Press "Enter" to skip to content

Li hsnov inteqrasiya

İş dəftərində “Göy qurşağı” rəsmi çəkilir.

İnteqrasiyanın dərslərdə rolu Tövsiyyə

İnteqrasiyanın dərslərdə rolu çox böyükdür. Bu dərsin daha dolğun, daha maraqlı, daha rəngarəng, daha anlaqlı olmasına zəmin yaradır. Fənndaxili və fənnlərarası inteqrasiyalar, eyni zamanda-şagirdlərdə mənimsəməni yüksəltməklə yanaşı, fərəh verir, ruh verir. Öz təcrübəmə əsaslanaraq, onu da qeyd edim ki, bütün fənnləri inteqrasiya etmək mümkündür. Məsələn, riyaziyyat dərsini Azərbaycan dili, Təsviri incəsənət, Musiqi fənnləri ilə inteqrasiya etmək daha dolğun və maraqlı etmək mümkündür. Məsələlərin çoxunu lövhədə şəkil çəkərək izah edirəm. Bu həm şagrdlərdə hər iki fənnə maraq, mənimsəmə keyfiyyəti, nəticə əldə etməkdə çox yardımçı olur. Azərbaycan dili dərsində isə, həm fənndaxili və fənnlərarası inteqrasiya çox gözəl, maraqlı, dolğun nəticə əldə etməyə imkan yaradır. Həyat bilgisi dərsində isə, ev heyvanları və ya bitkiləriəqsədəuyğun olar. haqqında məlumat verərkən, Təsviri incəsənət və Azərbaycan dili fənni ilə inteqrsiya etsək, daha mŞagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaşdırmasına yardımçı olur. Bir müəllim kimi inteqrasiyadan isifadə etməyi tövsiyyə edirəm.

Aytən Cumaliyeva Gəncə şəhəri 25 №-li tam orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi
Həmçinin oxuyun:

Müəllim və şagird arasında problemləri aradan qaldırmaq üçün 8 tövsiyyə

Təlim yolu: qavrama → anlama → möhkəmlətmə → tətbiqetmə.

Pedaqoji təcrübə – dəyirmi masa..

Kurikuluma dair 25 maraqlı TEST

Li hsnov inteqrasiya

İnteqrasiya: Təsviri incəsənət

Dərs üsulu: əqli hücum, müzakirə

Dərs forması: kiçik qruplarla iş, fərdi iş

Təchizat: dərslik, A-4 kağız, marker

Müəllim əqli hücum metodundan istifadə edərək aşağıdakı sualla şagirdlərə müraciət edir:

– Təbiət belə əsrarəngiz olmasaydı həyat necə olardı? Həyatımız maraqlı olardımı?

Tədqiqat sualı: Təbiət niyə rəngarəngdir?

Müəllim şagirdləri qruplara bölür və onlara tapşırıqlar verir.

Su təbiətdə necə dövran edir?

Göy qurşağı necə yaranır və onun əsas rəngləri hansılardır?

Göy qurşağında olan rəngləri hansı rənglərin qarışığından almaq olur?

Səmanın müxtəlif rənglərdə görünməsi nə ilə bağlı ola bilər?

Şagirdlər qruplarda öz fərziyyələrini müzakirə edib təqdimat hazırlayırlar.

Təqdimatdan sonra müəllim dərslikdəki mətni hissələrə bölüb şagirdlərə oxutdurur (səh.26-27).

Mətnin oxunuşundan sonra müəllim bir daha qrupların təqdimatına diqqət yetirib anlaşılmaz qalan məsələləri izah edir.

– Göy qurşağı necə yaranır?

– Müxtəlif rəngləri necə almaq olar?

– Rənglərin həyatımızda hansı rolu var?

İş dəftərində “Göy qurşağı” rəsmi çəkilir.

Nəticənin çıxarılması və ümumiləşdirmə:

Müəllimin köməyi ilə şagirdlər belə nəticəyə gəlirlər ki, təbiətin rəngarəngliyi də işıqla bağlı təbiət hadisəsidir. Günəş işığı göy qurşağındakı rənglər toplusudur. Ağ işıq 7 rəngin qarışığıdır.

Ev tapşırığı: Gündüz günəş işığında, axşam isə lampa işığında rəngləri müşahidə edin və dəftərinizdə qeydlər aparın. (“Azərbaycan müəllimi”, Nö-18)

Qeyd edək ki, “Həyat bilgisi” fənni üzrə ayrıca ixtisas müəllimi olmadığı üçün onun tədrisi bu fənnin kurikulumu üzrə təlim kursunu müvəffəqiyyətlə bitirmiş, dioqnostik qiymətləndirmədə yüksək bal toplayan tarix, coğrafiya, fizika, kimya, biologiya müəllimlərindən birinə həvalə edilməlidir.

Məktəbdə təlim kursundan keçmiş müəllim olmadığı halda fənn üzrə saatlar məktəbin ali idarəetmə orqanı olan pedoqoji şuranın qərarı ilə peşəkarlıq cəhətdən daha təcrübəli, məlumatlılıq və elmi-nəzəri səviyyəsi ilə fərqlənən, dioqnostik qiymətləndirmədən yüksək bal toplayan qeyd olunmuş ixtisaslar üzrə müəllimlərdən hər hansı birinə verilməlidir. Bu dərs saatlarının müəllimlərin sosial məsələlərinin həlli məqsədi ilə bölünməsi qanunvericiliyə ziddir.

İnteqrasiyanın mənası

Bu gün inteqrasiya sözü daha çox sosial, regional, iqtisadi, dini, irqi, təşkilati inteqrasiya və s. Kimi müxtəlif sahələri əhatə edən sosial bir konsepsiya kimi istifadə olunur.

Sosial inteqrasiya

The sosial inteqrasiya bir marjinal qrupların daxil edilməsinin sosial prosesi cəmiyyətdə.

Onun son məqsədi sosial inkişafdır, yəni hər bir fərd öz hüquq və vəzifələri ilə hamı üçün təhlükəsiz, sabit və ədalətli bir cəmiyyət yarataraq yaşadıqları cəmiyyətdə fəal rol oynayacaqdır.

Sosial inteqrasiya sosial bərabərliyə əsaslanır və zirvəsi kimi insan inkişafıdır.

 • İnsan inkişafı.
 • Sosial bərabərlik.

İqtisadi inteqrasiya

The iqtisadi inteqrasiya daxildir ölkələr arasında iqtisadi müqavilələr məqsədi ilə kapital, iş, mal və / və ya xidmət axınlarının daha sərbəst tranziti yaratmaq bu ölkələr arasında.

The iqtisadi inteqrasiya üsulları və ya formaları bunlar tək tərəfli müqavilələr, ikitərəfli müqavilələr və / və ya regional inteqrasiya formulları ola bilər.

Qeyd olunan iqtisadi inteqrasiya formaları, ölkələr arasındakı mübadilənin az və ya çox dərəcədə açıqlığından asılı olaraq müxtəlif səviyyələrə malikdir. Bu səviyyələr ümumiyyətlə bölünür:

 1. Güzəştli müqavilələr (tariflərə dair müqavilələr)
 2. Bölgələr və ya sərbəst ticarət sahələri (Məsələn: NAFTA, MERCOSUR)
 3. Gömrük Birliyi (maliyyə və pul siyasəti)
 4. Ümumi bazar (malların sərbəst hərəkəti)
 5. İqtisadi Birlik (iqtisadi, maliyyə və pul siyasətləri)
 6. Tam iqtisadi inteqrasiya (əvvəlki bütün səviyyələrin birləşdirilməsi)

İdarəetmə funksiyası kimi inteqrasiya

Hər hansı bir şirkət və ya təşkilat sosial orqanizmin bir forması hesab olunur. Bu tərifə əsasən, inteqrasiya, insan resurslarını, maddi ehtiyatları və kompüter resurslarını vahid bir sosial sistemdə və ya orqanizmə daxil etmək, birləşdirmək və yeniləmək üçün daimi bir inzibati funksiyanı təşkil edir. İnteqrasiya mərhələləri aşağıdakılardır:

 1. İşə qəbul
 2. Seçim
 3. Giriş
 4. İnkişaf

Təhsil inteqrasiyası

The təhsil inteqrasiyası bir müddətdir adi təhsili xüsusi təhsil ilə birləşdirir (xüsusi təhsil ehtiyacları) cəmiyyətdə bir yetkin kimi daha çox daxil olmağa kömək edəcək ibrətamiz, müvəqqəti və sosial inteqrasiya məqsədi ilə.

Riyaziyyata inteqrasiya

Riyaziyyatda inteqral, bu qrafiklə simvolizə edilmişdir , bir əməliyyatdır çıxarılan bir funksiyanı geri qaytarır, inteqral və törəmənin əks əməliyyatlar olduğu mənasını verir.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.