Press "Enter" to skip to content

Kimya Problemləri Problemləri

4. Metal kationları ilə modifikasiya olunmuş seolit katalizatorları üzərində amil spirtinin oksidləşdirici dehidrogenləşməsi. Ученые записки. Научно-технический журн. Азерб. Техн. Унив. Т.2, №2, 2016, с.203-210

“Kimya problemləri” jurnalı və “Azərbaycan kimya jurnalı” Beynəlxalq standart seriya nömrələri almışlar

Bakı, 8 aprel (AZƏRTAC). Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) akademik M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutunun “Kimya problemləri” jurnalı və “Azərbaycan kimya jurnalı” Beynəlxalq standart seriya nömrələri almışlar.

AMEA-dan AZƏRTAC-a bildirmişlər ki, 1959-cu ildə təsis edilmiş “Azərbaycan kimya jurnalı”nın ilk baş redaktoru akademik Yusif Məmmədəliyev (1959-1961-ci illər), 1962-1975-ci illərdə akademik Murtuza Nağıyev, 1975-2010-cu illərdə isə akademik Toğrul Şahtaxtınski olmuşlar. Hazırda jurnalın baş redaktoru akademik Ağadadaş Əliyevdir.

“Kimya problemləri” jurnalı isə 2003-cü ildən nəşr olunur. Baş redaktoru akademik Nadir Seyidovdur.

Hər iki jurnal Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən “Dissertasiyaların əsas elmi nəticələri”nin dərc olunması üçün tövsiyə olunmuş nüfuzlu elmi nəşrlər siyahısına daxil edilmişdir.

Kimya Problemləri Problemləri

Əlifba sırası ilə sıralanan ümumi kimyəvi kimya və tətbiqi kimya problemlərinin toplusudur. Yazdığınız pdf kimya işlərini daxil etdim, beləliklə problemləri tətbiq edə bilər və sonra cavablarını yoxlaya bilərsiniz. Problemin tipinə görə kimya problemlərini də nəzərdən keçirə bilərsiniz.

Kimya Problemləri Tədqiqatları Alfabetik İndeksi

 • Mütləq səhv
 • Dəqiqlik baxışı
 • Acid-Base Titrasyonu
 • Aktivləşdirmə Enerji Hesablanması
 • İki Vektor Arası
 • Sulu həll prosesi
 • Atom kütləsinə baxış
 • Atom kütləsi və izotopik bolluq
 • Atom kütləsindən atom kütləsi
 • Atom Çəki Hesablanması
 • Nömrələrin Setinin ortası
 • Avogadro Qanunu
 • Avogadro qaz qanunudur
 • Avogadro sayı – Tək bir Atom kütləsi tapmaq
 • Avogadro sayı – Moleküllərin bilinən sayı kütləsi
 • Avogadro sayı – Məşhur kütlədə molekulların sayı tapmaq
 • Kimyəvi tənliklərin tarazlaşdırılması – təlim
 • Kimyəvi tənliklərin tarazlaşdırılması – nümunə
 • Redox reaksiyaların balanslaşdırılması – nümunə və təlimat
 • Bir əsas həlldəki Redoks reaksiyaların tarazlaşdırılması – Məsələn
 • Redox Denklemlerini Balanslaşdırma – Tutorial
 • Bohr Atom Enerji Səviyyələri
 • Bohr Atom Enerji dəyişikliyi
 • Qaynar nöqtə yüksəlməsi
 • Bond Energies & Enthalpies
 • Bond Polarity
 • Boyle Qanunu
 • Boyle Gaz Qanunu
 • Boyle Qanunu – Məsələn № 2
 • Kalorimetri və istilik axını
 • Carbon-14 Tanışlıq
 • Selsinin Kelvin Temperatur Dönüşümünə
 • Çarlz Qanunu
 • Çarlz qaz hüququ
 • Clausius-Clapeyron tənliyi
 • Konsentrasiya və Molarlıq – Məşhur Kütləsi Çöküntüsündən Konsentrasiyanın müəyyən edilməsi
 • Konsentrasiya və Molarlıq – Fond Çözümünün Hazırlanması
 • Konsentrasiya və Molarlıq – Sulu həlledici ionların konsentrasiyası
 • Kovalent Bond Nümunələri
 • Dalton Qanununda Qısaldılmış Təzyiqlər Qanunu
 • de Broglie Dalğa Boyu Hesablaması
 • Yoğunluk hesabı
 • Qatı və sıx sıxlığı
 • Yoğunluk Örnek Problemi – Yoğunluktan kütle bulma
 • İdeal qazın sıxlığı
 • Diamanyetizma
 • Səhmdar Çıxarışlarından Səviyyələr
 • Elektron Konfiqurasiyası
 • Joule Dönüşümünə Elektron Volt
 • Elektroneqativlik
 • Elektroneqativlik və ionik bağlama
 • Empirik Formula
 • Kompleksin ampirik və molekulyar formulunu hesablayın
 • Entalpi dəyişməsi – bir reaksiyanın həqiqi dəyişməsi
 • Entalpi dəyişməsi – Verilən kütlələrin reaksiyasının həqiqi dəyişməsi
 • Entalpi dəyişməsi – suyun həqiqi dəyişməsi
 • Entropiya və Reaksiya Spontanlığı
 • Entropiyanın hesablanması
 • Entropiya dəyişməsi
 • Reaksiya Entropiyası
 • Bir xəttin tənliyi
 • Balans Sabit
 • Balans Sabit 2
 • Gazlı reaksiyalar üçün balans sabitdir
 • Böyük tarazlı reaksiyalar üçün balans konsentrasiyası
 • Kiçik tarazlı reaksiyalar üçün balans konsentrasiyası
 • Eksperimental səhv
 • Ayaqları Dəyişməyə Dönüştür
 • Pulsuz Enerji və təzyiq
 • Pulsuz Enerji və Reaksiya Spontanlığı
 • Formal Charge – Lewis Strukturunun Rezonans Quruluşları
 • Dondurma nöqtəsi Depressiya
 • Dalğa Boyu Dönüşümüne Tezlik
 • Graham Qanunu
 • Qramdan Mole Dönüşümünə
 • Guy-Lussac’ın Qaz Qanunu
 • Yarı həyat
 • Formalaşma istilikləri
 • Henderson-Hasselbalch tənliyi
 • Henry Qanunu
 • Hess Qanunu
 • Ideal qaz nümunəsi problemi
 • İdeal qaz hüququ
 • İdeal qaz – davamlı təzyiq
 • İdeal qaz – Sabit temperatur
 • İdeal qaz – sabit həcm
 • İdeal qaz nümunəsi problemi – qismən təzyiq
 • Ideal Qaz Misal Problemi – Bilinməyən Qaz
 • Ideal Gas vs Real Gas – Van der Waals Denklemi
 • Ayaqların dəyişdirilməsinə qədər
 • İonik Bond Nümunələri
 • Elektronqativliyindən İonik Bond
 • İzotoplar və nüvə rəmzləri – Məsələn 1
 • İzotoplar və nüvə rəmzləri – Məsələn 2
 • İzotoplar və nüvə rəmzləri – Misal 3
 • Joule Elektron Volt Dönüşümünə
 • Bir çox nisbətdə qanun
 • Uzunmüddətli Dönüşüm – Angstromları Metrə qədər
 • Uzunmüddətli Dönüşüm – Angstromları Nanometrlərə
 • Uzunmüddətli Dönüşüm – Sütunlar Metrə qədər
 • Uzunluğu Dönüşüm – Ayaqlara Kilometrlər
 • Uzunluğu Dönüşüm – Ayaqdan Metrə
 • Uzunmüddətli Dönüşüm – Sentimetrlərə qədər
 • Uzunluğu Dönüşüm – Kilometrdən Metrə qədər
 • Uzunluğu Dönüşüm – Kilometrlərə Miles
 • Uzunluğu Dönüşüm – Millimetrlərin santimetrlərə
 • Uzunmüddətli Dönüşüm – Milimetrlər Metrə
 • Uzunluğu Dönüşüm – Mikrometrlərdən Metrə qədər
 • Uzunmüddətli Dönüşüm – Nanometrlər Metrə
 • Uzunmüddətli Dönüşüm – Nanometrləri Angstromlara
 • Uzunmüddətli Dönüşüm – Ölçülərə Yard
 • Lewis strukturunu çəkin
 • Bir Lewis strukturu – Octet Qaydası istisna
 • Reaktivin və nəzəri məhsulun məhdudlaşdırılması
 • Kütləvi Dönüşümlər – Qramlar Kiloqrama
 • Kütləvi Dönüşümlər – Qramlara Kiloqrama – Məsələn # 2
 • Kütləvi çevrilmələr – Kilogramdan Qramlara
 • Kütləvi çevrilmələr – kiloqramlara kiloqram
 • Kütləvi çevrilmələr – Qramlara unsiya
 • Nüvə Reaksiyalardakı Kütləvi Enerji Əlaqələri
 • Sıxlıqdan sıxın kütləsi
 • Kütləs faizi tərkibi
 • Massa Yüzdə Kompozisiya Məsələn № 2
 • Balanslaşdırılmış tənliklərdə kütləvi əlaqələr
 • Nömrələrin bir dəsti
 • Mean, Median, Mode və Range nümunəsi
 • Molality
 • Molar kütlə
 • Molarlıq
 • PPM Dönüşümüne Molarite
 • Mole – Gram Dönüşümleri
 • Dəyişən tənliklərdə mole əlaqələri
 • 1 mol sükroz içərisində C atomları
 • Sadə Formula ilə Molekulyar Formula
 • Molekulyar Kütləvi Hesablamalar
 • Nernst tənliyi
 • Bir bazını bir asid ilə neytrallaşdırmaq
 • Normallıq
 • Osmotik təzyiq
 • Oksidləşmə və azaldılması
 • Oxidasiya və ya azalma?
 • Oksidləşmə dövlətlərini təyin etmək
 • Oxoasidlər – Oxoasidlərin gücü
 • Paramanyetizma
 • Kütlə tərəfindən faiz nisbəti
 • Kütlə tərəfindən faiz nisbəti
 • Yüzdə səhv
 • pH hesablanması
 • pH hesablanması – Məsələn # 2
 • Güclü asidin pH
 • Güclü bir baza pH
 • Fosfat Tamponu Hazırlığı
 • pOH hesablanması
 • Poliprotik Asit pH
 • Əhali Standart sapma
 • Precision Review
 • Poliatomik İyonlarla Bileşiklerin Formüllerini Proqnozlaşdırma
 • İon komponentlərinin formullarını təxmin etmək
 • Həll hazırlayın (Molaritə)
 • Basınç Dönüşümü – kPa ila mm Hg
 • Basınç Dönüşümü – mm Hg ila kPa
 • Basınç Dönüşümü – Atm
 • Təzyiq Dönüşüm – millibar atm
 • Təzyiq Dönüşüm – atm üçün millibar
 • Təzyiq Konversiya – Atmdan Pa üçün
 • Təzyiq Konversiya – barlara atm
 • Basınç Dönüşümü – barlara atm
 • Təzyiq konvertasiyası – mm Hg-ə millibars
 • Basınç Dönüşümü – mm Hg ila millibars
 • Basınç Dönüşümü – psi to atm
 • Basınç Dönüşümü – pm’ye atm
 • Təzyiq Konversiya – psi-dən Pa
 • Basınç Dönüşümü – psi to millbar
 • Basınç Dönüşümü – pm’ye atm
 • İonlardakı protonlar və elektronlar
 • İonlardakı proton və elektronlar – 2-ci misal
 • Protonlar, Neytronlar və Elektronlarda Atomlar / İonlar
 • Radioaktiv Çürük – α Çürümüş
 • Radioaktiv Çürük – Elektron Tutumu
 • Radioaktiv Çürük – β + Çürük
 • Radioaktiv Çürük – β – Çürümək
 • Raoult Qanunu – Məsələn # 1
 • Raoult Qanunu – Məsələn № 2
 • Raoult Qanunu – Misal # 3
 • Radioaktiv çürük nisbəti
 • Reaksiya dərəcələri
 • Sulu həllində reaksiyalar
 • Reaksiya qrupu
 • Redox reaksiyası
 • Nisbi səhv
 • İdeal qaz molekullarının kök meydanı sürəti
 • Nümunə Standart Çıxma
 • Nümunə dəyişməsi
 • Elmi Notation
 • Əhəmiyyətli rəqəmlər
 • Faiz tərkibindən ən sadə formul
 • Çözünürlük məhsulundan həll
 • Çözünürlükdən həllolma məhsulu
 • Temperatur Dönüşümleri
 • Temperatur Dönüşümleri – Kelvin Celsius & Fahrenheit’e
 • Sıcaklık Dönüşümleri – Celsius’tan Fahrenheit’e
 • Temperatur Dönüşümleri – Kelvin üçün Selsi
 • Temperatur Dönüşümleri – Kelvin Selsi’ye
 • Temperatur Dönüşümleri – Fahrenheit-dən Selsi
 • Temperatur Dönüşümleri – Fahrenheit to Kelvin
 • Fahrenheitin Selsiə bərabər olan temperaturu
 • Teorik məhsuldarlıq
 • Teorik Verim # 2
 • Titrasyon konsentrasiyası
 • Belirsizlik
 • Unit Canceling – İngilis dili Metrik
 • Vahid Ləğv – Metrikdən Metriyə
 • Vahid Dönüşümlər
 • Vahid Dönüşüm – Saatda Milesdə İşığın Sürəti Nədir?
 • Varyans
 • Vector Scalar Məhsulu
 • Həcm çevrilmələri – Kub santimetrlər Litrlərə
 • Həcmi Dönüşüm – Kübik Centimeters to Milliliters
 • Cildin Dönüşü – Kübik Ayaq Kübik İnçlərə
 • Həcm dönüşümləri – Kübik ayaqları litrlərə
 • Həcmli dönüşümlər – Kübik santimetrlərə kub dirsəklər
 • Cildin Dönüşü – Kübik Ayaq Kübik Düymələr
 • Cildin Dönüşümleri – Kübik Ölçüyə Kub Metr
 • Həcm dönüşümləri – Litr üçün kub metr
 • Həcm çevrilmələri – Gallons to Liters
 • Həcmi çevrilmələr – Litr üçün Kub dirsəklər
 • Həcmi dönüşümlər – maye həcmləri mileşlərə
 • Həcm çevrilmələri – Militralara qarşı litler
 • Həcm çevrilmələri – Mikrolitrlərdən Militralara
 • Həcm çevrilmələri – Militanlar üçün Litr
 • Həcm Yüzdə
 • Tezlik çevrilməsinə dalğa uzunluğu

Kimya İşləri (pdf download və ya çap üçün)

 • Metric to English Conversions Worksheet
 • Metric to English Çevrilmə Cavablar
 • Metric to Conversionions Worksheet Metrik
 • Metric to Conversions Cavablar üçün cavablar
 • Temperatur Dönüşümleri Çalışma Sayfası
 • Temperatur Dönüşümleri Cavablar
 • Temperatur Dönüşümleri Worksheet # 2
 • Temperatur Dönüşümleri # 2 cavablar
 • Grams Dönüşümleri üçün Moles
 • Grams Dönüşümleri üçün cavablar
 • Formula və ya Molar kütləvi iş
 • Formula və ya Molar Mass Worksheet Cavablar
 • Kimyəvi tənliklərin balanslaşdırılmasını həyata keçirmək – Çalışma
 • Kimyəvi tənliklərin tarazlaşdırılması – Cavablar
 • Kimyəvi tənliklərin balanslaşdırılmasının aparılması – İş № 2
 • Kimyəvi tənliklərin tarazlaşdırılması – Cavablar # 2
 • Kimyəvi tənliklərin balanslaşdırılmasının aparılması – İş №3
 • Kimyəvi tənliklərin tarazlaşdırılması – Cavablar # 3
 • Ümumi Acid Adları və Formülləri – İş
 • Acid Adları və Formülləri – Cavablar
 • Moles ilə təcrübə hesablamalar – İş
 • Mole Hesablamaları – Cavablar
 • Dəyişən tənliklərdə Mole əlaqələrini tətbiq et – Çalışma
 • Balanslaşdırılmış tənliklərdə mole münasibətləri – Cavablar
 • Qaz Qanunları
 • Qaz qanunları cavabları
 • Qaz Qanunvericiliyinə Yanıtlar – Göstərilən İş
 • Reaktifi məhdudlaşdıran – İş
 • Reaktifi məhdudlaşdırmaq – Cavablar
 • Molariti hesablamaq – İş
 • Molariti hesablamaq – Cavablar
 • Acid & Base pH – Çalışma
 • Acid & Base pH – Cavablar
 • Elektron konfiqurasiyaları – iş
 • Elektron konfiqurasiyaları – Cavablar
 • Redoks reaksiyalarını balanslaşdırmaq – iş
 • Redoks reaksiyalarını balanslaşdırmaq – cavablar

Химико-технологический факультет

Изучение активности и синтез целевых катализаторов реакции окисления алифатических спиртов на основе цеолитов.

Трудовая деятельность и основное место работы

С 2019 года по настоящее время заведующий лабораторией комплексных исследований Азербайджанского Института Продовольственной Безопасности.

2010–2019, инженер – технолог в “Gök-Nur Bakı” MMC, сменный начальник в “Gök-Nur Bakı” MMC, научный сотрудник со степенью 12 в ИХП НАНА, химик в “SGS AZERİ LTD” MMC, директор в Республиканском Центре Токсикологии и Контроля Качества, руковолитель в Бакинской Региональной Лаборатория №3 Азербайджанского Института Пищевой Безопасности.

Преподаваемые предметы

“Экологическая инженерия”, “Промышленная экология”, “Комплекс использования и охраны водных ресурсов”

Избранные произведения

1.Исследование кинетики парциального окисления втор-бутилового спирта на цеолите NaY, модифицированном катионами меди, цинка и палладия. “Kimya problemləri” jurnalı, №3, 2013 s.283-287

2.Кинетика селективного окислительного дегидрирования бутанола-2 в метилэтилкетон на модифицированном цеолитном катализаторe CuZnPdCaA. Нефтепереработка и нефтехимия. Научно-техничес-кие достижения и передовой опыт. Москва, Изд. «ЦНИИТЭнеф-техим», №10, 2015, с. 19-24.

3.Кинетика и механизм селективного окислительного дегидрирования бутанола-2 в метилкетон на модифицированном цеолитном катализаторе CuZnPdCaA. AMEA – nın “Məruzələr” jurnalı, Bakı 2015, s.45-50

4. Metal kationları ilə modifikasiya olunmuş seolit katalizatorları üzərində amil spirtinin oksidləşdirici dehidrogenləşməsi. Ученые записки. Научно-технический журн. Азерб. Техн. Унив. Т.2, №2, 2016, с.203-210

5.Kinetics and mechanism of selective oxidative dehydrogenation of n-amyl alcohol into valeraldehyde on modified zeolite catalyst CuZnPdCaA. Kimya problemləri jurnalı, №4, 2016 p. 409-416

6.Кинетика и механизм реакции окислительного превращения н-амилового спирта в валериановую кислоту на модифицированном цеолитном катализаторе. ЖУРНАЛ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ, Том: 92 Номер: 4 Год: 2018

7. 1, 4 butandiolun alınma üsulu. Patent № i20170005

8. Valerian turşusunun alınma üsulu. Patent № a20140139

Тел. служ. (+99412) 498 59 25

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.