Press "Enter" to skip to content

Iqtisadi nzriyy kitabi akademik teymur vliyev

Akademik Teymur Bünyadovun fəaliyyəti daha çox Azərbaycanın arxeologiya və etnoqrafiya elmi ilə bağlı idi. Yorulmaz tədqiqatçı 35 monoqrafiyanın və 800-dən çox məqalənin, o cümlədən, xarici ölkələrdə (Rusiya, İran, Türkiyə, Ukrayna, Norveç və s.) nəşr olunmuş əsərlərin müəllifi idi.

Akademik Teymur Bünyadov dəfn olunub

BAKU.WS Report-a istinadla xəbər verir ki, vida mərasimi mərhumun evində keçirilib.

Mərasimində elm, təhsil, mədəniyyət xadimləri, akademikin ailə üzvləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.

Daha sonra T.Bünyadov II Fəxri xiyabanda torpağa tapşırılıb.

Xatırladaq ki, alim aprelin 8-də 94 yaşında vəfat edib.

Qeyd edək ki, T.Bünyadov 1928-ci il yanvarın 20-də Qazax rayonunun II Şıxlı kəndində anadan olmuş, orta məktəbi qızıl medalla bitirərək 1951-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinə daxil olmuşdu. Ali təhsilini başa vurduqdan sonra Moskvada SSRİ Elmlər Akademiyasının Maddi Mədəniyyət Tarixi İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuş, dünya şöhrətli Qafqazşünas alim Y.İ.Krupnovun rəhbərliyi altında “Tunc dövründə Azərbaycanda əkinçilik və maldarlıq” namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş, tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsini almışdı.

Teymur Bünyadov 1955-ci ilin may ayında Azərbaycan EA Tarix İnstitutunda elmi fəaliyyətə başlamışdı. Həmin ildən onun bütün həyatı və elmi fəaliyyəti Azərbaycan EA-nın Tarix, 1993-cü ildən isə Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu ilə bağlı olmuşdu.

Alim 1968-ci ildə “Azərbaycanın qədim və Orta əsrlər dövrü təsərrüfat həyatı” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək respublikada arxeologiya və etnoqrafiya elmləri sahəsində ilk tarix elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almış, 1970-ci ildə professor elmi adına layiq görülmüşdü. O, 1989-cu ildə Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü, 2001-ci ildə AMEA-nın həqiqi üzvü seçilmişdi.

Akademik Teymur Bünyadovun fəaliyyəti daha çox Azərbaycanın arxeologiya və etnoqrafiya elmi ilə bağlı idi. Yorulmaz tədqiqatçı 35 monoqrafiyanın və 800-dən çox məqalənin, o cümlədən, xarici ölkələrdə (Rusiya, İran, Türkiyə, Ukrayna, Norveç və s.) nəşr olunmuş əsərlərin müəllifi idi.

Alim elmi və bədii yaradıcılıqla yanaşı, pedaqoji sahədə də səmərəli fəaliyyət göstərmişdi. O, uzun illər Bakı Dövlət Universitetində, N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində, Bakı Slavyan Universitetində “Azərbaycan tarixi”, “Qədim dünya tarixi” və “Arxeologiya” fənlərindən dərs demişdi.

Teymur Bünyadov respublikanın ictimai həyatında da fəal iştirak etmişdi. 1995-ci ildə I çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı seçilmişdi. O, həmin müddətdə Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri olmuşdu.

Akademikin səmərəli elmi, elmi-pedaqoji və ictimai fəaliyyəti dövlətimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş, o, 2008-ci ildə Əməkdar elm xadimi fəxri adına layiq görülmüş, 2005-ci ildə “Şöhrət” ordeni, 2018-ci ildə isə “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib.

Iqtisadi nzriyy kitabi akademik teymur vliyev

Müəllim: Nəsirov Elşən Nurəddin oğlu Birinci Ali Təhsili: N. A. Voznesenskiy adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutu, 1990 İkinci Ali Təhsili: Moskva Beynəlxalq Hüquq və Ali Biznes Məktəbi, 1995 İqtisadiyyat elmləri üzrə pedaqoji təcrübəsi: 30 il İşgüzar fəaliyyəti: “İdeal” Firmasının Prezidenti (2001), “Birja-N” qəzetinin təsisçisi (2013) Pedaqoji fəaliyyəti: Naxçıvan Dövlət Universiteti Müəllimlə əlaqə:

Əsas ədəbiyyat İqtisadi Diplomatiya – Dərs vəsaiti | X.Ə. Vəlizadə, 2017 İqtisadi Diplomatiya – Dərs vəsaiti | A.M. Məhərrəmov, 2013 Əlavə ədəbiyyat Azərbaycan diplomatiyasının tarixi | Prezident Kitabxanası, 2020 SEMESTR ÜZRƏ MÜHAZİRƏLƏR: I. İqtisadi diplomatiya haqqında ilkin anlayışlar

1.01. Tərifi 1.02. Predmeti 1.03. Mahiyyəti 1.04. Rolu 1.05. Vəzifəsi 1.06. Formaları 1.07. İnkişaf tarixi 1.08. Təkamül mərhələləri 1.09. Konseptual əsasları 1.10. Müasir strategiyası II. Diplomatik fəaliyyətin təşkili

2.01. Diplomatik korpuslar: səfirlik və konsulluqlar 2.02. Preventiv dipmissiyalar 2.03. Diplomatik etiket 2.04. Diplomatik protokol 2.05. Diplomatik yazışma 2.06. Diplomatik danışıqlar 2.07. Diplomatik sazişlər 2.08. İkitərəfli iqtisadi diplomatiya 2.09. Çoxtərəfli iqtisadi diplomatiya 2.10. Diplomatiya agentləri 2.11. Azərbaycanda iqtisadi diplomatiyanın milli xüsusiyyətləri III. İqtisadi diplomatiyanın subyektləri

3.01. İqtisadi diplomatiyanın beynəlxalq institutları 3.02. Dövlət, qeyri-dövlət və özəl iqtisadi təşkilatlar arasında iqtisadi diplomatiya 3.03. Beynəlxalq iqtisadi kontraktlar 3.04. Milli dövlətlərin transmilli siyasəti və transmilli şirkətlər 3.05. Konsern, Trest, Sindikat, Holding, Kartel, Konsorsium və digər iqtisadi ittifaqlar 3.06. Beynəlxalq ticarətin inkişafında iqtisadi diplomatiyanın funksiyaları 3.07. İqtisadi diplomatik standartlar 3.08. Beynəlxalq və regional təşkilatlar arasında iqtisadi diplomatiya 3.09. Gömrük işinin təşkiində iqtisadi diplomatiyanın rolu 3.10. Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsi 3.11. Azərbaycanda “Əsrin Müqaviləsi” sazişinin bağlanmasında iqtisadi diplomatiyanın rolu IV. İqtisadi diplomatiyanın müasir metod və vasitələri

4.01. Analitik və semantik metodlar 4.02. Mövcud iqtisadi mühitin analizi və sintezi 4.03. İqtisadi induksiya və deduksiya 4.04. Ölkədəki mövcud iqtisadi vəziyyət haqqında zəruri məlumatın toplanması 4.05. İnvestisiya mühitinin formalaşdırılması 4.06. İdxal və ixracın quruluşu 4.07. Diplomatiyanın ənənəvi vasitələri: sərgilər, dəyirmi masalar, danışıqlar 4.08. İqtisadi təzyiq vasitələri 4.09. “Komanda işi” metodu 4.10. Xarici ölkələrdə vətəndaşların himayə edilməsi 4.11. Akkreditə qaydaları 4.12. Persona non grata 4.13. Diplomatik imtiyazlar və toxunulmazlıq statusı (immunitet) 4.14. Peşəkar diplomatlar üçün tələblər 4.15. Vizavi kontaktlar 4.16. Müştərək kommünikelər 4.17. Rəqəmsal diplomatiya 4.18. Beynəlxalq konfranslar V. İqtisadi diplomatiyanın beynəlxalq kapital və valyuta siyasətində rolu

5.01. İqtisadi diplomatiya və valyuta siyasəti 5.02. İqtisadi diplomatiya və kapital amili 5.03. İqtisadi diplomatiya və dövlətin iqtisadi təhlükəsizlik məsələləri 5.04. Beynəlxalq kreditlər 5.05. Beynəlxalq kreditin formaları: lizinq, faktorinq və forfeyting 5.06. Beynəlxaıq kreditin şərtləri 5.07. Beynəlxalq kredit münasibətlərinin dövlət тənzimlənməsi 5.08. Beynəlxalq Valyuta Fondu 5.09. Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı 5.10. Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı 5.11. Xarici iqtisadi fəaliyyətin diplomatik vasitələrlə təkminləşdirilməsi VI. İqtisadi diplomatiyanın milli igtisadiyyatın təhlükəsizliyində rolu

6.01. Milli, siyasi və iqtisadi təhlükəsizliyin konseptual əsasları 6.02. Daxili və xarici iqtisadi təhlükələrin təsnifatı 6.03. İqtisadi diplomatiyanın dövlətin iqtisadi təhlükəsizlik sistemində funksiyaları 6.04. Ölkədə sosial-iqtisadi sabitliyinin təmin edilməsində tətbiq edilən diplomatik vasitələr 6.05. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin səmərəli təşkilində iqtisadi diplomatiyanın rolu 6.06. İqtisadi təhlükəsizliyin indikatorları 6.07. İqtisadi diplomatiyanın aktorları və agentləri 6.08. Diplomatik münasibətlər haqqında Vyana Konvensiyası 6.09. Diplomatik kəşfiyyat anlayışı 6.10. Diplomatik korpusların təhlükəsizliyi VII. ABŞ və aparıcı Avropa ölkələrinin iqtisadi diplomatiya təcrübəsi

7.01. Amerika diplomatiyanın prinsipləri 7.02. Aparıcı Avropa ölkələrin diplomatik prinsipləri 7.03. Preventiv iqtisadi diplomatiya anlayışı 7.04. Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici ticarət və qlobal iqtisadi siyasəti 7.05. Paris və London Klubları 7.06. Xarici borclar problemi 7.07. Toronro şərti 7.08. London şərti 7.09. Neapol şərti 7.10. Leon şərti 7.11. Avropa Valyuta Sistemi (European Monetary System) 7.12. Nyu-York Fond Birjası (NFB) 7.13. London Fond Birjası (LFB) 7.14. London Beynəlxalq Maliyyə Fyuçersləri Birjası (LBMFB) VIII. İqtisadi diplomatiya qloballaşma mühitində

8.01. “Qlobalistika” və “Qlobalizm” anlayışları 8.02. Qlobal iqtisadiyyatın tərifi və göstəriciləri 8.03. Qlobal iqtisadiyyatı meydana gətirən səbəblərin təsnifatı 8.04. Qloballaşma dövründə iqtisadi diplomatiyadanın vəzifələri 8.05. Qloballaşma mühitinin yeni iqtisadi diplomatik standartları 8.06. İqtisadi diplomatiyanın makroiqtisadi inkişaf və inteqrasiyaya təsiretmə vasitələri 8.07. Transmilli iqtisadi diplomatiya 8.08. Qloballaşma şəraitində çoxtərəfli diplomatiyanın funksiyaları 8.09. ATƏT çərmivəsində çoxtərəfli diplomatiya mexanizmləri 8.10. Qloballaşma şəraitində Azərbaycanın iqtisadi diplomatiyası IX. Ümumdünya maliyyə təşkilatlarının iqtisadi diplomatik münasibətləri

9.01. Ümumdünya maliyyə təşkilatlarının təsnifatı 9.02. Beynəlxalq iqtisadi hüququn prinsipləri 9.03. Beynəlxalq və regional təşkilatların iqtisadi diplomatiyası 9.04. Gömrük işinin təşkilində iqtisadi diplomatiyanın rolu 9.05. Gömrük ittifaqları 9.06. Neft İxracat Ölkələri Təşkilatı (OPEC) 9.07. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) 9.08. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı (ATƏT) 9.09. Avropa Şurası (Coımcil of Europe) 9.10. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (İƏİT) 9.11. Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın institutsional tənzimlənməsi 9.12. Azad ticarət zonaları və ofşorlar X. İqtisadi diplomatiya müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində

10.01. Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində iqtisadi diplomatiyanın rolu 10.02. İqtisadi diplomatiya xarici siyasətin əsas vasitəsi kimi 10.03. Müasir dövrdə ölkələrarası iqtisadi münaqişələrin həllində diplomatiyanın rolu 10.04. “Mədəni diplomatiya” anlayışı və onun müasir dövrdə əhəmiyyəti 10.05. Müasir beynəlxalq münasibətlərdə güc amili 10.06. Postsovet məkanında iqtisadi münaqişələrin həlli yolları 10.07. İkili standartlar 10.08. Potensial qarşıdurma zonaları 10.09. Separat danışıqlar 10.10. Çoxtərəfli xalq diplomatiyasının rolu XI. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi diplomatiyası

11.01. Azərbaycan iqtisadi diplomatiyanın xronologiyası 11.02. Azərbaycanın iqtisadi diplomatiyasını fərqləndirən xüsusiyyətlər 11.03. Çağdaş Azərbaycan Respublikasında iqtisadi diplomatiyanın nailiyyətləri 11.04. Azərbaycan Respublikasının müstəqil xarici iqtisadi siyasəti 11.05. Geoiqtisadi təhlükələrin zərərsizləşdirilməsi metodu 11.06. Dünyanın mövcud güç mərkəzləri ilə münasibətdə balanslı siyasətin aparılması metodu 11.07. Cənub Qaz Dəhlizi: Trans-Anadolu Təbii Qaz Boru Kəməri (TANAP) layihəsi 11.08. Cənub Qaz Dəhlizi: Trans-Adriatik Boru Kəməri (TAP) layihəsi 11.09. Azərbaycan iqtisadiyyatının beynəlxalq prioritetləri 11.10. Azərbaycanın yeni iqtisadi diplomatiyasının geostrateji hədəfləri Sərbəst iş mövzuları ★ İqtisadi diplomatiya haqqında ilkin anlayışlar ★ İqtisadi diplomatiyanın tərifi, predmeti, mahiyyəti, rolu və vəzifəsi ★ İqtisadi diplomatiyanın formaları ★ İqtisadi diplomatiyanın inkişaf tarixi ★ İqtisadi diplomatiyanın təkamül mərhələləri ★ İqtisadi diplomatiyanın konseptual əsasları ★ İqtisadi diplomatiyanın müasir strategiyası ★ Diplomatik fəaliyyətin təşkili ★ Diplomatik korpuslar: səfirlik və konsulluqlar ★ Preventiv dipmissiyalar ★ Diplomatik etiket ★ Diplomatik protokol ★ Diplomatik yazışma ★ Diplomatik danışıqlar ★ Diplomatik sazişlər ★ İkitərəfli iqtisadi diplomatiya ★ Çoxtərəfli iqtisadi diplomatiya ★ Diplomatiya agentləri ★ Azərbaycanda iqtisadi diplomatiyanın milli xüsusiyyətləri ★ İqtisadi diplomatiyanın subyektləri ★ İqtisadi diplomatiyanın beynəlxalq institutları ★ Dövlət, qeyri-dövlət və özəl iqtisadi təşkilatlar arasında iqtisadi diplomatiya ★ Beynəlxalq iqtisadi kontraktlar ★ Milli dövlətlərin transmilli siyasəti və transmilli şirkətlər ★ Konsern, Trest, Sindikat, Holding, Kartel, Konsorsium və digər iqtisadi ittifaqlar ★ Beynəlxalq ticarətin inkişafında iqtisadi diplomatiyanın funksiyaları ★ İqtisadi diplomatik standartlar ★ Beynəlxalq və regional təşkilatlar arasında iqtisadi diplomatiya ★ Gömrük işinin təşkiində iqtisadi diplomatiyanın rolu ★ Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsi ★ Azərbaycanda “Əsrin Müqaviləsi” sazişinin bağlanmasında iqtisadi diplomatiyanın rolu ★ İqtisadi diplomatiyanın müasir metod və vasitələri ★ Analitik və semantik metodlar ★ Mövcud iqtisadi mühitin analizi və sintezi ★ İqtisadi induksiya və deduksiya ★ Ölkədəki mövcud iqtisadi vəziyyət haqqında zəruri məlumatın toplanması ★ İnvestisiya mühitinin formalaşdırılması ★ İdxal və ixracın quruluşu ★ Diplomatiyanın ənənəvi vasitələri: sərgilər, dəyirmi masalar, danışıqlar ★ İqtisadi təzyiq vasitələri ★ Komanda işi metodu ★ Xarici ölkələrdə vətəndaşların himayə edilməsi ★ Akkreditə qaydaları ★ Persona non grata ★ Diplomatik imtiyazlar və toxunulmazlıq statusı (immunitet) ★ Peşəkar diplomatlar üçün tələblər ★ Vizavi kontaktlar ★ Müştərək kommünikelər ★ Rəqəmsal diplomatiya ★ Beynəlxalq konfranslar ★ İqtisadi diplomatiyanın beynəlxalq kapital və valyuta siyasətində rolu ★ İqtisadi diplomatiya və valyuta siyasəti ★ İqtisadi diplomatiya və kapital amili ★ İqtisadi diplomatiya və dövlətin iqtisadi təhlükəsizlik məsələləri ★ Beynəlxalq kreditlər ★ Beynəlxalq kreditin formaları: lizinq, faktorinq və forfeyting ★ Beynəlxaıq kreditin şərtləri ★ Beynəlxalq kredit münasibətlərinin dövlət тənzimlənməsi ★ Beynəlxalq Valyuta Fondu ★ Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı ★ Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı ★ Xarici iqtisadi fəaliyyətin diplomatik vasitələrlə təkminləşdirilməsi ★ İqtisadi diplomatiyanın milli igtisadiyyatın təhlükəsizliyində rolu ★ Milli, siyasi və iqtisadi təhlükəsizliyin konseptual əsasları ★ Daxili və xarici iqtisadi təhlükələrin təsnifatı ★ İqtisadi diplomatiyanın dövlətin iqtisadi təhlükəsizlik sistemində funksiyaları ★ Ölkədə sosial-iqtisadi sabitliyinin təmin edilməsində tətbiq edilən diplomatik vasitələr ★ Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin səmərəli təşkilində iqtisadi diplomatiyanın rolu ★ İqtisadi təhlükəsizliyin indikatorları ★ İqtisadi diplomatiyanın aktorları və agentləri ★ Diplomatik münasibətlər haqqında Vyana Konvensiyası ★ Diplomatik kəşfiyyat anlayışı ★ Diplomatik korpusların təhlükəsizliyi ★ ABŞ və aparıcı Avropa ölkələrinin iqtisadi diplomatiya təcrübəsi ★ Amerika diplomatiyanın prinsipləri ★ Aparıcı Avropa ölkələrin diplomatik prinsipləri ★ Preventiv iqtisadi diplomatiya anlayışı ★ Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici ticarət və qlobal iqtisadi siyasəti ★ Paris və London Klubları ★ Xarici borclar problemi ★ Toronro şərti ★ London şərti ★ Neapol şərti ★ Leon şərti ★ Avropa Valyuta Sistemi (European Monetary System) ★ Nyu-York Fond Birjası (NFB) ★ London Fond Birjası (LFB) ★ London Beynəlxalq Maliyyə Fyuçersləri Birjası (LBMFB) ★ İqtisadi diplomatiya qloballaşma mühitində ★ Qlobalistika və “Qlobalizm” anlayışları ★ Qlobal iqtisadiyyatın tərifi və göstəriciləri ★ Qlobal iqtisadiyyatı meydana gətirən səbəblərin təsnifatı ★ Qloballaşma dövründə iqtisadi diplomatiyadanın vəzifələri ★ Qloballaşma mühitinin yeni iqtisadi diplomatik standartları ★ İqtisadi diplomatiyanın makroiqtisadi inkişaf və inteqrasiyaya təsiretmə vasitələri ★ Transmilli iqtisadi diplomatiya ★ Qloballaşma şəraitində çoxtərəfli diplomatiyanın funksiyaları ★ ATƏT çərmivəsində çoxtərəfli diplomatiya mexanizmləri ★ Qloballaşma şəraitində Azərbaycanın iqtisadi diplomatiyası ★ Ümumdünya maliyyə təşkilatlarının iqtisadi diplomatik münasibətləri ★ Ümumdünya maliyyə təşkilatlarının təsnifatı ★ Beynəlxalq iqtisadi hüququn prinsipləri ★ Beynəlxalq və regional təşkilatların iqtisadi diplomatiyası ★ Gömrük işinin təşkilində iqtisadi diplomatiyanın rolu ★ Gömrük ittifaqları ★ Neft İxracat Ölkələri Təşkilatı (OPEC) ★ İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) ★ Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı (ATƏT) ★ Avropa Şurası (Coımcil of Europe) ★ İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (İƏİT) ★ Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın institutsional tənzimlənməsi ★ Azad ticarət zonaları və ofşorlar ★ İqtisadi diplomatiya müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində ★ Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində iqtisadi diplomatiyanın rolu ★ İqtisadi diplomatiya xarici siyasətin əsas vasitəsi kimi ★ Müasir dövrdə ölkələrarası iqtisadi münaqişələrin həllində diplomatiyanın rolu ★ Mədəni diplomatiya anlayışı və onun müasir dövrdə əhəmiyyəti ★ Müasir beynəlxalq münasibətlərdə güc amili ★ Postsovet məkanında iqtisadi münaqişələrin həlli yolları ★ İkili standartlar ★ Potensial qarşıdurma zonaları ★ Separat danışıqlar ★ Çoxtərəfli xalq diplomatiyasının rolu ★ Azərbaycan Respublikasının iqtisadi diplomatiyası ★ Azərbaycan iqtisadi diplomatiyanın xronologiyası ★ Azərbaycanın iqtisadi diplomatiyasını fərqləndirən xüsusiyyətlər ★ Çağdaş Azərbaycan Respublikasında iqtisadi diplomatiyanın nailiyyətləri ★ Azərbaycan Respublikasının müstəqil xarici iqtisadi siyasəti ★ Geoiqtisadi təhlükələrin zərərsizləşdirilməsi metodu ★ Dünyanın mövcud güç mərkəzləri ilə münasibətdə balanslı siyasətin aparılması metodu ★ Cənub Qaz Dəhlizi: Trans-Anadolu Təbii Qaz Boru Kəməri (TANAP) layihəsi ★ Cənub Qaz Dəhlizi: Trans-Adriatik Boru Kəməri (TAP) layihəsi ★ Azərbaycan iqtisadiyyatının beynəlxalq prioritetləri ★ Azərbaycanın yeni iqtisadi diplomatiyasının geostrateji hədəfləri ★ Valyuta məzənnəsi və ona təsir edən amillər ★ Bretton – Vuds valyuta sisteminin prinsipləri və fəaliyyət mexanizmi ★ Valyuta dönərliyi və milli valyutanın dönərli valyutaya çevrilməsi şərtləri ★ Tədiyyə balansı və onun strukturu ★ Azad iqtisadi zonaların yaradılması məqsədləri ★ NAFTA və onun dünya iqtisadiyyatında mövqeyi ★ Beynəlxaq maliyyə bazarı və onun tərkib hissələri ★ Adam Smitin “Mütləq üstünlüklər” nəzəriyyəsi ★ “Qızıl milliard” nəzəriyyəsinin mahiyyəti ★ Samuel Hantinqtonun “Sivilizasiyaların toqquşması” nəzəriyyəsi ★ David Rikardonun “Müqayisəli istehsal xərcləri” nəzəriyyəsi ★ ABŞ-ın iqtisadi inkişafının xüsusiyyətləri və əsas makroiqtisadi göstəriciləri ★ Çinin iqtisadi inkişaf modeli ★ Qərbi Avropa ölkələrinin iqtisadi modelləri ★ Dünya iqtisadiyyatının aqrar sektoru ★ Ölkələrin iqtisadi rəqabət qabiliyyətliliyi və onun göstəriciləri ★ Dünya iqtisadiyyatının infrastrukturu ★ İqtisadi böhran. Müasir iqtisadi böhranların səbəbləri ★ İşsizlik, onun səbəbləri və formaları ★ İnflyasiya və onun sosial-iqtisadi nəticələri ★ Beynəlxalq kredit, onun mahiyyəti, formaları və funksiyaları ★ Dövlətin fiskal siyasəti ★ Dünya sənayesində təkrar istehsalın mahiyyəti ★ Dünya bazarının konyunkturası ★ Dünya bazarında qiymətlərin yaranması mexanizmi ★ Dünya iqtisadiyyatının resurs potensialı ★ Dünya təsərrüfatının torpaq, su və meşə ehtiyatları ★ Dünya iqtisadiyyatının ekoloji problemləri ★ Qlobal enerji problemi ★ Qlobal ərzaq problemi

Webmaster Elshan NASİROV IDEAL EDUCATION COMPANY 2001-2022

Akademik Teymur Kərimlinin “Nizami və tarix” kitabının imza günü keçirilib

Bakı Ekspo Mərkəzində VII Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkası çərçivəsində AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun baş direktoru akademik Teymur Kərimlinin “Nizami və tarix” kitabının təqdimatı və imza günü keçirilib. Azərbaycanın dahi şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyi münasibətilə yenidən işlənərək nəşr olunmuş kitabın təqdimat mərasimində ədəbiyyatşünaslar, media nümayəndələri, ali məktəb tələbələri, müxtəlif kitabxana və nəşriyyatların əməkdaşları iştirak edib, kitab haqqında fikirlərini bildiriblər.

Bu barədə AZƏRTAC-a AMEA-dan məlumat verilib. Bildirilib ki, əvvəlcə tədbirdə Teymur Kərimli kitabı haqqında məlumat verib, monoqrafiyada Nizami Gəncəvi yaradıcılığında tarixi şəxsiyyət və hadisə probleminin müxtəlif rakurslardan nəzərdən keçirildiyini, “Xəmsə”də tarixi şəxsiyyət və mühit, eləcə də hökmdar surətlərinin tarixi təkamülü, həmçinin “Xəmsə”nin tarixi poetikası məsələlərinə aydınlıq gətirildiyini qeyd edib.

Sonra oxucuların marağına səbəb olan kitabın imza mərasimi keçirilib.

Xatırladaq ki, kitabın elmi redaktoru AMEA-nın vitse-prezidenti akademik İsa Həbibbəyli, redaksiya-nəşriyyat heyətinin üzvləri filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əzizağa Nəcəfzadə, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Cavid Cəfərov və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Aytən Quliyevadır.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.