Press "Enter" to skip to content

Перевод sərmayə на русский

Digər tərəfdən fərz edək ki, məsələn, pulların çox hissəsini sərmayə qoyaraq, gələcəyini tə’min etmək üçün müdrikliklə istifadə edir.

sərmayə

сущ. см. kapital; инвестиция; sərmayə qoyma nəyə инвестирование чего; sərmayə qoymaq nəyə инвестировать что (вложить капитал в предприятие, находящееся за пределами страны). Müəssisənin tikintisinə sərmayə qoymaq инвестировать строительство предприятия (вложить капитал в строительство предприятия)

сущ. см. sərmayədarlıq
основной капитал.
2. инвестор (лицо, производящее инвестицию, инвестирование; вкладчик)
1. ставить, поставить:

1) придавать чему-л. стоячее положение. Yerə qoymaq ставить на землю, stolun üstünə qoymaq ставить на стол, küncə qoymaq ставить в угол, otağa qoymaq ставить в комнату, balkonda qoymaq ставить на балконе, öz yanına qoymaq ставить около себя

2) назначать для выполнения какой-л. работы, службы. Gözətçi qoymaq ставить сторожа (сторожем кого), posta qoymaq kimi ставить на пост кого

3) разг. назначать на какое-л. место, должность. Direktor qoymaq kimi ставить директором кого, komandir qoymaq kimi ставить командиром кого

4) поместить что-л. куда-л. Bufetə qoymaq nəyi ставить в буфет что, soyuducuya qoymaq nəyi ставить в холодильник что, rəfə qoymaq nəyi ставить на полку что, səliqə ilə qoymaq nəyi ставить аккуратно что, astaca qoymaq nəyi ставить осторожно ч то либо, boşqabı stolun üstünə qoymaq ставить тарелку на стол

5) укреплять, устанавливать для работы. Antena qoymaq ставить антенну, telefon qoymaq ставить телефон

6) накладывать, прикладывать что-л. к какой-л. части тела. Kompres qoymaq ставить компресс, banka qoymaq ставить банки, termometr qoymaq ставить термометр

7) приделывать, пришивать, прикреплять к чему-л. Xəz qoymaq ставить мех, paltoya təzə yaxalıq qoymaq ставить новый воротник на пальто, paltoya ipək astar qoymaq ставить шёлковую подкладку на пальто

8) изображать на письме, делать оттиск на чём-л. Nöqtə qoymaq ставить точку, vergül qoymaq ставить запятую, sual işarəsi qoymaq ставить вопросительный знак, möhür qoymaq ставить печать

9) осуществлять постановку на сцене. Tamaşa qoymaq ставить спектакль, balet qoymaq ставить балет, səhnədə qoymaq ставить на сцене

2. класть, положить:

1) помещать в лежачем положении кого-л., что-л. куда-л. Dəftəri qoymaq положить тетрадь, yaylığı qoymaq положить платок, xəstəxanaya qoymaq положить в больницу, divana qoymaq положить на диван, başını balışa qoymaq положить голову на подушку

2) помещать куда-л. с какой-л. целью, вносить. Pulu əmanət kassasına qoymaq положить деньги в сберкассу

3. вкладывать, вложить. Məktubu konvertə qoymaq вложить письмо в конверт; mənzil tikintisinə sərmayə qoymaq вложить капитал в жилищное строительство

4. оставлять, оставить:

1) не брать с собой. Evdə qoymaq оставлять дома, baqajı qoymaq оставлять багаж, kənddə qoymaq оставлять в деревне; işdə qoymaq оставлять на работе

2) забыть. Maşında qoymaq оставить в машине, qatarda qoymaq оставить в поезде, təsadüfən qoymaq оставить случайно

3) уходя, передавать что-л. кому-л. Açarı qonşuda qoymaq оставлять ключ у соседей, məktub qoymaq kim üçün оставить письмо для кого

4) поручать, доверять кого-л. к ому – л. Nənəsinin yanında qoymaq оставлять у бабушки, qonşuda qoymaq оставлять у соседей, bir günlüyə qoymaq оставить на один день

5. разрешать, разрешить (позволить сделать что-л.). Gəzməyə qoymaq разрешить гулять, getməyə qoymaq разрешить уехать

6. оставлять, оставить без чего кого. Çörəksiz qoymaq оставить без хлеба, şamsız qoymaq оставить без ужина, evsiz qoymaq оставить без крова, pulsuz qoymaq оставить без денег

7. откладывать, отложить. Axşama qoymaq отложить на вечер, sabaha qoymaq отложить на завтра

◊ açıq qoymaq оставить открытым, qiymət qoymaq kimə, nəyə ставить цену, təcrübə qoymaq ставить опыт, diaqnoz qoymaq ставить диагноз, beş qoymaq ставить пять (пятёрку), abidə qoymaq ставить памятник, möhlət qoymaq ставить срок, papaq qoymaq надевать папаху, saqqal qoymaq отпускать бороду, evə qoymamaq не впускать в дом, işsiz qoymaq оставить без работы; səsə qoymaq ставить на голосование, araya qoymaq kimi издеваться над кем, canını (can) qoymaq пожертвовать собой; вложить душу (в какое-л. дело); rahat qoymaq оставить в покое, maya qoymaq вложить средства; əllərini belinə qoymaq заложить руки за спину; yarı yolda qoymaq оставить на полпути; ad qoymaq прославить своё имя; adam yerinə qoymamaq kimi не считать за человека, ayaq qoymamaq не ступать куда; baş qoymaq сложить голову за кого, за что, пожертвовать своей жизнью; bina qoymaq основать, заложить основу; boynuna qoymaq kimin: 1. заставить кого признаться в чём-л., обвинить; 2. возложить на кого; yurdunu boş qoymaq kimin истребить, уничтожить чей-л. род; girov qoymaq закладывать, заложить что; göz qoymaq следить, устроить слежку з а кем; hörmət qoymaq уважать, оказывать уважение; çıxılmaz vəziyyətdə qoymaq kimi оставить в безвыходном положении; yoluna qoymaq nəyi приводить, привести в порядок, уладить, урегулировать что; minnət qoymaq kimə попрекать услугой; nişan qoymaq kimə обручить кого с кем; od qoymaq kimə поджигать, поджечь кого; ortaya qoymaq nəyi: 1. выставить напоказ; 2. высмеивать, высмеять; özünü kimin yerinə qoymaq ставить себя на место кого, в чьё-л. положение; özünü dəliliyə qoymaq прикидываться сумасшедшим; özünü axmaqlığa qoymaq прикидываться дурачком; axmaq yerinə qoymaq kimi считать дураком (за дурака) кого; lağa qoymaq kimi, nəyi насмехаться над кем, над чем, поднять на смех кого, что; məsələ qoymaq kimin qarşısında ставить вопрос перед кем; quş qoymaq nəyə: 1. ставить, поставить птичку, галочку; 2. ставить, поставить препятствие, ставить палки в колёса; qoyub qaçmaq сбежать

См. также в других словарях:

 • sərmayəçilik — is. Sərmayə sahibliyi; varlılıq, dövlətlilik. <Mahmud bəy:> Hacı! Belə müsibətlərə bais sərmayə və sərmayəçilikdir. N. V … Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • sərmayə — is. <fars.> Bir şey üçün qoyulan və ya lazım olan pul, maya; kapital. <Hacı Fərəc:> . . Həmin o sərmayədir məni dəlidivanə eyləyən. N. V.. <Yusifəli Mahmuda:> Mənə də bir sərmayə lazımdır ki, başımı dolandırım. P. M … Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • sərmayədar — f. 1) sərmayəli, varlı, dövlətli; 2) kapitalist … Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti
 • sərmayəçi — is. və sif. Sərmayəsi olan, varlı, dövlətli; kapitalist … Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • sərmayədar — <fars.> bax sərmayəçi … Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • sərmayədarlıq — bax sərmayəçilik … Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • sərmayə — f. 1) ticarətə, iqtisadiyyata qoyulan və gəlir gətirən pul; 2) əsil səbəb; 3) mənbə; 4) məlumat, bilik … Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti
 • kapital — <lat. capitalisdən> 1. iqtis. Sahibinə, muzdlu fəhlələri istismar yolu ilə izafi dəyər gətirən dəyər (sərmayə, istehsalat vasitələri və s.). Maliyyə kapitalı. Sənaye kapitalı. – Sorulub Bakının şah damarları; Nobel banklarında kapital oldu … Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • Parsifal — is an opera, or music drama, in three acts by Richard Wagner. It is loosely based on Wolfram von Eschenbach s Parzival , the medieval (13th century) epic poem of the Arthurian knight Parzival (Percival) and his quest for the Holy Grail. During… … Wikipedia
 • Logical form (linguistics) — In the field of linguistics, specifically in syntax, logical form (abbreviated LF ), refers to a certain level of mental representation of a linguistic expression, derived from surface structure. LF is the semantic equivalent of phonetic form… … Wikipedia
 • S (язык программирования)/Temp — Это временная версия статьи S (язык программирования). После внесения в неё правок нужно объединить эту статью со статьёй S (язык программирования) и заменить её содержимое шаблоном >. Если статья не подходит под формат Википедии, то её… … Википедия

Перевод “sərmayə” на русский

капитал — это перевод «sərmayə» на русский. Пример переведенного предложения: Reklam tə’sir edir, əks təqdirdə isə heç kim ona sərmayə qoymazdı. ↔ Реклама действует, а иначе никто не вкладывал бы в нее деньги.

Автоматический перевод ” sərmayə ” в русский

Glosbe Translate
Google Translate

“sərmayə” в словаре азербайджанский – русский

В настоящее время у нас нет переводов для sərmayə в словаре, может быть, вы можете добавить его? Обязательно проверьте автоматический перевод, память переводов или косвенные переводы.

Переводы с альтернативным написанием

“Sərmayə” в словаре азербайджанский – русский

капитал

совокупность имущества, используемого для получения прибыли

Переводы «sərmayə» на русский в контексте, память переводов

Reklam tə’sir edir, əks təqdirdə isə heç kim ona sərmayə qoymazdı.
Реклама действует, а иначе никто не вкладывал бы в нее деньги.
Gəniş kapsamlı sərmayə pazarındaki bonoları satın alır.
Необходимые материалы покупает в салоне-магазине.
WikiMatrix

Bu da bizi bu ziddiyyətə gətirir: xəstəlik yalnız kasıb ölkələrdə olduğu üçün, xəstəliyə kifayət qədər sərmayə edilmir.

И это приводит к парадоксу, что поскольку болезнь присутсвует только в более бедных странах, проблема больше не финансируется на достаточном уровне.

Digər tərəfdən fərz edək ki, məsələn, pulların çox hissəsini sərmayə qoyaraq, gələcəyini tə’min etmək üçün müdrikliklə istifadə edir.

С другой стороны, предположим, он использует средства на то, чтобы обеспечить свое будущее, например с мудростью вложив куда-нибудь бо́льшую часть денег.

Məgər uşaqlarımızın Yehovanın rəğbətini qazanmasına kömək edən məqsədlərə sərmayə qoymaq daha məntiqli olmazdı?!

Но гораздо разумнее помогать детям достигать целей, благодаря которым они смогут стать друзьями Иеговы.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.