçılara operativ şəkildə çatdırmaq məqsədilə tərtib olunur. Məlumat bülletenləri Prezident Kitabxanasının elektron kataloquna daxil edilmiş dövri mətbuat materialları əsasında hazırlanır. İqtidar. Müxalifət. Xalq. Tarix Mədəniyyət. Elm. Məlumat bülletenində iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə: sənaye, kənd təsərrüfatı, ərzaq təhlükəsizliyi, m.

Ümumi məlumat :: Prezident Kitabxanası

994 12) 493 30 77. Əsas istiqamətləri – Kitablar və digər sənəd növləri üzrə fondlar formalaşdıraraq informasiya ehtiyatları yaratmaq, onları mühafizə etmək, həmin fondları özündə əks etdirən mükəmməl ənənəvi və elektron kataloq-kartoteka və biblioqrafik vəsaitlər sistemini tətbiq etmək, onu daim inkişaf etdirməklə bu fondları oxucuların hərtərəfli istifadəsinə verməkdən ibarətdir. Kitabxananın fondunda XVI – XIX əsrlərdə və XX əsrin əvvəllərində nəşr olunmuş müxtəlif dillərdə olan nadir ədəbiyyat nümunə.

994 12) 493 30 77. Http:/ heydaraliyev.preslib.az. Heydər Əliyev. Elektron Sənədlər Toplusu. İnternet resursda Ümummilli liderin zəngin irsini əks etdirən materiallar toplanmışdır. Http:/ heydaraliyev.preslib.az. Yeni kitablar – bütün kitablar ». Амиров, Эльдар Курбан оглы. Məmmədov, Fuad Teyyub oğlu. Kulturologiya, mədəniyyət, sivilizasiya: dərs vəsaiti / F.T. Məmmədov; tərc., red. Ş. Kəsəmənli; elmi red., ön sözün müəl. T. Nağıyev; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti y. Kulturologiya, mədəniyyət, si.

994 12) 493 30 77. Http:/ heydaraliyev.preslib.az. Гейдар Алиев. Сборник электронных документов. В Интернет-ресурсе собраны материалы, отражающие богатое наследие Общенационального лидера. Http:/ heydaraliyev.preslib.az. Новые книги – все книги ». Амиров, Эльдар Курбан оглы. Məmmədov, Fuad Teyyub oğlu. Kulturologiya, mədəniyyət, sivilizasiya: dərs vəsaiti / F.T. Məmmədov; tərc., red. Ş. Kəsəmənli; elmi red., ön sözün müəl. T. Nağıyev; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti . Kulturologiya, mədəniyyət, si.

TOTAL PAGES IN THIS WEBSITE

LINKS TO THIS WEBSITE

Http:/ www.preslib.az/. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası. Http:/ www.vergijurnali.az/. Azərbaycanın vergi jurnalı resenziyalı elmi jurnal. Http:/ www.science.gov.az/. AMEA – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Http:/ www.elm.az/az/economy/. Http:/ www.aseu.az/. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. Http:/ www.anl.az/. Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı. 2011 ElshanHajizadeh.com. Bütün hüquqlar qorunur.

Http:/ www.preslib.az/. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası. Http:/ www.vergijurnali.az/. Azərbaycanın vergi jurnalı resenziyalı elmi jurnal. Http:/ www.science.gov.az/. AMEA – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Http:/ www.elm.az/az/economy/. Http:/ www.aseu.az/. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. Http:/ www.anl.az/. Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı. 2011 ElshanHajizadeh.com. Bütün hüquqlar qorunur.

Http:/ www.preslib.az/. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası. Http:/ www.vergijurnali.az/. Azərbaycanın vergi jurnalı resenziyalı elmi jurnal. Http:/ www.science.gov.az/. AMEA – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Http:/ www.elm.az/az/economy/. Http:/ www.aseu.az/. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. Http:/ www.anl.az/. Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı. Azərbaycanlı alim Rusiya Təbiət Elmləri Akademiyasının xarici üzvü seçildi.

Http:/ www.preslib.az/. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası. Http:/ www.vergijurnali.az/. Azərbaycanın vergi jurnalı resenziyalı elmi jurnal. Http:/ www.science.gov.az/. AMEA – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Http:/ www.elm.az/az/economy/. Http:/ www.aseu.az/. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. Http:/ www.anl.az/. Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı. MAGISTR DISSERTASIYASININ YERINƏ YETIRILMƏSI ÜZRƏ METODIK GÖSTƏRIŞ.

List of scientific works. Http:/ www.preslib.az/. Http:/ www.vergijurnali.az/. Http:/ www.science.gov.az/. Http:/ www.elm.az/az/economy/. Http:/ www.aseu.az/. Http:/ www.anl.az/.

Http:/ www.preslib.az/. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası. Http:/ www.vergijurnali.az/. Azərbaycanın vergi jurnalı resenziyalı elmi jurnal. Http:/ www.science.gov.az/. AMEA – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Http:/ www.elm.az/az/economy/. Http:/ www.aseu.az/. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. Http:/ www.anl.az/. Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı. 2011 ElshanHajizadeh.com. Bütün hüquqlar qorunur.

Http:/ www.preslib.az/. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası. Http:/ www.vergijurnali.az/. Azərbaycanın vergi jurnalı resenziyalı elmi jurnal. Http:/ www.science.gov.az/. AMEA – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Http:/ www.elm.az/az/economy/. Http:/ www.aseu.az/. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. Http:/ www.anl.az/. Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı. AZƏRBAYCANDA QURUDA NEFT-QAZÇIXARMA SƏNAYESİNİN İNKİŞAF MƏRHƏLƏLƏRİ. ƏSRLƏRIN QOV.

Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Azərbaycan öz torpaqlarını nəyin bahasına olursa – olsun azad edəcəkdir. Heydər Əliyev, Ümummilli Lider. Hikmət Hacıyev: “Ermənistanın işğalı davam etdirməsi münaqişənin həllinə başlıca maneədir”. Dağlıq Qarabağla bağlı yeni kitab. MN: Aprel döyüşlərində qarşı tərəfin itkisi 300-dən çox ölü və 700-dən artıq yaralıdır. Ermənistanın pilotsuz uçuş aparatı məhv edildi. Virtual Qarabağ İKT Mərkəzi / ‘Virtual Karabakh’ ICT Centre.

Http:/ www.preslib.az/. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası. Http:/ www.vergijurnali.az/. Azərbaycanın vergi jurnalı resenziyalı elmi jurnal. Http:/ www.science.gov.az/. AMEA – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Http:/ www.elm.az/az/economy/. Http:/ www.aseu.az/. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. Http:/ www.anl.az/. Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı. ENERGETIK KOMPLEKS YENI ISLAHATLAR ƏRƏFƏSINDƏ.

Http:/ www.preslib.az/. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası. Http:/ www.vergijurnali.az/. Azərbaycanın vergi jurnalı resenziyalı elmi jurnal. Http:/ www.science.gov.az/. AMEA – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Http:/ www.elm.az/az/economy/. Http:/ www.aseu.az/. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. Http:/ www.anl.az/. Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı. Biznesin praktiki öyrənilməsi və kənd təsərrüfatı simpoziumu. – Azərbaycan.

TOTAL LINKS TO THIS WEBSITE

OTHER SITES

Presli.com is available at DomainMarket.com

Ask About Special April Deals! What Are the Advantages of a Super Premium .Com Domain? 1 in Premium Domains. 300,000 of the World’s Best .Com Domains. Available For Immediate Purchase. Safe and Secure Transactions. 24/7 Customer Support: 888-694-6735. Search For a Premium Domain. Or Click Here To Get Your Own Domains Appraised. Find more domains similar to Presli.com. We are constantly expanding our inventory to give you the best domains available for purchase! Domains Added in the Past Month. The world’.

This Web page parked FREE courtesy of SOLhosting.us. Search for domains similar to. Is this your domain? Let’s turn it into a website! Would you like to buy this. Find Your Own Domain Name. See our full line of products. Easily Build Your Professional Website. As low as $24.95/mo. Call us any time day or night .

Preslia – The Journal of the Czech Botanical Society

The Journal of the Czech Botanical Society. Included in Thomson Reuters ISI Web of Science and Journal Citation Reports and SciVerse Scopus. ISI Impact Factor for 2013: 2.778. For 2014: 4.104. For 2015: 2.711. For 2016: 3.000. Benátská 2, Praha 2, CZ-128 01, Czech Republic, and is sent to subscribers or as an exchange to 46 countries of all continents. Details on preparing of manuscripts are given in the Guidelines for authors. Contents of last volumes. Published online: 22 March 2018). Contents and abst.

Vítejte na mých stránkách věnovaných masážím, kineziologii a. Konopným produktům firmy WAVE. V mé nabídce můžete najít klasické, rekondiční masáže, ale také. Různé masáže relaxační, které jsou zvláště v poslední době velmi. Nabízím rovněž produkty firmy WAVE, s nimiž mám já i moji klienti. Jen ty nejlepší zkušenosti. Buďte tedy srdečně vítáni. Potěší mne, budu-li vám na vaší cestě. Nápomocna a odejdete-li po absolvované proceduře odpočati,. Uvolněni a dobře naladěni.

This Web page parked FREE courtesy of SOLhosting.us. Search for domains similar to. Is this your domain? Let’s turn it into a website! Would you like to buy this. Find Your Own Domain Name. See our full line of products. Easily Build Your Professional Website. As low as $24.95/mo. Call us any time day or night .

994 12) 493 30 77. Növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkiləri. 11 aprel 2018-ci il. Yeni kitablar – bütün kitablar ». Философское наследие Ирана / Б. Бейтулла.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- кн. 1.- 552 с. кн. 2.- 568 с. кн. 3.- 536 с.’ alt=’ Багиров, Бейтулла. Философское наследие Ирана / Б. Бейтулла.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- кн. 1.- 552 с. кн. 2.- 568 с. кн. 3.- 536 с.’. Siyasi sistemin İsveç-Skandinaviya modeli: elmi-siyasi araşdırma / F. Mehdiyev.- Bakı: OL NPKT, 2018.- . Siyasi si.

Президентская библиотека Республики Беларусь

Президентская библиотека Республики Беларусь. Время работы: пн-пт с 9:00 до 19:00. Как записаться в библиотеку. Договор о платных услугах. Время работы: пн-пт с 9:00 до 19:00. Президентская библиотека Республики Беларусь. Время работы: пн-пт с 9:00 до 19:00. Как записаться в библиотеку. Договор о платных услугах. Президентская библиотека Республики Беларусь. Фонды библиотеки насчитывают более 1,5 млн. единиц хранения отечественных и зарубежных документов. Посетить выставку можно до 19 апреля 2018 г.

News and events taking place at the Parrsboro Regional Elementary School Library. Wednesday, June 22, 2011. April’s “Where in the world? April’s challenge went like this:. There were 25 ballots submitted and 12 had the correct answer, which is pretty fantastic. Parrsboro Regional School Libraries. Labels: Just for fun. Where in the world. Tuesday, February 22, 2011. January’s “Where in the world is Ms. Bartlett? Parrsboro Regional School Libraries. Labels: Just for fun. For passing it along! Bad Kitty vs.

Preslica | Marko Puschner s.p.

Izdelava spletnih strani je umetnost in obrt hkrati. Kakovostna in učinkovita spletna stran je preplet tehnične dovršenosti, privlačne in uporabne podobe ter bogastva besedil. Priprava celovitega in učinkovitega spletnega nastopa ni mačji kašelj. Znanje in izkušnje, pridobljene z leti dela uspešno uporabljamo pri svetovanju podjetjem pri načrtovanju predstavitev na spletu. Delujemo na podlagi dolgoletnih izkušenj, ki smo jih pridobili z vodenjem spletnih portalov in pripravo vsebin zanje. Pridobljeno.

Micra – Preslica, sve za: KLIMATIZACIJU, SOLARNE SISTEME, SOLARNE ELEKTRANE I VODOVODNE I ELEKTRO INSTALACIJE I OPREMA KUPAONA

Micra Blato/Korčula Ulica 7/2 20271 Ured-tel: 020/852-611, 021/463-037 Mob: 099/213-8225 – Preslica d.o.o; Montaža Prodaja Servis klima, termičkih solarnih uređaja. Četvrtak, 13 Kol 2015. SOLARNA ENERGIJA (Topla voda i grijanje). KERAMICKE PLOCICE I GRANIT. LAMINATI, EGZOTICNI PARKETI. Micra – Preslica, sve za: KLIMATIZACIJU, SOLARNE SISTEME, SOLARNE ELEKTRANE I VODOVODNE I ELEKTRO INSTALACIJE I OPREMA KUPAONA. CJENIK SOLARNE OPREME I SOLARNE ELEKTRANE. Preslica-Mikra / 2010, created by: Mile Brkanovic.

ZAVOD PRESLICA – O PRESLICI

Zavod PRESLICA je zasebna neprofitna nevladna prostovoljska organizacija, ustanovljena z namenom opolnomočenja posameznikov in organizacij za kvalitetno življenje. To dosega z izvajanjem svojih aktivnosti in projektov. Zavod PRESLICA, zavod za izobraževanje, usposabljanje in trajnostni razvoj. Kratko ime: Zavod PRESLICA. Naslov: Učakovci 23, 8344 Vinica pri Črnomlju. Matična številka: 3995186000. Davčna številka: 52153843 (nismo zavezanci za DDV). SI56 3000 0011 1159 805,. 3000 0001 1159 886;.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.