Press "Enter" to skip to content

Kompleks Oluşma Ayrışma Dengeleri Kimya Ayt

Kompleksəmələgətirici kimi s, p və d sıralı ixtiyari metal və qeyri metal iştirak edə bilər. Liqand kimi yalnız p elementlər, onların ionları və müvafiq birləşmələr olur. Liqandlar müsbət yüklü , məs. , mənfi yüklü, məs. , neytral , və s. ola bilər.

Kompleks birikmalar kimyosi

Kompleks birikmalar tabiatda keng tarqalgan bo`lib, ular biologik jarayonda muhim rol o`ynaydi. Bularga tabiatda mavjud bo`lgan barcha organik moddalarni jumladan, uglevodlar, glikozidlar, alkaloidlar, vitaminlar, aminokislotalar, o`simlik pigmentlari va boshqalarni kompleks birikmalarini kiritish mumkin.

Kompleks birikmalar tabiatda keng tarqalgan bo`lib, ular biologik jarayonda muhim rol o`ynaydi. Bularga tabiatda mavjud bo`lgan barcha organik moddalarni jumladan, uglevodlar, glikozidlar, alkaloidlar, vitaminlar, aminokislotalar, o`simlik pigmentlari va boshqalarni kompleks birikmalarini kiritish mumkin.

Дабавлено : 2021-04-16 01:42:55

Этот категорий

Pythonda matematik hisoblashlarni dasturlash

Daraja: Oliy ta`lim Turi: Uslubiy qoʻllanma Til: O`zbek tilida (lot.) Yaratilgan vaqti: 2022-11-14 07:47:03

Ushbu uslubiy qo`llanma Python dasturlash tilida matematik hisoblash ishlarini dasturlashga bag`ishlangan. Bunda asosiy e’tibor massiv va matritsalar bilan ishlash, ular ustida bajariladigan amallar va funksiyalarni qo`llash, ilmiy grafiklarni yaratish funksiyalari imkoniyatlari bilan tanishish, SciPy paketi funksiyalari imkoniyatlarini o`rganish qaratilgan.

Nazariy mexanika

Daraja: Oliy ta`lim Turi: Uslubiy qoʻllanma Til: O`zbek tilida (lot.) Yaratilgan vaqti: 2022-11-14 07:46:55

Mazkur uslubiy ko`rsatma muhandislik yo`nalishlarning sirtqi bo`limida ta’lim olayotgan barcha talabalar uchun mo`ljallangan. Mualliflar sirtqi ta’limda tahsil olayotgan talabalarga nazariy mexanika fanidan topshirishi kerak bo`lgan nazorat ishlarini qanday bajarish kerakligini o`rgatshini maqsad qilib ish yuritilgan.

Nazariy mexanika

Daraja: Oliy ta`lim Turi: Uslubiy qoʻllanma Til: O`zbek tilida (lot.) Yaratilgan vaqti: 2022-11-14 07:46:46

Mazkur uslubiy ko`rsatma muhandislik yo`nalishlarning 60730300-Qurilish (bino va inshootlarni loyihalash, qurilish) yo`nalishi talabalari bo`limida ta’lim olayotgan barcha talabalar uchun mo`ljallangan.

Fundamentals of scientific research and innovation

Daraja: Oliy ta`lim Turi: Oʻquv-uslubiy majmua Til: Ingliz tilida Yaratilgan vaqti: 2022-11-14 07:45:59

In a market economy, there is a radical restructuring of science associated with the creation of competitive products, the transformation of science into the leading force of material production. The need for a scientific approach in the production of goods, economics and politics, the management environment and the education system forces science to develop at a faster pace than any other field of activity.

Oila tibbiyoti

Daraja: Oliy ta`lim Turi: Oʻquv-uslubiy majmua Til: O`zbek tilida (lot.) Yaratilgan vaqti: 2022-11-14 07:42:58

Ushbu fan respublikadagi sog`liqni saqlash tizimida o`tkazilayotgan islohotlar kesimida muhim ahamiyatiga ega. Sog`liqni saqlash birlamchi bo`g`iniga alohida e’tibor berilishi va umumiy amaliyot shifokori (pediatr) tizimini rivojlantirish nuqtai nazaridan bu fanning ahamiyati oshib bormoqda. SHu munosabat bilan ushbu dastur birlamchi bo`g`inda keng tarqalgakasalliklarni oldini olish, kechishi, davolashi va reabilitatsiya o`tkazishni qamrab oladi.

Новый

Жиззах вилоятида туристик дестинацияларни ташкил этишнинг ҳудудий жиҳатлари

Daraja: Oliy o`quv yurtidan keyingi ta`lim Turi: Avtoreferat Nashr etilgan yili: 2022 Til: Rus tilida,O`zbek tilida (kir.),Ingliz tilida Yaratilgan vaqti: 2022-11-14 07:58:58

Тадқиқотнинг мақсади Жиззах вилоятида туризм дестинацияларини ҳудудий ташкил этиш имкониятлари ва салоҳиятини аниқлаш, улардан самарали фойдаланиш бўйича таклиф-тавсиялар ҳамда ривожлантиришнинг ҳудудий жиҳатларини ишлаб чиқишдан иборат.

Таълим муассасаси раҳбарининг бошқарув фаолиятида соғлом ва ижодий муҳитни яратиш механизмларини такомиллаштириш

Daraja: Oliy o`quv yurtidan keyingi ta`lim Turi: Avtoreferat Nashr etilgan yili: 2022 Til: Rus tilida,O`zbek tilida (kir.),Ingliz tilida Yaratilgan vaqti: 2022-11-14 07:58:49

Тадқиқотнинг мақсади таълим муассасаси раҳбарининг бошқарув фаолиятида соғлом ва ижодий муҳитни яратиш механизмларини такомиллаштиришга доир таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ишлаб чиқариш таълими усталарининг касбий компетентлигини ривожлантириш

Daraja: Oliy o`quv yurtidan keyingi ta`lim Turi: Avtoreferat Nashr etilgan yili: 2022 Til: Rus tilida,O`zbek tilida (kir.),Ingliz tilida Yaratilgan vaqti: 2022-11-14 07:58:42

Тадқиқотнинг мақсади профессионал таълим муассасалари ишлаб чиқариш таълими усталарини тайёрлаш ва малакасини ошириш жараёнида уларнинг касбий компетентлигини ривожлантириш методикасини такомиллаштиришдан иборат.

Eliptik qismi yuqori tartibli bo`lgan kasr tartibli xususiy hosilali differensial tenglamalar uchun to`g`ri va teskari masalalar

Daraja: Oliy o`quv yurtidan keyingi ta`lim Turi: Avtoreferat Nashr etilgan yili: 2022 Til: Rus tilida,Ingliz tilida,O`zbek tilida (lot.) Yaratilgan vaqti: 2022-11-14 07:58:34

Tadqiqot maqsadi ixtiyoriy elliptik operatorli xususiy hosilali va kasr tartibli xususiy hosilali tenglamalar uchun to`g`ri va teskari masalalarning yechimi mavjud va yagonaligini ko`rsatishdan iborat.

Саноат корхоналари ривожланишининг инновацион стратегияларини такомиллаштириш

Daraja: Oliy o`quv yurtidan keyingi ta`lim Turi: Avtoreferat Nashr etilgan yili: 2022 Til: Rus tilida,O`zbek tilida (kir.),Ingliz tilida Yaratilgan vaqti: 2022-11-14 07:49:28

Тадқиқoтнинг мақсади саноат корхоналари, хусусан фармацевтика саноати ривожланишининг инновацион стратегияларини такомиллаштириш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Kompleks Oluşma Ayrışma Dengeleri Kimya Ayt

Kovalent bağ, ametal atomları arasında elektron ortaklaşması sonucunda oluşur. Ancak bazı kovalent bağlı taneciklerde ortak kullanılan elektronlar tek bir atom tarafından karşılanır.

Ortak kullanılan elektron çiftindeki her iki elektronun da tek bir atomdan geldiği kovalent bağa koordine kovalent bağ denir.

Bu şekilde oluşan bileşiklere koordinasyon bileşiği veya kompleks bileşik denir.

Bileşiğin yapısındaki çok atomlu iyona ise kompleks iyon adı verilir.

Lewis Asit – Baz Tanımları

Lewis’e göre,

Elekron çiftini verebilen kimyasal türlere (atom, molekül, iyon) baz denir.

EIektron çiftini alabilen kimyasal türlere asit denir.

Kompleks taneciklerin merkezinde yer alan diğer yan gruplara koordinasyon bağı ile bağlanan atom ya da iyona Merkez Atom veya Merkez iyon denir.

Kompleks taneciklerde merkez atom veya merkez iyona bağlı olan nötr haldeki molekül ya da anyonlara Ligand adı verilir.

Komplekslerin Kararlılıkları ve Oluşum Sahilleri

Zayıf asit ve zayıf bazların az iyonlaştığını belirtmek için Ka ve Kb, az çözünen katılar için Kçç sabiti kullanılır.

Kompleks taneciklerin kararlılığını belirtmek için de oluşum sabiti (Kol) kullanılır.

Kompleks oluşumunun Çözünürlüğe Etkisi

Kompleks taneciklerin oluşumları denge tepkimesine göre olduğundan, ortama kompleksi oluşturan iyon ya da moleküllerden eklenmesi daha fazla miktarda kompleks tanecik oluşmasını sağlar.

tepkimesinde ortama aşırı miktarda CN – iyonu eklenmesi tepkimeyi ileri yönde hızlandırarak daha fazla [Ag(CN)2] – kompleksinin oluşumunu sağlayacaktır.

Suda az çözünen tuzlar ortak iyon etkisine karşı duyarlıdır. Ortak iyon içeren bir maddeden ortama ilave edilmesi çözünürlüğü azaltır. Ancak [Ag(CN)2] – kompleksinin oluşum tepkimesine bakıldığında ortama CN – iyonlarının eklenmesiyle AgCN katısının çözünürlüğünün arttığı tespit edilebilir.

İnsan Vücudu ve Kompleksler

Kompleks tanecikler insan hayatında çok önemli bir yere sahiptir. İnsan vücudundaki en önemli kompleks tanecik hemoglobindir. Hemoglobin, hem ve globinden oluşur. Oluşum sürecinde Fe 2+ iyonu dört tane azot (N) atomu ile koordinasyon bağı oluşturarak birleşir. Beşinci bağını globin proteini ile altıncı bağını ise oksijen gazı ile yapar.

Mühazirə Kompleks birləşmələr və əhəmiyyəti

Kompleks birləşmələr molekulyar və ya ion birləşmələr olub, metal, qeyri metal atom və ya ionlarına digər neytral molekul və ya ionların birləşməsi nəticəsində əmələ gəlir. Digər təyinata görə məhlulda və bərk kristal halda eyni tərkibə malik olan maddələr kompleks birləşmə adlanır.

Heksasianofetrat ionu həm məhlulda həm də bərk kristal şəklində tərkibini sabit saxlayır, dəyişmir. Məs.

Kompleks birləşmələrə aşağıdakı tərkib hissələr aiddir.

1. Mərkəzi atom və ya kompleks əmələ gətirici

2. Kompleks əmələ gətiricinin öz ətrafında tutub saxladığı ion və molekullar. Bunlara liqandlar deyilir.

Kompleks əmələ gətirici ion və liqand birləşib kompleksin daxili sferasını əmələ gətirir. Əgər kompleks birləşmə ion xarakterlidirsə o, xarici təbəqəyə də malik olur ki, bu da əks yüklü ionlar hesabına əmələ gəlir. Məs. sarı qan duzunda kompleksəmələgətirici (Fe +2 ) ilə liqand (CN – ) ilə birləşib daxili sferanı əmələ gətirir. Müsbət yüklü K + ionu isə xarici .sferanı əmələ gətirir.

Neytral xassəli komplekslər xarici sferaya malik olmur. Məs. .

Kompleksəmələgətirici kimi s, p və d sıralı ixtiyari metal və qeyri metal iştirak edə bilər. Liqand kimi yalnız p elementlər, onların ionları və müvafiq birləşmələr olur. Liqandlar müsbət yüklü , məs. , mənfi yüklü, məs. , neytral , və s. ola bilər.

Kompleks birləşmənin əmələ gəlməsi o zaman mümkündür ki, liqandda bölünməmiş elektrik cütü, kompleks əmələgətiricinin xarici energetik təbəqəsində isə liqandın bölünməmiş elektrik cütünü birləşdirmək üçün boş orbital olsun. Bu zaman liqand elektron verir (donor) bu elektronlar hesabına donor-akseptor rabitəsi yaranır. Məs hidrogen tetraftor boratın əmələ gəlməsi donor akseptor hesabına olur.

donor akseptor rabitə əmələ gətirən elektronlar

D igər variant da var. Yəni kompleksəmələgətiricinin elektron cütü liqandın orbitalında olan boş yerləri doldurur. Bu cür koordinasion rabitəyə dativ rabitə deyilir.

Liqandlar dendantlıq xassəsinə, kompleksəmələgətirici isə koordinasiya ədədinə malikdir.

Dendantlıq-latın sözü olub dişciklər deməkdir. Dendantlıq liqandın koordinasion rabitə əmələ gətirmə qabiliyyətinə deyilir. Bu cəhətdən liqandlar 2 qrupa bölünür.

1. Mondendant liqand. Bu bir koordinasion rabitə əmələ gətirir.

Məs. monodentant liqandlardır.

2. Polidentant liqand. Bunlar 2 və daha çox koordinasion rabitə yaradır.

Bunlara , , , və s. ionları misal göstərmək olar.

Liqandla kompleksəmələgətirici arasında yaranan rabitənin sayına kompleksəmələgətiricinin koordinasiya ədədi deyilir. Məs. sarı qan duzunda (K4[Fe(CN)6]) sianid anionu mondentant liqanddır. Bu birləşmədə liqandları sayı 6-ya bərabərdir. Deməli, Fe 2+ ionunun koordinasiya ədədi 6-yabərabərdir. Qırmızı qan duzunda ( ) 3 ədəd 2 dentantlı liqand var. ionunun koordinasiya ədədi 6-dır.

Eyni bir liqand hər bir konkret halda müxtəlif dentantlıq xassəsini nümayiş etdirir. Məs. etilen diamin tetra sirkə turşusu 6 dentantlı liqanddır. Ancaq bu kompleksəmələgətiricinin təbiətindən asılıdır. Əgər kompleksəmələgətirici iki valentlidirsə 4, üç valentlidirsə 5, dörd valentlidirsə 6 rabitənin hamısı tutulur.

Polidentant liqandla əmələ gələn kompleksə xelat və ya daxili kompleks birləşmə deyilir. Kompleks birləşmələr analitik kimyada dəyərli xassələr göstərir. Ona görə də analitik kimya praktikasında geniş miqyasda tədqiq olunur və aşağdakı xassələrinə görə tətbiq olunur.

1. Kompleksəmələgətirici və liqandlar komplekin daxili sferasının tərkibinə daxil olub, məhlulda sərbəst ion şəklində olur. Analitik reaksiyada bunun ayrı-ayrı tərkibi sübut oluna bilmir. Deməli sadə ionlar kompleksin tərkibinə daxil olduqda xassələri dəyişir. Bu birləşmələrdən kimyəvi analizdə maddələri bir-birndən ayırmaq, pərdələmək üçün istifadə olunur.

2. Kompleks birləşmələrin əksəriyyəti xarakterik rəng kəsb edir. Buna görə onları aşkar etmək və miqdarını fotometriya üsulu ilə təyin etməyə zəmin yaranır.

3. Bir çox kompleksəmələgəlmə reaksiyaları miqdarca baş verir. Buna görə kompleksəmələgəlmə reaksiyasından miqdari analizdə tətbiq olunur.

4. Kompleksəmələgəlmə reaksiyaları seçicidir. Bu xassə mürəkkəb qarışıqları öz tərkib hissələrinə ayırmadan da analiz aparmaya imkan verir.

Bu səbələrdən onlar analitik kimyada geniş tətbiq olunur.
Kompleks birləşmələrin analitik sabitləri
Kompleksəmələ gəlmə reaksiyaları müvafiq tarazlıq sabiti ilə xarakterizə olunur ki, buna kompleksin yaranma sabiti və ya davamlılıq sabiti deyilir. Davamlılıq sabiti β ilə işarə olunur. Adətən kompleks birləşmənin əmələ gəlməsi bir neçə mərhələdə baş verir. Hər bir mərhələnin özünün davamsızlıq sabiti var ki, o da K ilə işarə olunur. Eyni temperaturda çoxpilləli kompleksəmələgəlmə reaksiyalarının ümumi davamsızlıq sabiti üçün məsələn kompleksinin əmələ gəlmə mərhələləri aşağdakı kimidir.
I mərh.

Çox mərhələli kompleksəmələgəlmə reaksiyasının ümumi davamlılıq sabiti mərhələləli davamsızlıq sabitinin vurma hasilinə bərabərdir.

Göğstərilən düsturda qatılıq mol/l ilə ifadə olunduğu üçün buna konsentrasion davamlılıq sabiti də deyilir və ilə işarə olunur.

Termodinamik davamlılıq sabiti də var ki, bu ilə işarə olunur.

Ümumi halda reaksiya üçün

Termodinamik davamlılıq sabiti məhlulda olan ionların fəal qatılığından, yəni ion qüvvəsindən asılıdır.

Analitik kimyada çox zaman davamlılıq sabiti yerinə onun tərs qiyməti olan davamsızlıq sabitindən istifadə olunur.

Davamsızlıq sabiti kompleksin öz ionuna parçalanma reaksiyasının tarazlıq vəziyyətini ifadə edir.

bu reaksiya əks etdirir ki,

Davamsızlıq sabiti kompleks ionunun öz tərkib hissələrinə ayrılma qabiliyyətinin miqdari kəmiyyətidir. Kdavamsızlıq ədədi qiymətcə nə qədər çox olsa, kompleks bir o qədər davamsızdır. Kdavamsılıq az olarsa, kompleks bir o qədər davamlı olur.

Kimyəvi analizdə davamsızlıq sabitindən istifadə edərək kompleksin tərkibinə daxil olan kompleksəmələgətirici və liqandın qatılığını hesablamaq mümkündür.

Məs. birləşməsinin qatılığı C = 1mol/l olarsa, CAg =? CCN = ?

Bu argentim ionunun qatılığıdır.

Kompleksin davamsızlıq sabitini və çətin həll olan duzun həllolma hasilini bilməklə kompleksin parçalanması və çöküntünün əmələ gəlməsi haqqında fikir yürütmək olar. Bunu konkret məsələ əsasında göstərək.

Misal. Qatılığı həcmi olan kompleksinin üzərinə

0,01 mol həcmi 0,5 l olan KI məhlulu əlavə edilərsə, bu kompleks parçalanarmı

və AgI çöküntüsü əmələ gələrmi?

Bu məhlulları bir-birinə qarışdırdıqda həcm 1 l olar. Deməli həcm iki dəfə artır. Ona görə başlanğıc maddələrin qatılığı iki dəfə azalır.

Kompleksin davamsızlıq sabiti olduğunu bilərək hesablaya bilərik. , qəbul edərək bunları davamsızlıq sabiti düsturunda yerinə yazsaq, onda buradan

Deməli gümüş ionunun qatılığı 1,08 ∙ 10 -8 mol/l olur.

Əgər AgI əmələ gələrsə,

Bu ədəd AgI çöküntüsünün həllolma hasilinin ədədi qiymətindən böyük olduğundan çöküntü əmələ gəlir və kompleks dağılır.

Davamsızlıq sabiti əsasında kompleksəmələgəlmə reaksiyanın istiqamətini də müəyyən etmək olar.

Adətən kompleksəmələgəlmə reaksiyasının istiqaməti o vaxt təyin edilir ki, mühitdə rəqib kompleksəmələgəlmə reaksiyasının imkanı mövcuddur. Bu o halda ola bilər ki, mühitdə bir kompleksəmələgətirici,iki və daha çox liqand və əksinə, bir liqand və ikidən çox kompleksəmələgətirici olsun. Belə olduqda bir neçə kompleksəmələgəlmə reaksiya baş verir. Burada əsas məsələ hansı reaksiyanın üstünlük təşkil etdiyini müəyyən etməkdir.

Analitik göstəriciyə görə reaksiyanın istiqaməti ya zəif elektrolit, ya da həllolma hasili daha böyük olan birləşmə alınması istiqamətində gedir.

Məs: Mühitdə , ionları və liqand olaraq var

Onda mis və kadmium ionlarının kompleks birləşmələri əmələ gəlir.

Bu reaksiyalar üçün davamlılıq sabiti

Buradan görünür ki, mis ionunun əmələ gətirdiyi kompleksin davamlılığı kadmium ionunun əmələ gətirdiyi kompleksin davamlılığından 10 7 dəfə çoxdur..

Yəni . Ona görə də reaksiya mis kompleksinin alınması istiqamətində gedir. Bu qayda ilə çətin həll olan elektrolitlərin (kompleks birləşmə şəklində) həll olub-olmamasını müəyyən etmək olar.

1. Təcrübə yolu ilə (yəni sınaq şüşəsinə tökməklə)

2. Analitik qayda: 2 reaksiya gedir.

I hal üçün tarazlıq sabiti

II hal üçün davamlılıq sabiti 6,8 ∙10 -8 (cədvəldən götürülür)

olduğundan reaksiya getmir. Yəni 10 -4 -lə 1 arasında olduğuna görə reaktivin artıq miqdarını əlavə etməklə, AgCl həll olması baş verir.

Kompleks birləşmənin əmələ gəlməsinə təsir edən əsas amillərdən biri pH-dır.

pH-ın kompleksəmələgəlmə reaksiyasına təsiri liqandın dissosiasiya qabiliyyətinə göstərdiyi təsirlə izah olunur. Liqand məhlulda iki formada olur.

ionlaşmamış ionlaşmış forma

Kompleksəmələgəlmə reaksiyada yalnız ionlaşmış forma əsas götürülür.

İonlaşmış formanın qatılığı liqandın dissosiasiya prosesi ilə müəyyən olunur və həmişə bu qatılıq

Reaksiyada istirak edən səmərəli miqdarı (L – ) tapmaq üçün dissosiasiya dərəcəsindən (α) istifadə olunur. α-reaksiyada iştirak edən paydır.

Dissosiasiya dərəcəsi material balansı ilə liqandın ionlaşma sabiti düsturuna əsasən təyin oluna bilər. Material balansından göründüyü kimi

(1)
Kütlələrin təsiri qanunu tətbiq etdikdə
bunu bir düsturunda yerinə yazsaq onda

düsturunda -in qiymətini yerinə yazsaq

Buradan görünür ki, liqand kompleksəmələgəlmə reaksiyasında iştirak edən maye liqandın turşuluq sabitindən (K) və hidrogen ionlarının qatılığından, yəni pH-dan asılıdır. pH-ın təsirini nəzərə almaq üçün davamlılıq sabitindən (β 1 ) istifadə. olunur. (β 1 ) = α ∙ β (α- düsturdan, β cədvəldən götürülür).

Dostları ilə paylaş:

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.